နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရးဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မေဂြဇ - ဆန္းလြတ္ခ်က္ ေတာင္ထိပ္ (၃၃ မိုင္ ၆ ဖာလံု) လမ္းပိုင္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္

by Thinmbadm1n / Jan 08, 2019 / comments

ပူတာအို၊ ဇန္နဝါရီ ၈

နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္၊ ဦးမင္းသူႏွင့္ ဦးအုန္းဝင္း၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးလွေမာ္ဦး ၊ တာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္အတူ ယေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ အထူူးေလယာဥ္ျဖင့္ ေနျပည္ေတာ္မွ ကခ်င္ျပည္နယ္ ပူတာအိုၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရိွၾကရာ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာခက္ေအာင္၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ ဒုတိယ ဥကၠ႒ ဦးခန္လင္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမွ ကိုယ္စားလွယ္မ်ား၊ တိုင္းရင္းသားရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္ တာဝန္ရိွသူမ်ားက ပူတာအိုေလဆိပ္၌ ႀကိဳဆိုႏႈတ္ဆက္ၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေခတၱတည္းခိုမည့္ မလိခေလာ့ဒ္ ဟိုတယ္သို႔ေရာက္ရိွၾကၿပီး ဟိုတယ္ခန္းမ၌ နယ္စပ္ ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ က မေဂြဇ - ငါ့လံုဒမ္- ရီဒမ္း- ေခါင္လန္ဖူး (၆၅ မိုင္ ၄ ဖာလံု) လမ္းေဖာက္လုပ္မႈအေျခအေန၊ ၂ဝ၁၇ - ၂ဝ၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ အတြင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္အေျခအေန၊ ၂ဝ၁၈-၂ဝ၁၉ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ လွ်က္ရိွသည့္အေျခအေန၊ ၂ဝ၁၉- ၂ဝ၂ဝ ဘ႑ာႏွစ္ႏွင့္ ၂ဝ၂ဝ-၂ဝ၂၁ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္မည့္အစီအမံမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး အင္ဂ်င္နီယာမွဴးႀကီး ဦးခင္ေမာင္လတ္ က မေဂြဇ - ေခါင္လန္ဖူး လမ္းေဖာက္လုပ္မႈ အင္ဂ်င္နီယာပိုင္းဆိုင္ရာ မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ မေဂြဇ - ငါ့လံုဒမ္- ရီဒမ္း- ေခါင္လန္ဖူး (၆၅ မိုင္ ၄ ဖာလံု) လမ္းေဖာက္လုပ္မႈပံုစံငယ္ကို ၾကည့္ရႈ သည္။

ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီး ခ်ဳပ္၊ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္အတူ တပ္မေတာ္ရဟတ္ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ေနာင္မြန္ၿမိဳ႕နယ္ မေဂြဇယာယီမ႑ပ္သို႔ေရာက္ရိွၾကၿပီး မေဂြဇ - ဆန္းလြတ္ခ်က္ေတာင္ထိပ္ (၃၃ မိုင္ ၆ ဖာလံု) လမ္းပိုင္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္သည္။

အခမ္းအနားတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က “ယခု ဒီကိုေရာက္လာၿပီးေတာ့ လမ္းဖြင့္ပြဲမွာ ပါဝင္တက္ေရာက္ႏိုင္တဲ့အတြက္ အင္မတန္မွဝမ္းသာပါတယ္။ အထူးသျဖင့္ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ေဒသခံျပည္ေထာင္စုႏိုင္ငံသူ ႏိုင္ငံသားမ်ားနဲ႔ေတြ႕ရတဲ့အတြက္ အင္မတန္မွဝမ္းသာပါ တယ္။ ဒီလိုေနရာကိုလာဖို႔ ဆိုတာ မလြယ္ပါဘူး။ လာတဲ့အခါမွာလည္း ကၽြန္မတို႔ပိုၿပီးေတာ့ အခ်င္းခ်င္းနီးစပ္သြားတယ္လို႔ ခံစားရပါတယ္။ ဒီလိုလမ္းေတြေဖာက္တယ္ဆိုတာ အဓိကအားျဖင့္ ကၽြန္မတို႔ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္လည္းျဖစ္တယ္။ ဒါေပမယ့္ ပိုၿပီးေတာ့အေရးႀကီးတာက ကၽြန္မ တု႔ိျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားမ်ားအားလုံးၾကားထဲမွာ နီးစပ္လာေအာင္ လုပ္တာျဖစ္ ပါတယ္။ လမ္းမေဖာက္ဘဲနဲ႔ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ထိေတြ႕မႈရွိဖို႔ ဆိုတာ မလြယ္ပါ ဘူး။ လမ္းေဖာက္လုိက္တယ္ဆုိတာနဲ႔ပဲ ထိေတြ႕မႈ တံတားႀကီး တစ္ခုေဆာက္လိုက္သလိုပါပဲ။ လမ္းေတြ၊ တံတားေတြေဖာက္တယ္ဆိုတဲ့ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္က ဒါပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈဆိုတာလည္း ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံအတြက္ အေရးႀကီးေပမယ့္ ပိုၿပီးေတာ့ အေရးႀကီးတာက ညီညြတ္မႈအင္အားပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ ဒီလို လမ္းေဖာက္တဲ့ အခါမွာ လမ္းေဖာက္ျဖစ္ေအာင္လို႔ လုပ္ေပးတဲ့ကၽြန္မတုိ႔ရဲ႕ အလုပ္သမားေတြအားလုံးကိုလည္း ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

