ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းေဆာင္ရြက္

by Thinmbadm1n / Jul 16, 2017 / comments

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္သည္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္စြာလွိုင္၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေဌးဦးႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား (၁၃-၇-၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၁၄-၇-၂၀၁၇) ရက္ေန႔အထိ ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္ ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ (၁၃-၇-၂၀၁၇) ရက္ေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ နယ္စပ္ေဒသ တိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း (မအူပင္) သို႔လည္းေကာင္း၊ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း (ဘိုကေလး) သို႔လည္းေကာင္း သြားေရာက္ခဲ့ရာ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ဧရာဝတီတိုင္း ေဒသႀကီး႐ုံးမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴးက သင္တန္းေက်ာင္းမ်ားဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားအား တင္ျပခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးက မိမိတို႔ဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားအတြက္ နိုင္ငံေတာ္မွ ရာႏႈန္းျပည့္ အေထာက္အပံ့မ်ားျဖင့္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈမ်ားကို သိရွိနားလည္ၿပီး နိုင္ငံေတာ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ မိမိေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အားသြန္ခြန္စိုက္ ထမ္းေဆာင္နိုင္မည့္ နိုင္ငံသားေကာင္း သမီးေကာင္းမ်ားျဖစ္ေအာင္ ပညာကိုအားႀကိဳးမာန္တက္ ေလ့လာသင္ယူသြားၾကရန္၊ ေက်ာင္းအုပ္ႏွင့္ နည္းျပမ်ားကလည္း ပညာတစ္ခုတည္းသာမက စည္းကမ္းစနစ္တက်ရွိေစေရး၊ က်န္းမာႀကံ့ခိုင္ေရး၊ အခ်ိန္ကို တန္ဖိုးရွိစြာ အသုံးခ်တတ္ေရး၊ အဖြဲ႕အစည္းစိတ္ဓါတ္ျဖင့္ ျပဳမႈေနထိုင္ေဆာင္ရြက္တတ္ေရး၊ မိမိတိုင္းျပည္/ေဒသကို ခ်စ္ျမတ္နိုးတဲ့ စိတ္ခံယူခ်က္၊ ယုံၾကည္ခ်က္ မွန္ကန္ေကာင္းမြန္ေစေရး၊ လိမၼာယဥ္ေက်းေသာ နိုင္ငံ့သားေကာင္း ရတနာမ်ားျဖစ္ေအာင္ ေလ့က်င့္ပ်ိဳးေထာင္ေပးသြားရန္ မွာၾကားခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ တို႔က ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူမ်ားႏွင့္ ဆရာ/ဆရာမမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြႏွင့္ ေက်ာင္းအသုံးအေဆာင္ ပစၥည္းမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။ ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ အိပ္ေဆာင္မ်ား၊ စားရိပ္သာမ်ားႏွင့္ ေက်ာင္းဝန္းအတြင္း လွည့္လည္ၾကည့္ရွု စစ္ေဆးၿပီး လိုအပ္သည္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီးသို႔ ေရာက္ရွိေနေသာ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ (၁၄-၇-၂၀၁၇) ရက္ေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ပုသိမ္ၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္းမွု သက္ေမြးလုပ္ငန္းပညာ သင္တန္းေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္ခဲ့ရာ သင္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္မွ သင္တန္းေက်ာင္းဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ားကို တင္ျပခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကေဒသခံျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေစရန္ႏွင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ရရွိေစရန္ ရည္ရြယ္၍ သင္တန္းမ်ား ဖြင့္လွစ္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အေျခခံသင္တန္းတက္ေရာက္ၿပီး အဆင့္ျမင့္သင္တန္းမ်ားကို ဆက္လက္တက္ေရာက္၍ ႀကိဳးႀကိဳးစားစား ေလ့လာသင္ယူပါက ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္နိုင္သလို အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမ်ား၊ ကုမၸဏီမ်ားတြင္လည္း ကၽြမ္းက်င္ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္နိုင္ မည္ျဖစ္သျဖင့္ အပတ္တကုတ္ ႀကိဳးစားသင္ယူ သြားၾကရန္မွာၾကားခဲ့ၿပီး သင္တန္းသူမ်ားႏွင့္ သင္တန္းနည္းျပမ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ထို႔ေနာက္ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ သင္တန္းသူမ်ား၏ ေလ့က်င့္သင္ၾကားေနမႈမ်ား အဝတ္အထည္မ်ား ခ်ဳပ္လုပ္ထားရွိမွုမ်ားႏွင့္ သင္တန္းေက်ာင္းအတြင္းသို႔ လွည့္လည္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့ၿပီး လိုအပ္သည္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ လပြတၱာၿမိဳ႕ သို႔သြားေရာက္၍ အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္းမႈ သက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာသင္တန္းေက်ာင္းတည္ေဆာက္မည့္ ေျမေနရာအား သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ားစက္မႈလက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း သို႔ သြားေရာက္၍ လပြတၱာခရိုင္ႏွင့္ၿမိဳ႕နယ္မွ ဌာနဆိုင္ရာဝန္ထမ္းမ်ား၊ ရပ္မိရပ္ဖမ်ား၊ ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံကာ ေဒသဆိုင္ရာလိုအပ္ခ်က္မ်ားတင္ျပလာမႈအေပၚညႇိႏႈိင္းေပါင္းစပ္ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕သည္ နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား စက္မႈလက္မႈသင္တန္းေက်ာင္း (လပြတၱာ) ၌ သင္တန္းသားမ်ား ဘာသာရပ္အလိုက္ လက္ေတြ႕ ေလ့က်င့္ေဆာင္ရြက္ေနမႈမ်ားအား လွည့္လည္ၾကည့္ရွုစစ္ေဆးၿပီး ယခုဖြင့္လွစ္သည့္ သင္တန္းမ်ား သည္ နိုင္ငံေတာ္မွ ေထာက္ပံ့မွုအျပည့္အဝျဖင့္ ဖြင့္လွစ္သင္ၾကားေပးျခင္းျဖစ္၍ ရရွိေသာ အခြင့္အလမ္း မ်ားကို တန္ဖိုးရွိစြာ အသုံးခ်၍ ႀကိဳးစားေလ့က်င့္ သြားၾကရန္ႏွင့္ သင္တန္းနည္းၿပ မ်ားကလည္း သင္တန္းသားမ်ား ကိုခ်မွတ္ထားေသာေက်ာင္းစည္းကမ္းခ်က္မ်ားအတိုင္း အေလးထားလိုက္နာ ေဆာင္ရြက္တတ္ေစရန္၊ အခ်င္းခ်င္း စည္းလုံးညီညြတ္စြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္တတ္ေစရန္ႏွင့္ ဘာသာရပ္မ်ားအလိုက္ နားလည္တတ္ကၽြမ္းသည္ အထိ ေစတနာထားသင္ၾကားေပး ေစလိုေၾကာင္းမွာၾကားကာ သင္တန္းနည္းျပမ်ားႏွင့္ သင္တန္းသားမ်ား အတြက္ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္ခဲ့ၿပီးလိုအပ္သည္မ်ား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။