စီမံခန႔္ခြဲေရး သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၆၅) ႏွင့္ စာေရးဝန္ထမ္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၉၅) သင္တန္းမ်ားဖြင့္ပြဲ

by Thinmbadm1n / Aug 09, 2016 / comments

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရး ေက်ာင္းတြင္ စီမံခန႔္ခြဲေရးသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၆၅) ႏွင့္ စာေရးဝန္ထမ္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၉၅) သင္တန္းမ်ားဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ (၁၁၀) ဦးတို႔ျဖင့္ (၈-၈-၂၀၁၆) ရက္ေန႔၊ တနလၤာေန႔၊ နံနက္ (၀၉:၀၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ဦး တက္ေရာက္၍ သင္တန္းဖြင့္မိန႔္ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

     အဆိုပါ သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတြင္ စီမံခန္႔ခြဲေရးသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၆၅) (ဝန္ႀကီး႐ုံး၊ ေနျပည္ေတာ္စည္ပင္၊ နယ္စပ္ဦးစီး၊ ပညာ/ေလ့က်င့္၊ တိုင္းေဒသႀကီး ျပည္နယ္စည္ပင္) ႏွင့္  စာေရးဝန္ထမ္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၉၅) (ဝန္ႀကီး႐ုံး၊ နယ္စပ္ဦးစီး၊ ပညာ/ေလ့က်င့္ဦးစီး၊ တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္စည္ပင္) စုစုေပါင္း သင္တန္းသား/သူ (၁၁၀) ဦး၊ ဧည့္သည္ေတာ္ မ်ားႏွင့္ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းရွိ ဝန္ထမ္းအင္အား (၈၅) ဦး စုစုေပါင္းအင္အား (၁၉၅) ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကပါသည္။