“ဒီမွာဆုိရင္ တစ္ႏိုင္ငံလုံးက အလုပ္သမားေတြ ေရာက္ေနတယ္လို႔ ကၽြန္မ နားလည္ ပါတယ္။ ဒီအဓိပၸါယ္ကေတာ့ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံကိုတည္ေထာင္ဖို႔ဆိုတာ တစ္ႏိုင္ငံလုံး ေဒသမေရြး အားလုံးပါဝင္ၿပီးေတာ့ ေဆာင္ရြက္မွေအာင္ျမင္ႏိုင္မယ္ဆုိတာကို ျပတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုဒီလိုလမ္းေဖာက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ဘာေတြကိုသင္ခန္းစာယူရမလဲ ဆိုေတာ့ ဒီလမ္းဟာအင္မတန္မွ ခက္ခဲပါတယ္။ ဘယ္လိုပဲခက္ခဲခက္ခဲ တကယ္ဆႏၵရွိတယ္၊ တကယ္ပဲလုံ႔လ၊ ဝီရိယနဲ႔စုေပါင္းၿပီးေတာ့လုပ္သြားမယ္ဆုိရင္ မေက်ာ္လႊားႏိုင္တဲ့ အခက္ အခဲဘာမွမရွိပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔ ဒီဟာေတြကို အဓိကထားၿပီးေတာ့ လုပ္ေစခ်င္ ပါတယ္။

“ဒါေပမယ့္ ကၽြန္မဒီမွာလာတဲ့အခါ နည္းနည္းသတိထားမိတာက ကၽြန္မတို႔ တိုင္းရင္းသားေတြက နည္းနည္းေသးတယ္။ အဲဒီေတာ့ အာဟာရျပည့္ျပည့္ဝဝနဲ႔ ပိုၿပီးေတာ့ စားဖို႔လိုလိမ့္မယ္ထင္တယ္။ ဒီလိုလမ္းေဖာက္လုိက္ျခင္းအားျဖင့္လည္း ပုိၿပီး ေတာ့ အာဟာရျပည့္ဝတဲ့အစားအစာေတြလည္း သယ္ယူဖို႔ လြယ္ကူလာလိမ့္မယ္လို႔ ကၽြန္မတို႔ထင္မိပါတယ္။ လူငယ္ေတြပိုၿပီး ႀကီးထြားလာႏိုင္ေအာင္လို႔ အားလုံးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ရမယ္။ လမ္းေဖာက္ၿပီးရင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ေတြကို ထိထိေရာက္ေရာက္ လုပ္ႏိုင္မယ့္ အခြင့္အေရးေတြ ကၽြန္မတို႔ ရလာမွာျဖစ္ပါတယ္။

“ဒီဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအစီအစဥ္ေတြဟာ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး စိတ္ပိုင္း ဆို္င္ရာအရ၊ ႐ုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာအရ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ဖို႔ပဲျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးကို ကၽြန္မတို႔ ကေတာ့ တစ္စုတစ္စည္းတည္း တစ္ေျပးညီပဲ ျဖစ္ခ်င္ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတစ္ ႏိုင္ငံမွာ အားလုံးတစ္ေျပးညီျဖစ္တယ္ဆိုတာဟာလည္း ႏိုင္ငံ့ရဲ႕ဂုဏ္သိကၡာပါပဲ။ ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ မွာ ဆင္းရဲခ်မ္းသာသိပ္ၿပီးေတာ့ ကြာဟမႈရွိတယ္ဆိုတာ ႏိုင္ငံအတြက္ ေကာင္းတာ မဟုတ္ပါဘူး။ ဒီလိုကြာဟမႈေတြဆိုတာကလည္း ေဒသရဲ႕လမ္းပန္းဆက္ သြယ္ေရး အခက္အခဲနဲ႔လည္းဆိုင္ပါတယ္။ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးခက္ခဲမႈရွိတဲ့အခါ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုး တက္ေရးလုပ္ငန္းေတြလုပ္ဖို႔ဟာကလည္း ခက္ခဲလာပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔လမ္း ေဖာက္တဲ့အလုပ္ဟာ အင္မတန္မွမြန္ျမတ္တဲ့အလုပ္လို႔ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ခံယူခ်င္ပါတယ္။

