ဒုတိယ၀န္ႀကီးသတင္း

ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း လမ္း/တံတားဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္

by Thinmbadm1n / Apr 12, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္

ဒုတိယဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္း လမ္း/တံတားဖြင့္ပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္

by Thinmbadm1n / Apr 11, 2017 / comments

ဒုတိယဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္း လမ္း/တံတားဖြင့္ပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္သည္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Mar 31, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ ၃၁ ရက္             

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္သည္ (၃၀-၃-၂၀၁၇) ရက္ေန႔တြင္ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ ၿပီးစီးမႈလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

အစားထိုးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး အဖြဲ႕၏ တတိယအႀကိမ္ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Mar 23, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ မတ္လ ၂၃ရက္

        အစားထိုးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕၏ တတိယအႀကိမ္ညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝး အား ယေန႔ေန႔လည္ (၃) နာရီ အခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ႀကီး႐ုံး၊ အစည္းအေဝး ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳခဲ့ရာ အစားထိုးဖြံ့ၿဖိဳးမွု အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ဥကၠဌ၊ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ တက္ေရာက္အမွာစကား ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Mar 10, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၁၀ ရက္

         နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္သည္ (၇-၃-၂၀၁၇)ရက္ ေန႔မွ (၉-၃-၂၀၁၇)ရက္ေန႔အထိ မြန္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ က်ိဳက္ထို၊ ဘီးလင္း၊ သထုံ၊ ေမာ္လၿမိဳင္ ႏွင့္ ေရးၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရွုစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Jan 10, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ (ေျမာက္ပိုင္း) ရွိ ႏွစ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း မိသားစုမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထာမႈ အကူအညီ ရိကၡာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားအား ယေန႔ေန႔လည္ (၁) နာရီအခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးထိန္လင္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕၏ ဒုတိယအႀကိမ္ညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝးက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Dec 27, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္

          မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္ တားဆီး ကာကြယ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႕ေအာက္ရွိ အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕၏ ဒုတိယ အႀကိမ္ညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝးအား ယေန႔နံနက္ (၁၀:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန အစည္းေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠဌ၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ စစ္ကိုင္း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္၊ ပထမႏွစ္ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံႏွင့္ ေအဂ်ီတီအိုင္ သင္တန္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းသားမ်ားေရြးခ်ယ္

by Thinmbadm1n / Nov 25, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ နို၀င္ဘာလ ၂၅ ရက္

ေခတ္မီေမာ္တာ အထည္ခ်ဳပ္စက္သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၅) သင္တန္းဆင္းပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Nov 16, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁၅) ရက္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနမွ ႀကီးမွဴး၍ ေခတ္မီေမာ္တာ အထည္ခ်ဳုပ္စက္ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၅) ဆင္းပြဲအခမ္းအနားအား (၁၅-၁၁-၂၀၁၆) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္အား အေမရိကန္သံ႐ံုး၊ ဒုတိယသံ႐ုံးအႀကီးအကဲ Ms.Kristen Bauer ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မွ လာေရာက္ေတြဆုံ

by Thinmbadm1n / Nov 09, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္အား အေမရိကန္သံ႐ံုး၊ ဒုတိယ သံ႐ုံးအႀကီးအကဲ Ms.Kristen Bauer ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မွ ယေန႔နံနက္ (၁၀:၀၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

Pages