နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

by Thinmbadm1n / May 01, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီ  ၃၀ရက္

          နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠဌ၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါ လၽွက္ ဧၿပီလ ၂၈ ရက္ေန႔ ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ မြန္ျပည္နယ္၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိကာ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏၂၀၁၅-၂၀၁၆ ဘ႑ာႏွစ္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြက်ပ္ (၄၅၇.၃၀) သန္း၊ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္မ်ားအတြင္း ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြက်ပ္ သန္းေပါင္း (၄၈၄.၀၀) သန္း၊ စုစုေပါင္း (၉၄၁.၃၀) သန္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕၊ ၿမိဳ႕ေပၚ (၆) ရပ္ကြက္ ေရေပးေရးလုပ္ငန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

          ယင္းအခမ္းအနားသို႔မြန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးဝင္းနိုင္ဦး၊ နယ္ေျမခံတပ္မမွဴး ဗိုလ္မွဴးခ်ဳပ္သန႔္ဇင္၊ အမ်ိဳးသား လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွျမင့္သန္း၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕ေပၚ(၆) ရပ္ကြက္မွ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

          အခမ္းအနားအစီအစဥ္အရ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈၾကီးၾကပ္ေရး႐ုံး တာဝန္ခံ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးသန္းေဌးမွ ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕ေပၚ (၆) ရပ္ကြက္ ေရးေပးေရးလုပ္ငန္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္မႈ အေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖတစ္ဦးမွ ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးလွျမင့္သန္း၊ မြန္ျပည္နယ္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳမႈႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ဆန္းဦးႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖဦးေနထက္သိန္းနိုင္တို႔က ေရေပးေဝေရးလုပ္ငန္းစက္႐ုံအား ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

          ၎ေနာက္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္ က ေရစတင္ေပးေဝရန္ စက္ခလုပ္ႏွိပ္၍ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေရစုပ္စက္ခန္း၊ ေရေလွာင္ကန္ မ်ား၊ ေရတင္စက္မ်ားႏွင့္ လၽွပ္စစ္သြယ္တန္းထားျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို လိုက္လံၾကည့္ရွုစစ္ေဆးကာ တက္ေရာက္လာေသာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးလိုက္လံႏွုတ္ဆက္ခဲ့သည္။

          ထိုမွတဆင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ က်ိဳက္ထိုၿမိဳ႕ ဆိပၹဴးေတာင္ လူငယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးပရဟိတေဂဟာသို႔ သြားေရာက္ကာယင္းေက်ာင္းတြင္ ပညာ သင္ၾကားေနေသာ နယ္စပ္ေဒသမွ တိုင္းရင္းသားကေလးငယ္မ်ားအတြက္ ရိကၡာဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲမ်ားေထာက္ပံ့ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

          နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠဌ၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္သည္ ဧၿပီလ ၂၉ ရက္ေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ သထုံၿမိဳ႕ရွိနယ္စပ္ေဒသ တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္၍ သင္တန္းနည္းျပမ်ား၊ သင္တန္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ၿပီးအိပ္ေဆာင္မ်ား၊ စားရိပ္သာႏွင့္ ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္ရွုစစ္ေဆးခဲ့သည္။

          ထိုမွတဆင့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ သထုံၿမိဳ႕၊ သုဓမၼဝတီၿမိဳ႕ ကြက္သစ္၊ ေရေပးေဝေရးလုပ္ငန္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။ အခမ္းအနားအစီအစဥ္အရနယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ သထုံခရိုင္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံးမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ျမင့္ဦးက သုဓမၼဝတီၿမိဳ႕ကြက္သစ္ ေရေပးေဝေရးလုပ္ငန္း အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ေဒသခံျပည္သူတစ္ဦးမွ ေက်းဇူးတင္ စကားေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယင္းေနာက္ အမ်ိဳးသားလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေဇာ္လင္းထြဋ္၊ မြန္ျပည္နယ္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈ ၾကီးၾကပ္ေရးမွဴး ဦးေအာင္ဆန္းဦးႏွင့္ ရပ္မိရပ္ဖဦးဝင္းသန္းတို႔က ေရေပးေဝေရးလုပ္ငန္း စက္႐ုံအားဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့သည္။

          ၎ေနာက္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္က ေရစတင္ေပးေဝရန္ စက္ခလုပ္ႏွိပ္၍ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး သုဓမၼဝတီၿမိဳ႕သစ္ရွိရပ္ကြက္မ်ား အတြင္း ေရစုကန္မ်ား၌ ၿမိဳ႕သူ/ၿမိဳ႕သားမ်ား ေရရရွိသုံးစြဲေနမႈ အေျခအေနမ်ားကို လိုက္လံၾကည့္ရွုစစ္ေဆးခဲ့သည္။

          ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ထိုေန႔ညေနပိုင္းတြင္ လႈိင္းဘြဲၿမိဳ႕နယ္၊ ထီလုံစံၿပ ေက်းရြာတြင္ တန္ဘိုးနည္းအိမ္ရာ (၅၀) လုံးတည္ေဆာက္ေပးမွု အေျခအေနမ်ားအား သြားေရာက္ ၾကည့္ရွုစစ္ေဆးၿပီး လိုအပ္သည္မ်ား ညႇိႏွိုင္းျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ ေပးခဲ့သည္။

          ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဘားအံၿမိဳ႕၊ နယ္စပ္ေဒသ တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားစက္မွုလက္မႈ ပညာသင္တန္းေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္၍ သင္တန္းေက်ာင္းအုပ္၊ သင္တန္းနည္းျပမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ားအား ေတြ႕ဆုံမွာၾကားခဲ့ၿပီး သင္တန္းသားမ်ား၏ ဘာသာရပ္အလိုက္ လက္ေတြ႕ သင္ၾကားေနမွုအား ၾကည့္ရွုစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

          ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ ဘားအံၿမိဳ႕ရွိ သီရိေဟမာသီလရွင္ စာသင္တိုက္သို႔ သြားေရာက္ကာယင္းစာသင္တိုက္တြင္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားမွ လာေရာက္ ပညာသင္ယူေနၾကေသာ သီလရွင္မ်ားအတြက္ ဆြမ္းဆန္ႏွင့္ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲမ်ား ေထာက္ပံ့လွဴဒါန္း ခဲ့ပါသည္။