နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား စစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Jan 15, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၁၅

              ကခ်င္ျပည္နယ္၊ နယ္စပ္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား စစ္ေဆးရန္ ပူတာအိုၿမိဳ႕တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္သည္ ဇန္နဝါရီလ (၁၄) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ထြန္းထြန္းေနာင္၊ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတဇေက်ာ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၊ လုံျခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေနလင္းထြန္းႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေခါင္လန္ဖူးေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မေဂြဇ - ေခါင္လန္ဖူး လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့သည္။

              ေရွးဦးစြာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ တပ္မေတာ္ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ေခါင္လန္ဖူးၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိကာ ျပည္သူ႔ေဆး႐ုံသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး ျပည္သူလူထုႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္း လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေမးျမန္းကာ လိုအပ္သည္မ်ား ေပါင္းစပ္ညႇိႏႈိင္းေပးခဲ့သည္။ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ထြန္းထြန္းေနာင္၊ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတဇေက်ာ္ႏွင့္  လုံျခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနလင္းထြန္းတို႔မွ ေခါင္လန္ဖူး ေဒသခံျပည္သူတို႔အတြက္ ဆန္(၂၅)အိတ္၊ ဆား(၄)အိတ္၊ ေက်ာင္းဝတ္စုံ(၇၅)စုံ၊ ဗလာစာအုပ္ (၁၅၀) ဒါဇင္၊ ခဲတံ(၁၂)ဒါဇင္၊ ေရသန႔္စက္(၁၄)စုံ၊ ေရပုံး(၁၀၀)ပုံးႏွင့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားျဖစ္သည့္ ၾကက္ဥ(၅)ဖာ၊ ဘီစကစ္(၅)ဖာ၊ ေရႊဖီဦးအသင့္ေဖ်ာ္ တပ္မေတာ္လက္ဖက္ရည္ထုပ္(၄)ဖာ၊ ေခါက္ဆြဲေျခာက္(၅)ဖာ၊ ၾကက္သြန္နီ (၇၀)ပိႆာႏွင့္ ၾကက္သြန္ျဖဴ (၃၀)ပိႆာတို႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့သည္။

              ဆက္လက္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ဆက္လက္ထြက္ခြာ၍ ရီဒမ္းေက်းရြာအနီး ေမချမစ္အား Fly Ferry ျဖင့္ စက္ယႏၲရားမ်ား ျဖတ္ကူးရန္ ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ ေနရာသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈညႇိႏိႈင္းခဲ့ၾကသည္။

              ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ျပန္လည္ထြက္ခြာခဲ့ၿပီး ဆန္းလြတ္ခ်က္ေတာင္ လမ္းလုပ္ငန္း ရွင္းလင္းေဆာင္သို႔ ေရာက္ရွိ၍ တာဝန္ရွိသူမ်ားက  ဆန္းလြတ္ခ်က္ ေတာင္ထိပ္မွ ေမချမစ္သို႔ လမ္းလုပ္ငန္းဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊  ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္သြားမည့္ လုပ္ငန္းလ်ာထားခ်က္မ်ား၊ လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ လိုအပ္ခ်က္မ်ားကို ညႇိႏိႈင္းေပးခဲ့ၿပီး ယခုေဖာက္လုပ္ေနေသာ လုပ္ငန္းသည္ တစ္နိုင္ငံလုံး အၾကားအလပ္မရွိ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ပူတာအိုခရိုင္၊ ခက္ခဲေဝးလံၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးေနာက္က်က်န္ရစ္ခဲ့ေသာ ေခါင္လန္ဖူးေဒသအား အျမန္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးအတြက္ ေဖာက္လုပ္ေပးေနေသာ လမ္းျဖစ္၍  သတ္မွတ္ ကာလအတြင္း အရည္အေသြး ျပည့္မီၿပီး ေရရွည္တည္တံ့ ေစေရးအတြက္      သတ္မွတ္စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ   ေဆာင္ရြက္ေရး၊   ေတာင္ၿပိဳအႏၲရာယ္ရွိနိုင္ေသာ ေနရာမ်ားတြင္ အဆင့္လိုက္   ေျမျဖတ္ျခင္းလုပ္ငန္းမ်ား၊   ကြန္ကရစ္တံတား၊    ကြန္ကရစ္ေရထုတ္ႁပြန္၊ လမ္းေဘးေက်ာက္စီေရေျမာင္းမ်ား ထည့္သြင္း ေဆာင္ရြက္ေရးတို႔ကို မွာၾကားခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းလိုအပ္ခ်က္ မ်ားအေပၚ ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ ျဖည့္ဆည္းေပးခဲ့သည္။