“တစ္ႏိုင္ငံလုံးသြားခဲ့တဲ့အခါမွာ လမ္းေတြေဖာက္ေနတဲ့လမ္းလုပ္သားေတြ ေနရာ တိုင္းမွာေတြ႕ခဲ့ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ လမ္းလုပ္သားေတြက ေဒသခံေတြတင္ မဟုတ္ ပါဘူး။ တစ္ခ်ိဳ႕ဆိုရင္ အင္မတန္မွေဝးတဲ့ တိုင္းေတြကေန လာေရာက္ၿပီးေတာ့ အလုပ္ လုပ္ေနတာေတြကၽြန္မေတြ႕ရပါတယ္။ ဥပမာ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာဆိုရင္ ေဖ့ေဖ့ရဲ႕ဇာတိ ျဖစ္တဲ့ မေကြးတိုင္းကအလုပ္သမားေတြကိုလည္း ကၽြန္မတို႔ ခဏခဏေတြ႕ရပါတယ္။ လမ္းလုပ္သားေတြ။ ရွမ္းျပည္နယ္မွာ လည္းေတြ႕ရတယ္။ ကရင္ျပည္နယ္မွာလည္း ေတြ႕ရတယ္။ တစ္တိုင္းျပည္လုံးမွာ ကၽြန္မတို႔ တိုင္းရင္းသူ တိုင္းရင္းသားမ်ားဟာ ျဖန္႔ၿပီး ေတာ့ တတ္ႏိုင္တဲ့ဘက္ကေနၿပီးေတာ့၊ ရတဲ့ဘက္ကေန ၿပီးေတာ့ လုပ္ေနတယ္ဆုိတာ ျမင္ရတဲ့အခါ အင္မတန္ မွအားတက္ရပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္မို႔လို႔ အခုလိုအခ်ိန္ မွာဆုိရင္ ဒီလိုစုေဝးႏိုင္တာကိုလည္း အားလည္းရတယ္။ လာေရာက္တဲ့သူေတြကိုလည္း ေက်းဇူး တင္တယ္။ ဒီေလာက္ ေတာင္စုေဝးႏိုင္မယ္လို႔လည္း မေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ဘူူး။ ဘာျဖစ္လို႔လဲဆို ေတာ့ သြားလာရတာ အခုထက္ထိေတာ့ ခက္ခဲေသးတယ္ဆုိတာသိပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လည္း အခုေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္က ေပါက္ေနၿပီးေတာ့ ေနရာေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ အရင္ကထက္စာရင္ အင္မတန္မွလြယ္ သြားၿပီဆိုတာကို ကၽြန္မတို႔အခုျမင္ ေနရၿပီျဖစ္ တယ္။ ဒီလိုလြယ္သြားတာေၾကာင့္ မို႔လို႔လည္း တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ ပိုၿပီး သိကၽြမ္းဖို႔၊ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ပိုၿပီး နားလည္မႈယူဖို႔၊ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ ေယာက္ ပိုၿပီးကူညီဖို႔ ေပၚေပါက္လာတဲ့အခြင့္အေရး ေတြကိုလည္း သုံးၾကပါလို႔ကၽြန္မ အေနနဲ႔ ေမတၱာရပ္ခံခ်င္ပါတယ္။

“ကိုယ့္ကိုယ္ကိုယ္ကို အားျဖည့္တာဆုိတာဟာ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္ကိုအားျဖည့္ ေပးရဲမွျဖစ္ႏိုင္မွာပါ။ ဘယ္သူမွတစ္ေယာက္တည္းရွင္သန္ႏိုင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေၾကာင့္ ေဒသတစ္ခုဖြံ႕ၿဖိဳးသြားၿပီဆိုရင္ အေဝးက ေဒသေတြကိုလည္း ပိုၿပီးေတာ့ဖြံ႕ၿဖိဳးေပးဖို႔ ကၽြန္မတို႔မွာကူညီႏိုင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြရွိသလို အခြင့္အေရးေပးဖို႔လည္းတာဝန္ရွိ တယ္လို႔ ကၽြန္မအေနနဲ႔သေဘာထားေစခ်င္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ႏိုင္ငံသူႏိုင္ငံသားမ်ား အားလုံးဟာ ကိုယ့္ရဲ႕အခြင့္အေရးေတြကို ကာကြယ္ရမယ္။ ေစာင့္ေရွာက္ရမယ္။ ဒါေပမယ့္ ကိုယ့္ရဲ႕တာဝန္ေတြကုိလည္း ေက်ပြန္ေအာင္ ထမ္းေဆာင္ရမယ္။ တစ္ဖက္ သတ္ပဲၾကည့္လို႔မရပါဘူး။ ထိုနည္း၎ပဲ အစိုးရမ်ားဆိုတာလည္း ျပည္သူလူထု ရဲ႕အပ္ႏွင္းထားတဲ့ လုပ္ပိုင္ခြင့္ေတြရွိတဲ့နည္းတူ ျပည္သူလူထုကေနၿပီးေတာ့ ယုံယုံ ၾကည္ၾကည္နဲ႔ ေပးအပ္ထားတဲ့တာဝန္ေတြကို ေက်ပြန္ေအာင္ထမ္းေဆာင္ဖို႔လည္း အေရးႀကီးပါတယ္။ အဲဒီလိုစုေပါင္းၿပီးေတာ့ တာဝန္သိစိတ္နဲ႔လုပ္မွ ဒီႏိုင္ငံဟာ တိုးတက္မွာပါ။ ရဟတ္ယာဥ္နဲ႔ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ ကခ်င္ျပည္နယ္မွာ ေတာႀကီးေတြဟာ အခုထက္ထိထူထပ္စြာနဲ႔ ဟိုးပေဝသဏီ ကတည္းက တည္ရွိခဲ့ၿပီးေတာ့ မပ်က္မစီးျမင္ရတဲ့အခါ အင္မတန္မွ အားတက္တယ္။ တစ္ဖက္ကေန စဥ္းစားလိုက္ရင္ ကၽြန္မတို႔ႏိုင္ငံဘယ္ေလာက္လွပလဲ။ ကၽြန္မတုိ႔ႏုိင္ငံက ဘယ္ေလာက္ တန္ဖိုးရွိတယ္ဆုိတာကိုလည္း ကၽြန္မစိတ္ထဲမွာ ခံစားရတယ္။ ဒီလုိတန္ဖိုးရွိတဲ့၊ လွပတဲ့ ႏုိ္င္ငံတစ္ခုကုိ ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ဖို႔ဆိုတာ တစ္ဦးခ်င္းတစ္ဦးခ်င္းမွာ တာဝန္ရွိ တယ္။ ေစာင့္ေရွာက္ခ်င္တဲ့ စိတ္ဓာတ္လည္းရွိရမယ္။ တန္ဖိုးထားတတ္တဲ့ သေဘာ ထားလည္းရွိရမယ္။ ေန႔တုိင္းျမင္ေနရလုိ႔ ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္ကို အေလးမထားတဲ့ အေျခ အေနမျဖစ္သြားပါေစနဲ႔။ ေန႔တုိင္းေန႔တုိင္း ဒီလုိပတ္ဝန္းက်င္မွာ ေနႏုိင္တာဟာ ကုိယ့္ရဲ႕ ကံေကာင္းတယ္၊ ကံထူးတယ္လို႔ စိတ္ထဲမွာမွတ္ေစခ်င္တယ္။ မွန္ပါတယ္ ဒီလိုေနရာ မ်ဳိးဟာ ခက္ခဲတဲ့ဟာေတြ အမ်ားႀကီးရွိပါတယ္။ ခက္ခက္ခဲခဲလာရတယ္။ သြားရတယ္။ စားဝတ္ေနေရးအတြက္ ႐ုန္းကန္ရတယ္။ ဒါေပမယ့္ ဒီလုိခက္ခက္ခဲခဲလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ ကိုယ့္ရဲ႕အင္အားေတြကို တက္လာ ေအာင္လုပ္ႏုိင္ပါတယ္။

“ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတုိ္႔ရဲ႕ႏုိင္ငံ၊ အင္မတန္မွလွပတဲ့ သဘာဝကေန ေပးအပ္ထားတဲ့ ႏုိင္ငံႀကီးကို ထိန္းသိမ္းဖို႔ အင္မတန္အေရးႀကီးပါတယ္။ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေရာက္လာၿပီဆိုရင္ တစ္ခါတေလ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ပ်က္စီးမႈေတြ ျဖစ္တတ္ပါတယ္။ ကၽြန္မတို႔က စၿပီး ဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈကို ဦးတည္ကတည္းက သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ မပ်က္စီးေအာင္လုိ႔လည္း စိတ္ထဲမွာ စြဲစြဲၿမဲၿမဲမွတ္ထားေစခ်င္ပါတယ္။ ကုိယ့္ရဲ႕သားသမီးေတြ၊ ကေလးေတြကို လည္း ကိုယ့္ပတ္ဝန္းက်င္ရဲ႕ လွပမႈကို နားလည္ေအာင္၊ တန္ဖိုးထားေအာင္ ၊ ကၽြန္မတို႔ ရဲ႕ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္ကို ထိန္းသိမ္းခ်င္တဲ့ စိတ္ဓာတ္ေတြရွိေအာင္ သင္ေပးေစခ်င္ ပါတယ္။ လူႀကီးေတြဟာ ပိုက္ဆံခ်မ္းသာသည္ျဖစ္ေစ၊ မခ်မ္းသာသည္ျဖစ္ေစ၊ ရာထူး ႀကီးသည္ျဖစ္ေစ၊ နိမ့္သည္ျဖစ္ေစ မိမိတုိ႔ရဲ႕ သားသမီးမ်ား၊ ေနာင္လာေနာက္သားမ်ားအ တြက္ ေပးကမ္းႏိ္ုင္တဲ့၊ ထားပစ္ခဲ့ႏုိင္တဲ့ အေကာင္းဆုံးအေမြအႏွစ္ကေတာ့ မွန္ကန္တဲ့ စိတ္ထားေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ အဲဒါကေတာ့ လူတုိင္းလူတုိင္း လုပ္ႏုိင္တယ္။ ပိုက္ဆံမရွိ တဲ့သူလည္း လုပ္ႏုိင္တယ္။ ရာထူးမရွိတဲ့သူလည္းလုပ္ႏုိင္တယ္။

“တစ္ခါတေလ အင္မတန္မွ ခ်မ္းသာၾကြယ္ဝၿပီးေတာ့၊ ရာထူးႀကီးျမင့္ၿပီးေတာ့ သားသမီးမ်ားကို ေကာင္းတဲ့စိတ္ဓာတ္ အေမြအႏွစ္ကို မေပးခဲ့ဘူးဆုိရင္ ဒီသားသမီး မ်ားဟာ ဘယ္သူ႕ကိုမွ အက်ဳိးျပဳႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အျခားသူကို အက်ဳိးမျပဳႏုိင္တဲ့သူ ဆိုတာ ေနာက္ဆုံးက်ေတာ့ မိမိကုိယ္မိမိလည္း အက်ဳိးျပဳႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္မတို႔ ရဲ႕တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလုံး၊ ျပည္ေထာင္စုသားမ်ားအားလုံးဟာ ကိုယ့္ရဲ႕သားသမီး ေတြ၊ ကုိယ့္ရဲ႕ကေလးေတြကို ေကာင္းတဲ့အေမြအႏွစ္ေတြ ေပးခဲ့ႏုိင္ေအာင္လုိ႔ ကိုယ္ ကိုယ္တုိင္က မွန္မွန္ကန္ကန္က်င့္ႀကံပါ။ မွန္ကန္တဲ့စိတ္ထားေတြကိုထားပါ။ ကၽြန္မတို႔ ႏုိင္ငံဟာ တိုင္းရင္းသားေပါင္းစုံနဲ႔ စုဖြဲ႕ထားတဲ့ ႏုိင္ငံျဖစ္တယ္။ ေျပာတဲ့ဘာသာစကား ခ်င္းလည္းမတူဘူး။ ကုိးကြယ္တဲ့ဘာသာခ်င္းလည္းမတူဘူး။ နိစၥဓူဝ စားပုံ ေသာက္ပုံ ခ်င္းလည္း မတူဘူး။

