နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ (၃) ထပ္ ေက်ာင္းသူအိပ္ေဆာင္၊ (၂) ထပ္စားရိပ္သာႏွင့္ (၂) ထပ္စာၾကည့္တိုက္ အေဆာက္အဦအသစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခ်ီးျမႇင့္

by Thinmbadm1n / Jun 10, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇြန္   ၁၀  

        နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ခြင့္ျပဳေငြျဖင့္တည္ေဆာက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ရန္ကုန္ (၃) ထပ္ ေက်ာင္းသူအိပ္ေဆာင္၊ (၂) ထပ္ စားရိပ္သာႏွင့္ (၂) ထပ္ စာၾကည့္တိုက္ အေဆာက္အဦသစ္မ်ား ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားအား ယေန႔နံနက္ (၀၉:ဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါေက်ာင္းသူအိပ္ေဆာင္သစ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ ခဲ့ရာ၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေဌးဦး၊ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ပါေမာကၡဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကပါသည္။

        အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္လာၾကေသာ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးႏွင့္ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးေရးရာဝန္ႀကီး၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ဒီဂရီေကာလိပ္ (ရန္ကုန္) မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာကုမၸဏီ တာဝန္ခံတို႔မွ (၃) ထပ္ ေက်ာင္းသူအိပ္ေဆာင္ သစ္အား ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ပါသည္။ ၿပီးေနာက္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္က  ေက်ာင္းသူအိပ္ေဆာင္သစ္ ကမၺည္း ေမာ္ကြန္းအား စက္ခလုပ္ႏွိပ္ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး အေမႊးနံ့သာရည္မ်ား ပက္ျဖန္းေပးခဲ့ၾကသည္။ ဒီဂရီေကာလိပ္ (ရန္ကုန္) ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းသန္႔ထံသို႔ သက္ဆိုင္ရာ ကုမၸဏီ မ်ားမွ အေဆာက္အဦဆိုင္ရာ စာရြက္စာတမ္းမ်ား လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားသည္ တိုင္းရင္းသား ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္း၍ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပုံ ရိုက္ကူးခဲ့ၾကပါသည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ (၃) ထပ္ ေက်ာင္းသူအိပ္ေဆာင္ ၊ (၂)ထပ္ စားရိပ္သာ ႏွင့္ (၂) ထပ္စာၾကည့္တိုက္အတြင္းသို႔ လွည့္လည္ၾကည့္ရွု စစ္ေဆးခဲ့ၾကပါသည္။

        ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမ၌ ပါေမာကၡ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံအမွာစကားေျပာၾကားၿပီး ဝန္ထမ္း မ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ဒီဂရီ ေကာလိပ္၊ ရန္ကုန္၌ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပညာသင္ႏွစ္တြင္ နယ္စပ္ေဒသအသီးသီးမွ တက္ေရာက္ ပညာသင္ၾကားေနေသာ ဝိဇၨာ၊ သိပၸံ၊ အင္ဂ်င္နီယာ ေက်ာင္းသား (၈၅၆) ဦး၊ ေက်ာင္းသူ (၇၇) ဦးႏွင့္ မဟာႀကိဳေက်ာင္းသား (၁၁၆) ဦး စုစုေပါင္း (၁၀၄၉) ဦး တက္ေရာက္ သင္ၾကားလ်က္ ရွိပါသည္။

        ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေန႔လယ္ပိုင္း၌ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရး သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ ေရာက္ရွိၿပီး ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ နည္းျပမ်ား၊ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံအမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္ခဲ့သည္။ ဆက္လက္၍ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီးႏွင့္ နည္းျပမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ လိုအပ္သည္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းဝင္းအတြင္း တည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္ရွုစစ္ေဆးခဲ့သည္။

        ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္အေရွ႕ပိုင္းခရိုင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံးႏွင့္ စက္ယႏၲရားမ်ားထားရွိသည့္ သိုေလွာင္႐ုံသို႔ေရာက္ရွိၿပီး သိုေလွာင္႐ုံ အတြင္းရွိ စက္ယႏၲရားမ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းခြင္ ထုတ္ေပးထားရွိမႈအေျခအေနမ်ား စက္ယႏၲရား ထိန္းသိမ္းထားသိုမႈမ်ားအား ၾကည့္ရွုစစ္ေဆးၿပီး လိုအပ္သည္မ်ား ေပါင္းစပ္ညႇိႏွိုင္း ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။