နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မဲပလဲ့-ေကာ့ေကာ္-ထိဝါကေလး နယ္စပ္ပတ္လမ္းကတၱရာလမ္းသစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားတက္ေရာက္

by Thinmbadm1n / May 02, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ လ ၂ ရက္

နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ ဥကၠဌ၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္သည္ ကရင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ ဥကၠဌ ဦးေစာခ်စ္ခင္၊ ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္လြင္တို႔ႏွင့္အတူ (၃၀-၄-၂၀၁၇) ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ ကရင္ျပည္နယ္၊ ျမဝတီၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မဲပလဲ့-ေကာ့ေကာ္-ထိဝါကေလး နယ္စပ္ပတ္လမ္း ကတၱရာလမ္းသစ္ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည္။

အခမ္းအနားအစီအစဥ္အရ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ေကာ့ကရိတ္ခရိုင္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံး တာဝန္ခံ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးစိုးဦးက အဆိုပါနယ္စပ္ပတ္လမ္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။ ယင္းေနာက္ ေဒသခံျပည္သူဦးေစာတင္ႏုမွ လမ္းေဖာက္လုပ္ေပးျခင္း အတြက္ ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၎ေနာက္နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္၊ ကရင္ျပည္နယ္ လႊတ္ေတာ္ဥကၠဌဦးေစာခ်စ္ခင္၊ ကရင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕ လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေအာင္လြင္၊ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား ေခါင္းေဆာင္ ဦးေစာရင္ႏု၊ ကရင္ျပည္နယ္ နယ္ျခားေစာင့္တပ္မ်ား ဗဟိုအႀကံေပးႏွင့္ ကြပ္ကဲေရးအဖြဲ႕ အေထြေထြအတြင္းေရးမွဴး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေစာခ်စ္သူတို႔က ကတၱရာလမ္းသစ္အား ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးကာ လမ္းတစ္ေလၽွာက္ လိုက္လံၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးၾကသည္။ 

အဆိုပါ နယ္စပ္ပတ္လမ္းသည္ သကၤန္းညီေနာင္၊ မဲပလဲ့မွ ကေလးဖိုးခြီးအထိ (၆၈/၀) မိုင္ ရွိၿပီး နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက ၂၀၁၂-၂၀၁၃ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ မဲပလဲ့-ေကာ့ေကာ္-ထိဝါကေလးလမ္း (၁၇/၀) မိုင္အား ေက်ာက္ေရာေျမခင္းျခင္းႏွင့္ တံတားမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္း၊ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ဘ႑ာႏွစ္မ်ား တြင္ ထိဝါကေလး- တာေလ- ဝါးမီးကုလား (၄၀/၀) မိုင္အား ေက်ာက္ခင္းျခင္းႏွင့္ တံတားမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာႏွစ္မွ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ယေန႔ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေသာ မဲပလဲ့-ေကာ့ေကာ္-ထိဝါကေလး လမ္းပိုင္းမွ (၁၅/၄) မိုင္ ကတၱရာခင္းျခင္း လုပ္ငန္းအား ေဆာင္ရြက္ေပး ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အဆိုပါ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ နယ္စပ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြက်ပ္သန္း ေပါင္း (၇၈၃၅.၂၉၁) သန္း က်ခံသုံးစြဲ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ဆက္လက္၍လည္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္တြင္ ဝါးမီးကုလား-ကေလဖိုးခြီး လမ္း (၁၁/၀) မိုင္အား ေျမသားလမ္း ေဖာက္လုပ္ေပးျခင္း၊ တံတားမ်ား တည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ကို ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ရာ မ်ားမၾကာမီ ကာလအတြင္း ကေလဖိုးခြီးမွတဆင့္ ခလယ္ေဒး-ေလးဝါး-မဲသေဝါေဒသအထိ တဆက္တစပ္တည္း ေဖာက္လုပ္သြားရန္ ရည္မွန္းေဆာင္ရြက္ လၽွက္ရွိေသာေၾကာင့္ ေဒသခံတိုင္းရင္းသားျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ အခ်က္အျခာက်ေသာ နယ္စပ္ပတ္လမ္းႀကီးတစ္ခု ေပၚေပါက္ လာမည္ျဖစ္ပါသည္။ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ၿမိဳင္ႀကီးငူ-မဲသေဝါလမ္း (၃၁/၀) မိုင္ ကတၱရာ ခင္းျခင္းလုပ္ငန္းကို ၂၀၁၁-၂၀၁၂ ဘ႑ာေရးႏွစ္မွ ၂၀၁၃-၂၀၁၄ ဘ႑ာေရးႏွစ္အတြင္း ေဖာက္လုပ္ေပးခဲ့ၿပီးျဖစ္ရာ နယ္ေျမေဒသ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းျခင္း၏ အက်ိဳးရလာဒ္မ်ားပင္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေတြ႕ျမင္ရမည္ျဖစ္သည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ထိုေန႔ေန႔လယ္ပိုင္းတြင္ ျမဝတီၿမိဳ႕၊ အမ်ိဳးသမီး အိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာသင္တန္းေက်ာင္းသို႔ သြားေရာက္၍ သင္တန္းေက်ာင္း ေက်ာင္းအုပ္ႏွင့္ နည္းျပမ်ားအား ေတြ႕ဆုံကာ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးသည္ (၁-၅-၂၀၁၇) ရက္ေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕ရွိ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ခရိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈ ႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံးႏွင့္ ဝန္ထမ္းအိမ္ရာ တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းမ်ားကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးၿပီး လိုအပ္သည္မ်ား ညႇိႏိႈင္းေပါင္းစပ္ ျဖည့္ဆည္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ေကာ့ကရိတ္ၿမိဳ႕မွ ဆက္လက္ထြက္ခြာကာ မြန္ျပည္နယ္၊ ဘီးလင္းၿမိဳ႕၊ မဲလံ(ေအာက္)-ဖားကဒူး ကတၱရာခင္းျခင္း လုပ္ငန္းအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးကာ လိုအပ္သည္မ်ား ညႇိႏွိုင္းေပါင္းစပ္ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။