“ဒါေပမယ့္ မတူကြဲျပားမႈေတြဟာ ကၽြန္မတို႔အတြက္ ေၾကာက္စရာမဟုတ္ဘူး။ စုိး ရိမ္စရာမဟုတ္ဘူး။ ဒီဟာ ကၽြန္မတို႔အတြက္ စိတ္ဝင္စားစရာ တစ္ဦးနဲ႔တစ္ဦး အင္အား ျဖည့္ေပးစရာလည္းျဖစ္ပါတယ္။ အားလုံးဟာ တစ္ပုံစံတည္းဆိုရင္ ကမၻာႀကီးဟာ အင္မ တန္မွ က်ဥ္းေျမာင္းသြားပါလိ္မ့္မယ္။ ဥပမာဆုိရင္ တစ္ေယာက္က သီခ်င္းဆုိတတ္ တယ္။ တစ္ေယာက္ကေနၿပီးေတာ့ ဆုိင္းတီးတတ္တယ္ဆိုရင္ သီခ်င္းဆိုတာဟာ ဆုိင္း မပါဘဲ သီခ်င္းဆုိတာထက္ ဆုိင္းပါၿပီး သီခ်င္းဆိုတာဟာ ပိုၿပီးေတာ့ ေဝဆာပါတယ္။ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္ မတူတဲ့အင္အားေတြ ေပါင္းလုိက္တဲ့ဟာက ကိုယ္တစ္ ေယာက္တည္းရဲ႕အင္အားကို သုံးတာထက္ အင္မတန္မွ အင္အားႀကီးပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတို႔တုိင္းရင္းသားမ်ား အခုဒီလုိေနရာမ်ဳိးမွာ လာရတဲ့အခါမွာ ဒီလုိ ေဝး လံေခါင္သီတဲ့ေနရာမွာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးစု အမ်ဳိးမ်ဳိး ကၽြန္မတို႔ေတြ႕ရတယ္။ လူမ်ဳိးစု တစ္မ်ဳိးတည္း ေနတာမဟုတ္ဘူး။

“ဒီလုိဝုိင္းဝန္းၿပီးေတာ့ သိုက္သိုက္ဝန္းဝန္းျဖစ္ေအာင္လုိ႔ ေနႏုိ္င္တာဟာ ဒီေဒသခံ ေတြရဲ႕ အင္မတန္မွ ဂုဏ္သိကၡာရွိတဲ့ အရည္အခ်င္းတစ္ခုလည္းျဖစ္ပါတယ္။ ဒီအရည္ အခ်င္းကို ထိန္းသိမ္းထားေစခ်င္တယ္။ အခ်င္းခ်င္းၾကားမွာ အဆင္ေျပေအာင္ ေနတတ္ တာ၊ ခ်စ္ခင္မႈကို တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ တုိးပြားေအာင္လုပ္တတ္တာဟာ ကၽြန္မတို႔ ႏုိင္ငံရဲ႕ အဓိကအင္အားျဖစ္ရမယ္။ ကမၻာႀကီးဟာ အၿမဲပဲ ေမတၱာအေပၚမွာ အေျခခံၿပီး ေတာ့ေဆာင္ရြက္ၾကတာမဟုတ္ပါဘူး။ ေမတၱာကို ပထမတန္းစား တန္ဖိုးအေနနဲ႔ ထားၿပီးေတာ့ လႈပ္ရွားတဲ့ လူ႕အသိုင္းအဝုိင္းေတြဆုိတာ တစ္ေန႔ထက္တစ္ေန႔ နည္းလာ တာကိုလည္း ျမင္ရပါလိမ့္မယ္။

“ဒါေပမယ့္ အဲဒီလုိ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ႏုိင္ငံမွာ ေမတၱာကို အေျခခံၿပီးေတာ့ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈရရွိ ေအာင္လုပ္ႏုိင္မယ့္ လူ႔အသုိင္းအဝုိင္း ထူေထာင္ႏုိင္မယ္ဆိုရင္ ကၽြန္မတို႔ဟာ ဒီတစ္ ကမၻာႀကီးနဲ႔ အျခားႏုိင္ငံေတြထက္ ပုိၿပီးေတာ့ သာလြန္တဲ့ ခ်မ္းသာမႈကို ကၽြန္မတို႔ ရႏုိင္ မွာပါ။ စိတ္၏ခ်မ္းသာမႈ၊ ကိုယ္၏ခ်မ္းသာမႈ ႏွစ္မ်ဳိးရွိပါတယ္။ ကိုယ္၏ခ်မ္းသာမႈဟာ တကယ္ေတာ့ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာခ်မ္းသာမႈ လုိအပ္ခ်က္ေတြဟာ ဒီေလာက္မ်ားတာ မဟုတ္ပါဘူး။ စိတ္ကမေက်နပ္လုိ႔သာ မ်ားမ်ား မ်ားမ်ားလာတာပါ။ လူ႕ရဲ႕စိတ္ဆုိတာ ကၽြန္မတို႔ ဆို႐ုိးစကားရွိပါတယ္။ လူ႔အလို နတ္မျဖည့္ႏုိင္ဘူးဆုိတာ လူေတြက တစ္ခုၿပီး တစ္ခု လုိေနတဲ့အခါက်ေတာ့ နတ္မ်ားေတာင္မွ မျဖည့္ႏုိင္ဘူးဆုိတဲ့ အဓိပၸာယ္ပါ။ တကယ္ပဲ လုိအပ္သလားဆိုေတာ့ တကယ္ေတာ့ လုိအပ္တာမဟုတ္ပါဘူး။ စိတ္က လုိအပ္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ ကၽြန္မတုိ႔က စိတ္ပို္င္းဆုိင္ရာ ရင့္က်က္ေအာင္ လည္းလုပ္ရမယ္။ ႐ုပ္ပုိင္းဆုိင္ရာလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးသင့္သေလာက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္လုပ္ရမယ္။ ဒီႏွစ္ခုကိုတြဲၿပီးမွ ကၽြန္မတုိ႔ႏုိင္ငံႀကီးကို တုိးတက္သာယာေအာင္ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မွာျဖစ္ ပါတယ္။

