ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကုလသမဂၢနိုင္ငံေရးရာဌာန လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ တူရကီနိုင္ငံသံအမတ္ႀကီးတို႔ သီးျခားစီ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Dec 09, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊  ဒီဇင္ဘာလ  ၉ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကုလသမဂၢ နိုင္ငံေရးရာဌာနမွ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr. Miroslaw Jenca  သည္ ယေန႔ေန႔လည္ (၁) နာရီအခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း၊ တူရကီနိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Kerem Divanlioglu သည္ နံနက္ (၁၁) နာရီအခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ သီးျခားစီ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

          ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာနယ္ေၿမ လက္ရွိလုံျခဳံေရးအေျခအေန၊ ျပည္နယ္ေရရွည္ဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမႈႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ေပးအပ္ရာတြင္ လိုအပ္သည္မ်ားအား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ႏွစ္ဖက္လူမႈအသိုက္အဝန္း ေရရွည္သဟဇာတျဖစ္စြာ အတူလက္တြဲ ေနထိုင္ေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈတည္ေဆာက္နိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ UN၊ NGOs၊ INGOs အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရ၏ မူဝါဒႏွင့္အညီ ေဒသအတြင္း ကူညီေထာက္ပံ့မႈဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ေဒသအတြင္း လုံျခဳံေရး၊ လြတ္လပ္မႈ၊  လူ႔အခြင့္အေရးမၽွတေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈမ်ား၊  နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနမွ နယ္စပ္ေဒသမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ျမန္မာ-ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏွစ္နိုင္ငံ နယ္စပ္ဆက္ဆံေရး႐ုံး (BLO) ဖြင့္လွစ္ေရး သေဘာတူညီ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊  နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ IDPs မ်ားအား ကူညီေထာက္ပံ့ေပးေနမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႏွစ္နိုင္ငံပိုမိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား အျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

          အဆိုပါ ေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။