ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္းမႈ သက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာသင္တန္းေက်ာင္း (ပုသိမ္) ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္း စာေတြ႕ၿပီးေျမာက္မႈႏွင့့္္ အိမ္တြင္းမႈသင္တန္းမ်ား ဆင္းပြဲတက္ေရာက္

by Thinmbadm1n / Mar 01, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္  မတ္၁
    နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္းမႈ သက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း (ပုသိမ္)၌ ယေန႕နံနက္ (၈) နာရီတြင္ ဟိုတယ္ ဝန္ေဆာင္မႈ သင္တန္းမ်ားျဖစ္သည့္ ဧည့္ႀကိဳသင္တန္း၊ အိပ္ခန္းေဆာင္သင္တန္း၊ အစားအစာႏွင့္ အေဖ်ာ္ယမကာဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၃) စာေတြ႕ၿပီးေျမာက္မႈ၊ အေျခခံအိမ္တြင္းမႈ သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၈)ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၇) သင္တန္းဆင္းပြဲ က်င္းပ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ လုံၿခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးေက်ာ္စြာလွိုင္၊ ဌာနဆိုင္ရာ အႀကီးအကဲမ်ား၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ သင္တန္းသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။
    ေရွးဦးစြာ ဒုတိယဝန္ႀကီးက နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ရရွိေရးတို႔ကို  စဥ္ဆက္မျပတ္ေဆာင္႐ြက္ေပးလ်က္ ရွိပါေၾကာင္း၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ေခ်ာင္းသာ၊ ေငြေဆာင္ကမ္းေျခမ်ားတြင္ နိုင္ငံတကာမွ ခရီးသြားဧည့္သည္မ်ား လာေရာက္အပန္းေျဖ တည္းခိုသည့္ ေနရာျဖစ္သည့္အတြက္ ေဒသခံအမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သင္တန္းသူမ်ား အေနျဖင့္ စာေတြ႕သင္တန္း (၃) လ ၿပီးဆုံး၍ လက္ေတြ႕သင္တန္း (၃) လ ဆက္လက္သင္ယူရမည့္ ဟိုတယ္အသီးသီး၌ ကိုယ္စြမ္းဉာဏ္စြမ္းရွိသ၍ အားသြန္ခြန္စိုက္ ႀကိဳးစားသင္ယူသြားၾကရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ေဒသရွိ ေဒသခံျပည္သူမ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ယခင္ကထက္ ပိုမိုရရွိေစရန္အတြက္ ျပည္နယ္/တိုင္းေဒသႀကီးမ်ားတြင္ အိမ္တြင္းမႈသင္တန္းေက်ာင္းမ်ားကို ထပ္မံတိုးခ်ဲ့ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးသြားမည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊  မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္  သင္တန္းသူမ်ား စဥ္ဆက္မျပတ္ ရရွိေစေရး၊ သင္တန္းေရရွည္တည္တံ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး အတြက္ ဟိုတယ္ႏွင့္ခရီးသြားလာေရး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ေဒသအာဏာပိုင္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ လူမႈေရး အသင္းအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္အတူ ဝိုင္းဝန္းကူညီေပးသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း မွာၾကားခဲ့သည္။
    ထို႔ေနာက္ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ထူးခြၽန္ဆုရ သင္တန္းသူမ်ားအား ဆုမ်ား ခ်ီးျမႇင့္ေပးခဲ့ၿပီး သင္တန္းသူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ေတြ႕ဆုံႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ေက်ာင္းဝန္းအတြင္းရွိ သင္တန္းခန္းမေဆာင္မ်ား၊ စားရိပ္သာ၊ စားဖိုေဆာင္၊ အိပ္ေဆာင္မ်ားအား လိုက္လံၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး လိုအပ္သည္မ်ားေပါင္းစပ္ျဖည့္ဆည္းေဆာင္႐ြက္ ေပးခဲ့သည္။
    အလားတူ အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္းမႈ သက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာသင္တန္းေက်ာင္း (ပခုကၠဴ)၌လည္း ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၃) စာေတြ႕ၿပီးေျမာက္မႈႏွင့္ အိမ္တြင္းမႈသင္တန္းဆင္းပြဲမ်ား က်င္းပခဲ့ရာ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ၫႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေဌးဦးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။
    နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနသည္ နယ္စပ္ေဒသအပါအဝင္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း နည္းပါးေသာေဒသမ်ားမွ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းပညာမ်ား သင္ၾကားေပးၿပီး အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ေဖာ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရွိရာတြင္ ဟိုတယ္ဝန္ေဆာင္မႈသင္တန္းမ်ား သင္ၾကားေပးလ်က္ရွိသည့္ အိမ္တြင္းမႈသင္တန္းေက်ာင္း (ပုသိမ္ႏွင့္ပခုကၠဴ)မွ သင္တန္းဆင္း သင္တန္းသား/သူ (၄၅၀) ဦးအနက္မွ ပုဂံဇုံရွိ ဟိုတယ္မ်ား၌ (၅၅)ဦး၊ မႏၲေလးဇုံရွိ ဟိုတယ္မ်ား၌ (၇၅)ဦး၊ မေကြးဇုံရွိဟိုတယ္မ်ား၌ (၂၀)ဦး၊ ေနျပည္ေတာ္ဇုံရွိဟိုတယ္မ်ား၌ (၉)ဦး၊ ေငြေဆာင္ဇုံရွိ ဟိုတယ္မ်ား၌(၄၇)ဦး၊ ေခ်ာင္းသာဇုံရွိ ဟိုတယ္မ်ား၌ (၁၂၀)ဦး၊ သက္ဆိုင္ရာ အျခားၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ဟိုတယ္မ်ား၌(၅၂)ဦး၊ စုစုေပါင္း(၃၈၇)ဦးတို႔မွာ အလုပ္အကိုင္မ်ားရရွိေနၿပီး ဘ၀ကိုခိုင္ခိုင္မာမာ ရပ္တည္ေနနိုင္ခဲ့ၿပီးျဖစ္သည္။
           ထို႔ေနာက္ ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေန႕လည္ပိုင္းတြင္ လပြတၱာၿမိဳ႕နယ္ရွိ နယ္စပ္ေဒသ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စက္မႈလက္မႈပညာသင္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းရရွိေရးအတြက္ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေပးေနေသာ ေဆာက္လုပ္ေရးသင္တန္း၊ လွ်ပ္စစ္ သင္တန္း၊ ဂေဟသင္တန္း၊ ေမာ္ေတာ္ယဥ္စက္ျပင္သင္တန္းႏွင့္ လက္ကိုင္ဖုန္းျပင္သင္တန္းမ်ား၌ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္သင္ၾကား ေနမႈမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့သည္။
    ခရီးစဥ္အတြင္း ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး သင္တန္းေက်ာင္း (ဘိုကေလး၊မအူပင္) သို႔လည္း ေရာက္ရွိကာ ေက်ာင္းအုပ္မ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ သင္တန္းနည္းျပမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ၿပီး ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္ကာ ေက်ာင္းဝန္းအတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။