နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန အဆင့္ျမင့္အရာထမ္းမ်ား ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂) သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Nov 06, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ (၆) ရက္

    နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ၊ အဆင့္ျမင့္ အရာထမ္းမ်ား ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ျခင္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂) ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ ၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ေျမာက္ပိုင္း၊ (၅၁)ရပ္ကြက္ရွိ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း၌ က်င္းပရာ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေဌးဦး တက္ေရာက္၍ သင္တန္းဖြင့္ အမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

     နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ဂ်ပန္နိုင္ငံ၊ နိပြန္ ေဖာင္ေဒးရွင္းတို႔ နားလည္မႈ စာခၽြန္လႊာအရ ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္ျမႇင့္တင္ေရးသင္တန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ၿပီး သင္တန္းဆင္းၿပီးသူမ်ားအား ဂ်ပန္နိုင္ငံသို႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မ်ားေစလႊတ္ေပး လ်က္ရွိသည္။

       သင္တန္းဖြင့္ပြဲသို႔ ဝန္ႀကီး႐ုံးႏွင့္ဦးစီးဌာနမ်ားမွ အဆင့္ျမင့္အရာထမ္း (၁၅) ဦး တက္ေရာက္ၿပီး သင္တန္းကာလ ရက္သတၱတစ္ပတ္ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။