နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ နိုင္ငံတကာယူနီကုဒ္စံ ISO-10646 ႏွင့္ ပိုမိုကိုက္ညီသည့္ Pyidaungsu Font ႏွင့္ Keyboard အသုံးျပဳနည္း Awareness Training သင္တန္းဖြင့္ပြဲ တက္ေရာက္

by Thinmbadm1n / Mar 07, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၇

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး႐ုံးႏွင့္ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ နိုင္ငံတကာယူနီကုဒ္စံ ISO-10646 ႏွင့္ ပိုမိုကိုက္ညီသည့္ Pyidaungsu Font ႏွင့္ Keyboard အသုံးျပဳနည္းမ်ားကို သိရွိေလ့လာတတ္ကြၽမ္းေစရန္ ရည္႐ြယ္၍ Awareness Training သင္တန္း ဖြင့္ပြဲအား ယေန႕နံနက္ (၉:၃၀) အခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ရာ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ ဒုတိယအၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္၊ ဒုတိယၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္မ်ား၊ အရာထမ္း၊ အမႈထမ္းမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသား/သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

          ေရွးဦးစြာ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္က နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ e-Government စနစ္ ေအာင္ျမင္စြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္နိုင္ေရးအတြက္ e-Government ဦးေဆာင္ ေကာ္မတီ၊ လုပ္ငန္းေကာ္မတီႏွင့္ ဆပ္ေကာ္မတီ (၈) ခု ဖြဲ႕စည္းေဆာင္႐ြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊              (၂၇-၂-၂၀၁၉) ရက္ေန႕မွာ က်င္းပခဲ့သည့္ e-Government ဦးေဆာင္ေကာ္မတီ တတိယအႀကိမ္ လုပ္ငန္းညွိႏွိုင္းအစည္းအေဝး၌ နိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္မွ နိုင္ငံတကာစံႏႈန္း ISO 10646 သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္ ကိုက္ညီသည့္ Pyidaungsu Font ႏွင့္ Keyboard သုံးစြဲရန္ႏွင့္ (၁-၄-၂၀၁၉) ရက္ေန႕မွ စတင္၍ အစိုးရဌာနမ်ား၌ အသုံးျပဳသြားၾကရန္ လမ္းၫႊန္မွာၾကားခဲ့ပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ ဝန္ႀကီးဌာနမွာရွိသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္လည္း အဆိုပါ Font ႏွင့္ Keyboard လက္ကြက္ပုံစံမ်ားကို ႐ုံးစာေရးသားရိုက္ကူးရာတြင္ လက္ရွိအသုံးျပဳေနသည့္ စနစ္ေတြကို ေျပာင္းလဲအသုံးျပဳနိုင္ေရးအတြက္ ယေန႕ သင္တန္းကို ဖြင့္လွစ္ရျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သင္တန္းသား/သူမ်ားအေနျဖင့္ သင္ခန္းစာမ်ားအား စနစ္တက် ေလ့လာမွတ္သားသြားၾကရန္၊ လက္ေတြ႕လုပ္ငန္းခြင္တြင္လည္း အက်ိဳးရွိစြာ အသုံးခ်သြား ရန္ႏွင့္ တတ္ေျမာက္သြားသည့္ သင္ခန္းစာမ်ားကိုလည္း ဝန္ထမ္းအခ်င္းခ်င္း ျပန္လည္မွ်ေဝေပး သြားၾကရန္ အေလးအနက္ တိုက္တြန္းလိုေၾကာင္း မွာၾကားခဲ့ပါသည္။

          ယေန႕ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ သင္တန္းသို႔ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး႐ုံးမွ (၁၀) ဦး၊ နယ္စပ္ ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ (၂၀) ဦး၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာနမွ (၂၀) ဦး၊ စုစုေပါင္း သင္တန္းသား/သူ (၅၀) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၾကၿပီး အလားတူသင္တန္း မ်ားကိုလည္း ဝန္ထမ္းအားလုံးတက္ေရာက္ သင္ၾကားနိုင္ရန္ ထပ္မံဖြင့္လွစ္သင္ၾကားသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။