နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ နယ္စပ္ေဒသေလ့လာေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေတြ႕ဆုံႏႈတ္ဆက္

by Thinmbadm1n / Jan 18, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၈

          နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္း ေကာ္မတီဥကၠ႒၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္၏ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ေရာက္ရွိေနေသာ နယ္စပ္ေဒသအသီးသီးမွ ေလ့လာေရး အဖြဲ႕မ်ားျဖစ္ၾကေသာ ကိုးကန႔္ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေလာက္ကိုင္၊ ခ်င္းေရႊေဟာ္ႏွင့္ ကုန္းၾကမ္း ေဒသမွ ေဒသခံ (၃၀) ဦး၊ ကယားျပည္နယ္ ဟိုယာ၊ ဘီယာေဒသမွ ေဒသခံ (၃၀) ဦး၊ ကရင္ျပည္နယ္ သံေတာင္ႀကီး၊ ဖာပြန္ေဒသမ်ားမွ ေဒသခံ (၃၀) ဦး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ေဒသခံ (၃၀) ဦး၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ရမ္းျဗဲၿမိဳ႕နယ္၊ မာန္ေအာင္ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေျမပုံၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ကၽြန္းသာယာေဒသမွ ေဒသခံ (၃၀) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၁၅၀) ဦးတို႔အား ယေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ တာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန စုေပါင္းခန္းမ၌ ေတြ႕ဆုံႏႈတ္ဆက္ခဲ့သည္။

          အခမ္းအနားအစီအစဥ္အရ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္က ဂုဏ္ျပဳႏႈတ္ဆက္ စကားေျပာၾကားရာတြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ တိုင္းရင္းသားလူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားကို ေနျပည္ေတာ္သို႔ ဖိတ္ေခၚ၍ နိုင္ငံေတာ္၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေနမႈ မ်ားကို မ်က္ဝါးထင္ထင္ ေလ့လာေတြ႕ရွိၿပီး ေလ့လာေရးခရီးစဥ္မွ ရရွိသည့္ အေတြ႕အၾကဳံေကာင္းမ်ားကို မိမိတို႔၏ နယ္စပ္ေဒသမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ ထိေရာက္စြာ ျပန္လည္ အသုံးခ်နိုင္ရန္ႏွင့္ တစ္အူထုံ႔ဆင္း ညီရင္းအစ္ကို၊ ေမာင္ရင္းႏွမမ်ားပမာ တစ္ဦးႏွင့္တစ္ဦး အျပန္အလွန္ ေလးစားမႈ၊ ခ်စ္ခင္မႈ၊ ယုံၾကည္မႈတို႔ျဖင့္ ျပည္ေထာင္စုစိတ္ဓာတ္၊ ရွင္သန္ပြားမ်ားခိုင္မာလာေစရန္ ရည္ရြယ္ေဆာင္ရြက္ေပးျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊  မိမိတို႔အေနျဖင့္ ျပည္ေထာင္စု ႀကီးအတြင္း အၾကားအလပ္မရွိ ညီညြတ္မၽွတသည့္အက်ိဳးကို ခံစားရရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရမွာ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မတူကြဲျပားမႈမ်ားကို အေျခခံ၍ တိုင္းျပည္အင္အားရရွိေအာင္ တိုင္းျပည္တိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားရမွာျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအေနနဲ႔ ေဝးလံေခါင္သီၿပီး ဆက္သြယ္ သြားလာဖို႔ ခက္ခဲတဲ့ နယ္စပ္ေဒသ ျပည္သူလူထု၏ လူမႈစီးပြားဘဝတိုးတက္ေရးအတြက္ ႏွစ္တို၊ ႏွစ္ရွည္ စီမံကိန္းမ်ား ေရးဆြဲ၍ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ နိုင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးသည္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈရွိျခင္းႏွင့္ အျပန္အလွန္ဆက္ႏြယ္ေနသျဖင့္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို အထူးအေလးအနက္ထားၿပီး ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိပါေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ ေဒသတြင္ ေနထိုင္ၾကေသာ ျပည္သူလူထုအေနျဖင့္လည္း တစ္နိုင္ငံလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိေရး လုပ္ငန္းစဥ္ မ်ားတြင္ က်ရာအခန္းက႑မွ ဝိုင္းဝန္းႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္သြားၾကရန္ လိုအပ္ေၾကာင္း၊

          ယေန႔ကမၻာမွာ မူးယစ္ေဆးဝါးထုတ္လုပ္မႈ၊ သယ္ေဆာင္ေရာင္းဝယ္မႈ၊ သုံးစြဲမႈတို႔ ျမင့္မားလာၿပီး စိန္ေခၚမႈမ်ားစြာႏွင့္ ၾကဳံေတြ႕ေနရသလို မိမိတို႔နိုင္ငံအေနႏွင့္လည္း မူးယစ္ေဆးဝါးျပႆနာ ႀကီးမား က်ယ္ျပန႔္လာတာကို အားလုံးသိရွိၾကၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ နယ္စပ္ေဒသေန လူငယ္မ်ားအေနျဖင့္ မူးယစ္ ေဆးဝါး၏ ဆိုးက်ိဳးကို သိရွိနားလည္ၿပီး ကိုယ္တိုင္ပါဝင္ ပတ္သက္မႈမရွိၾကေစေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးဝါး ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားေရး တာဝန္တစ္ရပ္သဖြယ္ ဝိုင္းဝန္းကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္သြားၾကရန္ မွာၾကားလိုေၾကာင္း၊ ယခုေလ့လာေရးလာေရာက္ၾကေသာ ေမာင္တို႔ မယ္တို႔အေနျဖင့္ ႏုပ်ိဳလန္းဆန္း တက္ႂကြေနသည့္ လူငယ္လူရြယ္မ်ားျဖစ္တဲ့အျပင္ ယေန႔လူငယ္ ေနာင္ဝယ္လူႀကီးဆိုသည့္ စကားအတိုင္း ေနာင္တစ္ခ်ိန္မွာ မိမိတို႔နိုင္ငံ မိမိတို႔ေဒသ၏ ႀကီးေလးသည့္တာဝန္မ်ားကို ပခုံးေျပာင္း ထမ္းေဆာင္ ၾကမည့္သူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ နိုင္ငံ့တာဝန္မ်ားကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္နိုင္သည့္ သားေကာင္း သမီးမြန္မ်ား၊ ထူးခၽြန္ထက္ျမက္သူမ်ားျဖစ္ေအာင္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကိဳးစားၾကဖို႔လိုေၾကာင္း တိုက္တြန္း မွာၾကားခဲ့သည္။

          ဆက္လက္၍ အစီအစဥ္အရ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားကိုယ္စား တိုင္းရင္းသူတစ္ဦးက ေက်းဇူးတင္ စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ေလ့လာေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားက ၎တို႔၏ ရိုးရာအကမ်ားျဖင့္ ကျပေဖ်ာ္ေၿဖခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။