ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေရး၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္

by Thinmbadm1n / Aug 18, 2017 / comments

စစ္ေတြ ၾသဂုတ္ ၁၅

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ေရာက္ရွိေနသည့္ နယ္စပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္၊ အလုပ္သမား၊ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြ၊ ပညာေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး ေဒါက္တာမ်ဳိးသိမ္းႀကီး၊ လူမႈဝန္ထမ္း၊ ကယ္ဆယ္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရးဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ေဒါက္တာဝင္းျမတ္ေအး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဗိုလ္မွဴးႀကီးဖုန္းတင့္၊ လူမႈေရးဝန္ႀကီး ေဒါက္တာခ်မ္းသာႏွင့္ တာ၀န္႐ွိသူမ်ားသည္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕ကို ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ လွည့္လည္ၾကည့္႐ႈၾကၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ျပည္သူ႔ေဆးရံုတြင္ ေဆးကုသမႈခံယူေနသည့္ လူနာမ်ားကို ႏွစ္သိမ့္အားေပးၾကသည္။ ထို႔ေနာက္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ အဖြဲ႔သည္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္႐ွိၾကၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန ဧည့္ခန္းမ၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာတာ၀န္႐ွိသူမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ ဆံု၍ သက္ဆိုင္ရာ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေရး၊ လုံျခံဳေရးႏွင့္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ရေသ့ေတာင္ၿမိဳ႕နယ္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားက လံုျခံဳေရး၊ စား၀တ္ေနေရး၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရး၊ တရားခံမ်ား ေဖာ္ထုတ္ဖမ္းဆီးရရွိေရး၊ စာသင္ေက်ာင္းမ်ား ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေပးေရး၊ အမ်ဳိးသမီးငယ္မ်ားအတြက္ အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာသင္တန္းေက်ာင္း ဖြင့္လွစ္ေပးေရးကိစၥမ်ားကို တင္ျပၾကရာ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး မ်ားက ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ျပန္လည္ညိွႏိႈင္းေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။

ထိုမွတစ္ဆင့္ ေက်ာက္ေတာ္ၿမိဳ႕႐ွိ မဟာမုနိဘုရားႀကီိး၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕႐ွိ ရန္ေအာင္ေဇယ်(ေခၚ) သ်ွစ္ေသာင္းပုထိုးေတာ္ႀကီး၊ ထုကၠန္႔သိမ္ပုထိုးေတာ္ႀကီးႏွင့္ ရတနာ မာရ္ေအာင္ေစတီေတာ္တို႔ကို ဖူးေျမာ္ၾကည္ည္ိုၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ေျမာက္ဦးခ႐ိုင္အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အစည္အေ၀းခန္းမ၌ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ ႔ဆံုသည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားက ၀န္ႀကီးဌာနအလိုက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေနသည့္ ပညာေရး၊ လူမႈေရး၊ ကယ္ဆယ္ေရး၊ ေထာက္ပံ့ေပးေရးကိစၥမ်ားကို ႐ွင္းလင္းေျပာၾကားၾကသည္။

ေတြ႔ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသည့္ ေျမာက္ဦးေဒသခံျပည္သူမ်ားက လူမႈေရး ျပႆနာမ်ား၊ ရင္ဆိုင္ေနရေသာအခက္အခဲမ်ား၊ ဘူးသီးေတာင္၊ ေမာင္ေတာေဒသရွိ ျပည္သူမ်ား၏ လံုျခံဳေရးအေျခအေန၊ လုပ္ကိုင္စားေသာက္ရန္ စိုက္ပ်ဳိးေရးနည္း ပညာမ်ား သင္ၾကားျပသေပးရန္၊ ျပႆနာတစ္စံုတစ္ရာေပၚေပါက္လာပါက မည္ကဲ့သို႔ သတင္းပို႔အေၾကာင္းၾကားရမည္ကို သ

င္ၾကားျပသေပးရန္ တင္ျပၾကၿပီး ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားက ျပန္လည္ေပါင္းစပ္ ညိႇႏႈိင္းေဆြးေႏြးေပးသည္။

သတင္းႏွင့္ ဓာတ္ပံု - ေအ၀မ္းစိုး၊ မ်ဳိးသူဟိန္း