ဒုတိယ၀န္ႀကီးသတင္း

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Jan 10, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕ (ေျမာက္ပိုင္း) ရွိ ႏွစ္ဖက္လူ႔အဖြဲ႕အစည္း မိသားစုမ်ားအား လူသားခ်င္းစာနာ ေထာက္ထာမႈ အကူအညီ ရိကၡာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ျခင္း အခမ္းအနားအား ယေန႔ေန႔လည္ (၁) နာရီအခ်ိန္တြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးထိန္လင္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကပါသည္။

အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕၏ ဒုတိယအႀကိမ္ညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝးက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Dec 27, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၇ ရက္

          မူးယစ္ေဆးဝါးႏွင့္ စိတ္ကိုေျပာင္းလဲေစေသာ ေဆးဝါးမ်ားအႏၲရာယ္ တားဆီး ကာကြယ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႕ေအာက္ရွိ အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕၏ ဒုတိယ အႀကိမ္ညႇိႏွိုင္း အစည္းအေဝးအား ယေန႔နံနက္ (၁၀:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန အစည္းေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အစားထိုးဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ ဥကၠဌ၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ တက္ေရာက္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ စစ္ကိုင္း ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ပညာသင္ႏွစ္၊ ပထမႏွစ္ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံႏွင့္ ေအဂ်ီတီအိုင္ သင္တန္းမ်ားအတြက္ သင္တန္းသားမ်ားေရြးခ်ယ္

by Thinmbadm1n / Nov 25, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ နို၀င္ဘာလ ၂၅ ရက္

ေခတ္မီေမာ္တာ အထည္ခ်ဳပ္စက္သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၅) သင္တန္းဆင္းပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Nov 16, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ႏို၀င္ဘာလ (၁၅) ရက္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနမွ ႀကီးမွဴး၍ ေခတ္မီေမာ္တာ အထည္ခ်ဳုပ္စက္ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၅) ဆင္းပြဲအခမ္းအနားအား (၁၅-၁၁-၂၀၁၆) ရက္ေန႔ နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ တက္ေရာက္၍ အဖြင့္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့သည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္အား အေမရိကန္သံ႐ံုး၊ ဒုတိယသံ႐ုံးအႀကီးအကဲ Ms.Kristen Bauer ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မွ လာေရာက္ေတြဆုံ

by Thinmbadm1n / Nov 09, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၁၀ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္အား အေမရိကန္သံ႐ံုး၊ ဒုတိယ သံ႐ုံးအႀကီးအကဲ Ms.Kristen Bauer ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မွ ယေန႔နံနက္ (၁၀:၀၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္အား ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ လာေရာက္ေတြဆုံ

by Thinmbadm1n / Oct 20, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၀ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္အား နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကိုဖီအာနန္ေဖာင္ေဒးရွင္း တို႔အၾကား သေဘာတူညီမႈျဖင့္ တည္ေထာင္ခဲ့သည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဆိုင္ရာ အႀကံေပး ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ယေန႔ေန႔လည္ (၂:၀၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ သန္းထြဋ္ ထိုင္းနိုင္ငံ တရားေရးဝန္ႀကီး၏ အႀကံေပးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႕႐ုံး (ONCB) အႀကံေပး Mr. Permpong Chaovalit ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Sep 29, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာလ (၂၉) ရက္

                 နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္အား ထိုင္းနိုင္ငံ တရားေရး ဝန္ႀကီး၏ အႀကံေပးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါးထိန္းခ်ဳပ္ေရး ဗဟိုအဖြဲ႕႐ုံး (ONCB) အႀကံေပး Mr . Permpong Chaovalit  ဦးေဆာင္ေသာ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ ယေန႔ေန႔လည္ (၂) နာရီအခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

အစားထိုးဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးအဖြဲ႕ ညႇိႏႈိင္းအစည္းအေဝးက်င္းပျပဳလုပ္

by Thinmbadm1n / Sep 26, 2016 / comments

၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ နယ္စပ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ပြင့္လင္းျမင္သာစြာ တင္ဒါဖြင့္လွစ္ေဆာင္ရြက္

by Thinmbadm1n / Sep 15, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာလ ၁၅ ရက္

တင္ဒါစိစစ္ေရြးခ်ယ္ေရးဗဟိုအဖြဲ႔ အစည္းအေ၀းက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Sep 14, 2016 / comments

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pages