ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Aug 13, 2017 / comments

စစ္ေတြ ၾသဂုတ္ ၁၃

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔တို႔သည္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾက သည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ နယ္စပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္၊ အလုပ္သမားလူဝင္မႈ ႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီး၊ လူမႈဝန္ထမ္း ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ် ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဗိုလ္မွဴးႀကီး ဖုန္းတင့္၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာ ခ်မ္းသာတို႔သည္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရံပုံေငြျဖင့္ ေမာင္ေတာခရိုင္ ေက်ာက္ပႏၵဴေက်းရြာ၌ တည္ေဆာက္လ်က္ ရွိသည့္ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာ အလုံး(၁၀၀) တည္ေဆာက္ေနမႈကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး ေက်ာက္ပႏၵဴေက်းရြာ လွ်ပ္စစ္မီးရ႐ွိေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္မွုေကာင္းမြန္ေရး၊ စိုက္ပ်ိဳးေရး၊ ေမြးျမဴေရးက႑မ်ားအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ေဒသခံ တာ၀န္႐ွိသူမ်ားက ႐ွင္းလင္းတင္ျပၾကရာ တင္ျပခ်က္မ်ားကို ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားကေပါင္းစပ္ညိွႏႈိင္းျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးၾကသည္။

အဆိုပါ တန္ဖိုးနည္းအိမ္ရာကို ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ခြင့္ျပဳရံပံုေငြ က်ပ္သန္း ၆၅၀ ျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ယူတည္ေဆာက္ေန ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားသည္ ေက်ာက္ပႏၵဴေက်းရြာသူ ေက်းရြာ သားမ်ားကို ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြဆံုအားေပးၿပီး လူမႈ၀န္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ေဒါက္တာ၀င္းျမတ္ေအးက ရြာသူ ရြာသားမ်ားအတြက္ အက္ဖ္အမ္ေရဒီယို အလံုး ၂၅၀ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ ဆတ္႐ိုးက် ၿမိဳ႕သစ္ ကယ္ဆယ္ေရးစခန္းသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ ႐ႈစစ္ေဆးၾကၿပီး ဆတ္႐ိုးက်ၿမိဳ႕သစ္လ်ွပ္စစ္မီးရ႐ွိေရး အတြက္ မီတာေဘာက္စ္ တပ္ဆင္ရန္ တစ္အိမ္ေထာင္လ်ွင္ေငြက်ပ္ တစ္သိန္းႏႈန္းျဖင့္ အိမ္ေထာင္စု ၆၆၇ အိမ္အတြက္ ေငြက်ပ္ ၆၆၇ သိန္း ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့သည္။ ထို႔ေနာက္ သေကၠျပင္ႏွင့္ ဒါးပိုင္ IDP ( Internally Displaced Person)စခန္းမ်ားကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၾကသည္။

ညေနပိုင္းတြင္ ရခုိင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ တိုးတက္ေရး အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းညွိႏိႈင္းအစည္းအေ၀းကို ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ ဧည့္ရိပ္သာအစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပသည္။

အစည္းအေ၀းတြင္ ရခိုင္ျပည္တည္ၿငိမ္ေရး၊ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လတ္တေလာ ျဖစ္ပြားေနသည့္ ပဋိပကၡမ်ားကို တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းစြာ ကိုင္တြယ္ေျဖ႐ွင္းႏိုင္ေရးအတြက္ အသီးသီးေဆြးေႏြးတင္ျပၾကသည္။

သတင္းႏွင့္ဓာတ္ပံု ေအ၀မ္းစိုး၊ မ်ိဳးသူဟိန္း