နယ္စပ္ေဒသေက်းလက္ၿမိဳ႕ျပေန တိုင္းရင္းသူအမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ ေခတ္မီေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္စက္ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၂၂) ဖြင့္လွစ္

by Thinmbadm1n / Feb 11, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၁

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရး ေက်ာင္းတြင္ နယ္စပ္ေဒသေက်းလက္ၿမိဳ႕ျပေန တိုင္းရင္းသူအမ်ိဳးသမီးငယ္မ်ား အလုပ္အကိုင္ အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္အတြက္ ေခတ္မီေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္စက္သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၂၂) သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို ၁၁-၂-၂ဝ၁၉ ရက္ေန႔နံနက္ ၉ နာရီတြင္ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္ပိုင္း)၊ အမွတ္ (၅၁) ရပ္ကြက္၊ ျမဝတီမင္းႀကီးလမ္းရွိ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းခန္းမ၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ သင္တန္း တက္ေရာက္မည့္ သင္တန္းသူမ်ား၊ စုစုေပါင္း (၃ဝဝ) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

          အဆိုပါ သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေဌးဦး တက္ေရာက္၍ သင္တန္းဖြင့္ အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး သင္တန္းကာလမွာ (၁၁-၂-၂ဝ၁၉) မွ (၈-၃-၂ဝ၁၉) ရက္ေန႔ထိ ရက္သတၱပတ္ (၄) ပတ္ၾကာ တက္ေရာက္ရမည္ျဖစ္ၿပီး သင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီးပါက အထည္ခ်ဳပ္ စက္႐ုံမ်ားသို႔ အလုပ္တာဝန္မ်ား ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။