နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Jan 10, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ (ေျမာက္ပိုင္း) ရွိ ႏွစ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း မိသားစုမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထာမႈ အကူအညီ ရိကၡာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားအား ယေန႔ေန႔လည္ (၁) နာရီအခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးထိန္လင္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

   အခမ္းအနားအစီအစဥ္အရ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ မွ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ (ေျမာက္ပိုင္း) ရွိ ႏွစ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း မိသားစုမ်ားအား နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထားမွု အကူအညီရိကၡာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး တက္ေရာက္လာသူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆုံ ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ ပါသည္။

          ယခုျပဳလုပ္ခဲ့ေသာ အခမ္းအနား၌ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ (ေျမာက္ပိုင္း) ရွိ ႏွစ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း၏ အိမ္ေထာင္စု စုစုေပါင္း (၁၆၄၂၄) စု လူဦးေရ စုစုေပါင္း (၁၃၉၇၄၅) ဦးအတြက္ ဆန္အိတ္ (၄၀၀၀) အိတ္၊ ဆီ (၈၂၁၂) ပိႆာ၊ ဆား (၈၂၁၂) ပိႆာ၊ ပဲ (၈၂၁၂) ပိႆာ ႏွင့္ ငါးေျခာက္ (၄၀၀) ပိႆာ တို႔အား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။