နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ေတြ႔ဆံုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Jul 03, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္လ ၃ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတ္ယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ႏွင့္ ဝန္ႀကီးရံုး၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနမ်ားမွ ဝန္ထမ္းမ်ား ေတြ႕ဆံုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို ယေန႔ ေန႔လည္ (၂း၃၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ ဝန္ႀကီးရံုး၊ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမွ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ပါသည္။