“ကၽြန္မတို႔ အခုလို လမ္းဖြင့္လုိက္တယ္၊ လမ္းေဖာက္လုိက္တယ္ဆိုတာဟာ ကၽြန္မတို႔ရဲ႕ႏုိင္ငံ တကယ္တုိးတက္ႏုိင္မယ့္အေျခအေနကို သြားႏုိင္မယ့္လမ္းကို ဖြင့္ေပး တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမယ့္ လမ္းဆုိတာ ေဖာက္လုိက္ၿပီ၊ ဖြင့္လုိက္ၿပီ ဒီလမ္းကို ေလွ်ာက္မွ ဒီလမ္းကိုအသုံးခ်မွ အသုံးခ်တဲ့သူအတြက္ တန္ဖုိးရွိမွာပဲျဖစ္ပါတယ္။ လမ္းတစ္ခုကို ေဖာက္ေပးတယ္၊ ေဆာက္ေပးတယ္၊ ဖြင့္ေပးတယ္ ဒါေပမယ့္ ဒီမွာရွိေနတဲ့ ဒီလမ္းကိုသုံးႏုိင္တဲ့ ပုဂၢိဳလ္မ်ားက မသုံးဘဲနဲ႔ အရင္အတုိင္းပဲ အရင္ပုံစံ အတုိင္းပဲ ေနမယ္ဆုိရင္ ဒီလမ္းေဖာက္ရျခင္း၊ ေဆာက္ရျခင္းရဲ႕ တန္ဖိုး ဟာက်သြားမွာ ပါ။ ဒါေၾကာင့္ အခုလုိ လမ္းသစ္ႀကီးပြင့္လာတဲ့ခါမွာ ဒီလမ္းသစ္ႀကီးကို တန္ဖိုးရွိေအာင္ လို႔သုံးၾကပါ။ ကိုယ့္အခ်င္းခ်င္း ပိုၿပီးေတာ့ညီညြတ္မႈရွိေအာင္၊ တစ္ေယာက္အေၾကာင္း တစ္ေယာက္ပိုၿပီးေတာ့ သိႏုိင္တဲ့ အခြင့္အေရးေတြကို ေကာင္း ေကာင္းမြန္မြန္ သုံးၾကပါ။ ကုိယ့္ေဒသအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးျဖစ္ႏုိင္တဲ့ လုပ္ငန္းေတြလုပ္ဖုိ႔ ဒီလမ္းႀကီးကိုသုံးၾကပါ။ ကၽြန္မတုိ႔ ဒီလမ္းႀကီး ေဖာက္လုိက္ျခင္းဟာ ကၽြန္မတုိ႔ ေဒသခံ ေတြအတြက္ စိတ္၏ခ်မ္း သာျခင္း၊ ကုိယ္၏က်န္းမာျခင္း ပိုၿပီးရွိႏုိင္ေအာင္လုိ႔ လုပ္ေပးၾကပါလုိ႔ ကၽြန္မအေနနဲ႔ ေမတၱာရပ္ခံရင္း နိဂုံးခ်ဳပ္ပါတယ္။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေကာင္အ ထည္ေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းေကာ္မတီဥကၠ႒ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္ က မေဂြဇ - ဆန္းလြတ္ခ်က္ေတာင္ထိပ္ (၃၃ မိုင္ ၆ ဖာလံု) လမ္းပိုင္း ေဖာက္လုပ္ၿပီးစီးမႈအေျခအေနမ်ားႏွင့္ ဆက္လက္ေဖာက္လုပ္သြားမည့္ လမ္း လုပ္ငန္းဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ ေဒသခံျပည္သူ ဦးဖုန္ယု က မေဂြဇ - ငါ့လံုဒမ္- ရီဒမ္း- ေခါင္လန္ဖူး လမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေက်းဇူးတင္စကားေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ရဝမ္စာေပႏွင့္ယဥ္ေက်းမႈအသင္းနာယက ဦးအားတန္ ဦးေဆာင္သည့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ား က အခမ္းအနားသို႔တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ဦးေဆာင္သည့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား အမွတ္တရလက္ေဆာင္မ်ားေပးအပ္ၾကသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ က လမ္းလုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည့္ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ဂုဏ္ျပဳသစ္သီးျခင္းေပးအပ္သည္။

ယင္းေနာက္ မေဂြဇ - ဆန္းလြတ္ခ်က္ေတာင္ထိပ္ (၃၃ မိုင္ ၆ ဖာလံု) လမ္းပိုင္း လမ္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို အဆိုပါလမ္းမုခ္ဦးေရွ႕၌ဆက္လက္က်င္းပရာ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေက်ာ္ေဆြ၊ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္၊ ဦးမင္းသူ၊ ဦးအုန္းဝင္းႏွင့္ ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာ ခက္ေအာင္ တို႔က ဖဲႀကိဳးျဖတ္၍ ဖြင့္လွစ္ေပးၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္သည္ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ လာၾကသူမ်ားႏွင့္အတူ မွတ္တမ္းတင္ဓာတ္ပံုရိုက္ၿပီး ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ျဖင့္ မေဂြဇ - ဆန္းလြတ္ခ်က္ေတာင္ထိပ္ (၃၃ မိုင္ ၆ ဖာလံု) လမ္းပိုင္း လမ္းလုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ ထားရိွမႈအေျခအေနမ်ားကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးကာ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအား ရင္းရင္းႏီွးႏီွး ေတြ႕ဆံုႏႈတ္ဆက္သည္။

