ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jan 12, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္

        နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္အား ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP) မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္    Mr. Domenico Scalpelli သည္ ယေန႔ေန႔လည္ (၂) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

        နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ WFP တို႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည့္ စီမံကိန္းဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားႏွင့္ ေရွ႕ဆက္လက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားမည့္ အစီအမံမ်ားအား အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။