              ယခုခရီးစဥ္တြင္ အတူလိုက္ပါခဲ့ေသာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ထြန္းထြန္းေနာင္ႏွင့္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတဇေက်ာ္တို႔မွလည္း လမ္းလုပ္ငန္းမ်ားကို ယခုထက္ ပိုမိုအေလးထား အရွိန္အဟုန္ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ စစ္ေျမျပင္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ဖြဲ႕မွ ယႏၲရားေမာင္း၊ မိုင္းခြဲကၽြမ္းက်င္စစ္သည္မ်ားကို ဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္အတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ထပ္မံအင္အား ျဖည့္တင္းေပးခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ လုပ္ငန္းခြင္ အႏၲရာယ္ကင္းရွင္းေရး ဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား မွာၾကားခဲ့ၿပီး လမ္းလုပ္ငန္း၌ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ဝန္ထမ္း/စစ္သည္မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြ ေပးအပ္ခဲ့သည္။

              ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဆန္းလြတ္ခ်က္-ေခါင္လန္ဖူးလမ္း မိုင္တိုင္ (၃၅/၀)မိုင္တြင္ လမ္းေဖာက္လုပ္ေနသည့္ အေျခအေနမ်ားအား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ၎မွ တစ္ဆင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့ေသာ ဆန္းလြတ္ခ်က္-မေဂြဇ လမ္းပိုင္းအား ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ လိုက္လံ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။

              ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ႏွင့္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးထြန္းထြန္းေနာင္တို႔သည္ ေျမာက္ပိုင္းတိုင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တိုင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေတဇေက်ာ္၊ ကခ်င္ျပည္နယ္ လုံျခဳံေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ဇႏၷဝါရီလ(၁၅)ရက္ေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ တပ္မေတာ္ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ပန္နန္းဒင္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ေဒသခံမ်ားႏွင့္ ရင္းရင္းႏွီးႏွီးေတြ႕ဆုံကာ ပန္နန္းဒင္ၿမိဳ႕ ျပည္သူလူထုအတြက္ ဆန္(၁၅)အိတ္၊ ဆား(၁)အိတ္၊ ၾကက္ဥ(၇)ဖာ၊ ဘီစကစ္(၂)ဖာ၊ ေခါက္ဆြဲေျခာက္(၄)ဖာ၊ ေရႊဖီဦးအသင့္ေဖ်ာ္ တပ္မေတာ္လက္ဖက္ရည္ထုပ္(၄)ဖာ၊ ၾကက္သြန္ျဖဴ(၃၀) ပိႆာ၊ ၾကက္သြန္နီ (၇၀)ပိႆာ၊ ေက်ာင္းစိမ္းဝတ္စုံ(၄၀)စုံ၊ ဗလာစာအုပ္(၁၅)ဒါဇင္၊ ခဲတံ(၁၂)ဒါဇင္ တို႔ကို ေထာက္ပံ့ေပးခဲ့သည္။

              ထို႔ေနာက္ ၂၀၁၈-၂၀၁၉ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ စတင္၍ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ တာဝန္ယူ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ခါကာဘိုရာဇီေရခဲေတာင္ အမ်ိဳးသားသဘာဝဥယ်ာဥ္ သြားလမ္းျဖစ္သည့္ ပန္နန္းဒင္–ငါဝါ–ဂဝိုင္–ဒုံးဆုံ–တဆူထု–တလာထု–ခေရာင္ဒြမ္း–ဒဟြမ္ဒမ္း ေျမသားလမ္း ေဖာက္လုပ္ျခင္း လုပ္ငန္းအားၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး လမ္းလုပ္ငန္းမ်ားအား ပြင့္လင္းရာသီအတြင္း ၿပီးစီးေအာင္ တြန္းအားေပး ေဆာင္ရြက္ေရး လမ္းညႊန္မွာၾကားခဲ့သည္။

              နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန အေနျဖင့္  ေဝးလံေခါင္းပါးေသာ နယ္စပ္ေဒသမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးကို ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာတြင္ ေမာ္ေတာ္ကားလမ္း ဆက္သြယ္မႈမရွိေသးေသာ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ပူတာအို ခရိုင္အတြင္း မေဂြဇ-ေခါင္လန္ဖူးလမ္း၊    အထက္ရွန္ေခါင္-ဝါဆာဒမ္း- နမ္ရိုထု-ဇီယာဒမ္း-ဖုန္ကန္ရာဇီ ေရခဲေတာင္ေျခသြားလမ္း၊ပန္နန္းဒင္–ငါဝါ–ဂဝိုင္–ဒုံးဆုံ–တဆူထု–တလာထု–ခေရာင္ဒြမ္း–ဒဟြမ္ဒမ္း လမ္းမ်ားကို တပ္မေတာ္ စစ္အင္ဂ်င္နီယာတပ္ဖြဲ႕မ်ားျဖင့္ ပူးေပါင္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ေပးလ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။