နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Dec 23, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္    ဦးဆလိုင္းလ်န္လြယ္တို႕သည္  ဒီဇင္ဘာ (၁၉) ရက္ ႏွင့္ (၂၀) ရက္တို႕တြင္  ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တီးတိန္ႏွင့္ ရိေခါဒါရ္ၿမိ႕ဳနယ္တို႕၌ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။

          ေရွးဦးစြာ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ အိႏၵိယနိုင္ငံတို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိေသာ အိႏၵိယ-ျမန္မာခ်စ္ၾကည္ေရးစီမံကိန္းျဖစ္သည့္ တီးတိန္ၿမိဳ႕နယ္၊ မဏိပူရ္ျမစ္ကူးတံတား (ဖိရ္တြန႔္)သုိ႕ ေရာက္ရွိရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားက တံတားတည္ေဆာက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပၾကၿပီး တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္က  တံတားေရရွည္တည္တံ့ခိုင္ျမဲေစေရးအတြက္ လိုအပ္သည္မ်ား ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ေပးခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ မဏိပူရ္ျမစ္ကူးတံတား (တြီးထန္) တံတားႀကံ့ခိုင္မႈ အေျခအေနကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး၍ တံတားခိုင္နိုင္ဝန္ထက္ပိုေသာ ယာဥ္မ်ား မျဖတ္သန္းေရးအတြက္ ေဒသခံျပည္သူလူထုႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕တို႔မွ ပူးေပါင္းၾကပ္မတ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ေရးကို ညႇိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ေပးခဲ့သည္။

          ဒီဇင္ဘာလ(၂၀)ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးဆလိုင္းလ်န္လြယ္တို႕သည္ တီးတိန္ၿမိဳ႕၊ အမ်ိဳးသမီး အိမ္တြင္းမႈ သက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာ သင္တန္းေက်ာင္း အတြက္ ၂၀၁၈- ၂၀၁၉ ဘ႑ာေရးႏွစ္၊ ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္မည့္ (၂)ထပ္ ေက်ာင္းေဆာင္ႏွင့္ အုပ္ခ်ဳပ္မႈ႐ုံး တည္ေဆာက္မည့္ လုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိၾကၿပီး ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ကုိ ပႏၷက္တင္ေပးခဲ့ၾကသည္။

ထို႕ေနာက္သင္တန္းသူမ်ားကို ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနေသာ အေျခခံႏွင့္ အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္  သင္တန္းေဆာင္၊ အိပ္ေဆာင္ႏွင့္ စားရိပ္သာတို႔အား လွည့္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း ၌  သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ားအား ေတြ႕ဆုံ၍ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ ပညာသင္ၾကားရာတြင္ ခံယူရမည့္ သေဘာထားမ်ား၊ အေျခခံပညာအထက္တန္း ေအာင္ခ်က္ေကာင္းမြန္ေရး ႀကိဳးပမ္းၾကရန္ႏွင့္ ေဒသအက်ိဳး၊ နိုင္ငံ့အက်ိဳးကို ဆတက္ထမ္းပိုး ထမ္းေဆာင္နိုင္သူမ်ားျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားၾကရန္၊ ကိုယ္ပိုင္ အားလပ္ခ်ိန္မ်ားတြင္ စာအုပ္၊ စာေပမ်ား ဖတ္ရႈေလ့လာျခင္း၊ အေလ့အက်င့္ ေကာင္းမ်ား ရရွိေရးအတြက္ ေစတနာထား ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးၾကရန္ မွာၾကား၍ ေက်ာင္း၏ လိုအပ္ခ်က္မ်ားအား ညႇိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ ျဖည့္ဆည္း ေပးခဲ့သည္။

          ထို႔ေနာက္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံး၌ ဦးစီးဌာန၏ တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ဝန္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ တာဝန္သိမႈ၊ တာဝန္ယူမႈ၊ တာဝန္ခံမႈတို႔ျဖင့္ ေစတနာထားၿပီး ေအာင္ျမင္ေအာင္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကရန္ မွာၾကားခဲ့သည္။

          မြန္းလြဲပိုင္းတြင္  ဖလမ္းခရိုင္၊ ရိေခါဒါရ္ၿမိဳ႕ရွိ   အေျခခံပညာအထက္တန္းေက်ာင္းခြဲတြင္ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၏ အေထာက္အပံ့ရန္ပုံေငြျဖင့္ တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ (၂)ထပ္ ေက်ာင္းေဆာင္ကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။

ထို႔ေနာက္ ရိေခါဒါရ္ၿမိဳ႕ ေရရရွိေရးအတြက္ သီးက်ီရ္ ေရထြက္မွ (၂၀/၀)မိုင္ႏွင့္ (၁၅/၀)မိုင္အကြာ ေရေပးေဝရန္ လ်ာထားသည့္ေနရာသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေရရရွိနိုင္ေရးအတြက္  ကြင္းဆင္းေလ့လာ ထားရွိမႈ အေျခအေနမ်ားကို    တာဝန္ရွိသူမ်ားက  ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ရာ  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ျပည္နယ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္တို႕က    ညႇိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ေပးခဲ့သည္။

          နယ္စပ္ေရရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား တည္ေဆာက္ေပးေရး ႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဟူသည့္ အဓိက တာဝန္ (၂) ရပ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိရာတြင္ နိုင္ငံေတာ္ရန္ပုံေငြျဖင့္သာမက ႏွစ္နိုင္ငံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အပါအ၀င္ နိုင္ငံတကာအဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လၽွက္ရွိရာ အရွည္(၃၁၀)ေပ၊ အက်ယ္(၁၂)ေပ ရွိ မဏိပူရ္ျမစ္ကူးတံတား (ဖိရ္တြန႔္) ကို အိႏၵိယနိုင္ငံ၏ ေထာက္ပံ့ရန္ပုံေငြ  က်ပ္ (၆၃၈.၀၅၄) သန္း ႏွင့္ အရွည္(၄၀၀)ေပ၊ အက်ယ္ (၁၄) ေပရွိ မဏိပူရ္ျမစ္ကူးတံတား (တြီးထန္) ကုိ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြ က်ပ္ (၆၆၀.၀၀၀) သန္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားသည္။ အဆိုပါတံတားမ်ားကို  ေဒသႏၲရလမ္း/တံတားေကာ္မတီ၏ စံခ်ိန္စံညႊန္း  သတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ   ေက်းလက္တံတားခံနိုင္ဝန္ (၁၃) တန္ျဖင့္ တည္ေဆာက္ထားျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။