ဆက္လက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္သည္ တပ္မေတာ္ ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ မေဂြဇမွ ေခါင္လန္ဖူးၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရိွၿပီး ေခါင္လန္ဖူးၿမိဳ႕ ခန္းမ၌ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စား လွယ္မ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရိွသူမ်ား၊ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံု သည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေကာင္ အထည္ေဖာ္ေရးဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္း စုၾကည္ က မိမိတို႔အေနျဖင့္ ေဝးလံေခါင္သီေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးကို အထူးအေလး ေပး ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးလိုပါေၾကာင္း၊ ေနရာတုိင္းတန္းတူညီေရးသည္ အေရးပါၿပီး ခက္ခဲသည့္ေနရာမ်ားသည္ ပို၍အေရးပါပါေၾကာင္း၊ ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈနည္းသည့္ ေဒသမ်ားအတြက္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အျမန္ရရွိေစရန္ ပံ့ပိုးရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ ႏုိင္ငံေရး စသျဖင့္ ဘက္ေပါင္းစံု ၾကည့္ရပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ႏုိင္ငံသည္ ျပည္ေထာင္စု ျဖစ္သည္ႏွင့္အညီ တုိင္းရင္းသားမ်ားအားလံုး တန္းတူညီတူအခြင့္အေရး ရရန္ ေဆာင္ရြက္ရပါေၾကာင္း။

မိမိအေနျဖင့္ ယခုေရာက္ရွိသည္မွာ လမ္းဖြင့္သည့္ အခမ္းအနားတက္ေရာက္ ရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ သို႔ေသာ္ ယခုကဲ့သို႔ၾကံဳႀကိဳက္တုန္း တတ္ႏုိင္သမွ် ျပည္သူလူထုႏွင့္ ထိေတြ႔မႈရွိလိုပါေၾကာင္း၊ ျပည္သူလူထုထဲမွ ကေလးမ်ားသည္ အေရးအႀကီးဆံုး ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကေလးမ်ားသည္ ႏိုင္ငံ၏တာဝန္ကို ၾကာျမင့္စြာ ထမ္းေဆာင္ရမည္ျဖစ္ သည့္အတြက္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ကေလးမ်ားစာသင္မွ မိမိတို႔ ႏုိင္ငံ၏အနာဂတ္သည္ ေကာင္းမြန္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ မိမိအေနျဖင့္ အဓိကအေရးေပးၿပီးေျပာၾကား သည္မွာ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးျဖစ္ပါေၾကာင္း။

မိမိတို႔ ႏုိင္ငံသူႏုိင္ငံသားမ်ားသည္ က်န္းမာမွ၊ ပညာရွိမွ ႏုိင္ငံ့အက်ိဳးကို ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သကဲ့သုိ႔ မိမိအက်ိဳးကိုလည္း ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဤေဒသမ်ားတြင္ ကေလးမ်ား အာဟာရျပည့္ဝေအာင္ အထူးႀကိဳးစားၿပီး လုပ္ေဆာင္ ေပးလိုပါေၾကာင္း၊ ကေလးမ်ား အာဟာရျပည့္ဝမွ သန္သန္မာမာ၊ က်န္းက်န္းမာမာျဖင့္ ႏုိင္ငံ့တာဝန္မ်ားကို ထမ္းေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ပညာတတ္မွလည္း အားလံုးကို ကူညီႏုိင္မည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

မိမိတို႔အေနျဖင့္ ရပ္မိရပ္ဖမ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆံုစဥ္ ေဒသအတြက္ အဓိက လိုအပ္ခ်က္ မ်ားကို တင္ျပေစလိုပါေၾကာင္း၊ အစိုးရအေနျဖင့္ ဘယ္လိုပံုစံမ်ိဳးျဖင့္ ပံ့ပိုးေပး ႏုိင္သည္ ဆိုသည္ကိုလည္း ေဆြးေႏြးတင္ျပေစလိုပါေၾကာင္း။

ေဒသခံမ်ားက တင္ျပသည့္ ႀကိဳးျပင္ေတာကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ႀကိဳးျပင္ေတာ ကာကြယ္ေရးဆိုသည္မွာ ေနာင္တြင္ မေပ်ာက္ပ်က္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရျခင္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ရာတြင္ျပည္သူလူထု၏ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး လိုအပ္ခ်က္ႏွင့္ ညွိႏႈိင္းၿပီး လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဤေဒသတြင္ ရွိသည့္ မ်ိဳးပင္မ်ားသည္ ေဆးဘက္ဝင္ၿပီး တန္ဖိုးရွိသည္ဟု ၾကားသိရပါေၾကာင္း၊ ထိုကဲ့သို႔ တန္ဖိုးရွိသည့္ အရာမ်ားကို ေဒသခံမ်ားအတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေစရန္ စဥ္းစားေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ေျမြမေသ၊ တုတ္မက်ိဳးဆိုသကဲ့သို႔ ႏွစ္ဖက္စလံုးအတြက္ အဆင္ေျပေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ မ်ိဳးပင္မ်ား မျပဳန္းတီးေစရန္ႏွင့္ ေဒသခံ ျပည္သူလူထု၏ စားဝတ္ေနေရးမထိခုိက္ေစရန္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ဤေဒသ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေကာင္းမြန္ေရးတြင္ တံတားမ်ားသည္ လိုအပ္ခ်က္ ျဖစ္သည္ဆိုသည္ကို နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက တင္ျပခဲ့ၿပီးျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညွိႏႈိင္းၿပီး လိုအပ္သည့္ တံတားမ်ား အျမန္ဆံုးျဖည့္ ဆည္းေပးႏုိင္ရန္ အထူးအေလးထား ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

ပညာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ ကေလးမ်ား အေျခခံပညာအထက္တန္းအဆင့္ ေအာင္ႏႈန္းနည္းျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ မိမိအေနျဖင့္ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားကို သင္တန္းေပး ရန္လိုအပ္ေနသည္ဟု စဥ္းစားမိပါေၾကာင္း၊ ဆရာ၊ ဆရာမမ်ားအေနျဖင့္ ကေလးမ်ားကို ေအာင္ႏႈန္းေကာင္းေအာင္ သင္ၾကားေပးႏုိင္ရန္အတြက္ မြမ္းမံသင္တန္းေပးသည့္ အစီအစဥ္မ်ားကို ႀကိဳးစားလုပ္ေဆာင္ရမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ လံုေလာက္သည့္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ပံ့ပိုးေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း။

က်န္းမာေရးႏွင့္ပတ္သက္၍ေဆးရံုအသစ္တည္ေဆာက္ရန္ လိုအပ္ေနသည္ကို လက္ခံပါေၾကာင္း၊ က်န္းမာေရးႏွင့္အားကစားဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ညွိႏႈိင္းၿပီး အျမန္ဆံုးျဖစ္ ေျမာက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ အလားတူ လယ္ယာေျမႏွင့္ ပတ္သက္၍လည္း စိုက္ပ်ိဳးေရး ေမြးျမဴေရးႏွင့္ ဆည္ေျမာင္းဝန္ႀကီးဌာန ညွိႏႈိင္းၿပီး တိမ္ေကာလယ္ယာေျမမ်ား အျမန္ဆံုးျပန္လည္စိုက္ပ်ိဳးႏုိင္ေရးႏွင့္ အျမန္ဆံုးဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးကို ေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာၾကသည့္ ေဒသခံျပည္သူ စီဒီးထာရ္ က ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဆိုင္ရာမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ေဆြးေႏြးတင္ျပသည္။

ထို႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂိၢဳလ္က ေဒသေနျပည္သူမ်ားအတြက္ ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲ၊ ငါးေျခာက္ ၊ ေခါက္ဆြဲေျခာက္ စသည့္ စားနပ္ရိကၡာမ်ားကို တာဝန္ရိွသူမ်ားႏွင့္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားထံ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္သည္။

ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား ျဖင့္ ေခါင္လန္ဖူးၿမိဳ႕မွ မခ်မ္းေဘာ့ၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရိွၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ မခ်မ္းေဘာ့ၿမိဳ႕ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးမႈအေျခအေနမ်ားကိုၾကည့္ရႈစစ္ေဆးၿပီး မလိခ ႀကိဳးတံတား (မခ်မ္းေဘာ့)သုိ႔ ေရာက္ရိွရာ ေဆာက္လုပ္ေရးဝန္ႀကီးဌာန တံတားအထူးအဖြဲ႕ (၁) မွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေစာဇာနည္လွ က တံတားဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပသည္။

ထိ႔ုေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ မလိခတံတား (မခ်မ္းေဘာ့)အား ျဖတ္သန္းၾကည့္ရႈေလ့လာၾကသည္။

ဆက္လက္၍ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္အဖြဲ႕ဝင္မ်ားသည္ ေမာ္ေတာ္ ယာဥ္မ်ားျဖင့္ ပူတာအိုၿမိဳ႕သို႔ ေရာက္ရိွၾကၿပီး ျမစ္ႀကီးနား - ဆြမ္ပရာဘြမ္- ပူတာအို လမ္းေပၚရိွ မူလာရွီးဒီ ဂ်စ္ကားကူးႀကိဳးတံတားအား ၾကည့္ရႈေလ့လာၾကသည္။

ယင္းေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ သည္ မလိခေလာဒ့့္ဟိုတယ္၌ ပူတာအို ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ေဒသခံျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုရာ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ မ်ားက တစ္ဦးခ်င္းမိတ္ဆက္ၾကသည္။

ေတြ႕ဆံုစဥ္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ က ျပည္သူမ်ားအတြက္အဓိက လိုအပ္ခ်က္အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ လိုအပ္သည္မ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ ေရာက္ရိွလာျခင္းျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ယခုကဲ့သို႔လာေရာက္သည့္အခါ သာယာလွပၿပီး သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္စိမ္းလန္းစိုေျပသည့္ အေျခအေနမ်ားကို ျမင္ေတြ႕ရသျဖင့္ဝမ္းေျမာက္ မိပါေၾကာင္း၊ မိမိတို႔ၿမိဳ႕ရြာေအးခ်မ္းသာယာေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးရန္လိုအပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္းၿပီး ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ား၏ သေဘာထားမ်ားကို ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းသိရိွလိုပါေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရအေနျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏိုင္သည္ မ်ားအား ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ျဖစ္ပါေၾကာင္း၊ ရင္းရင္းႏီွးႏီွးပြင့္ပြင့္လင္းလင္း တင္ျပၾကရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ယင္းေနာက္ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားက ပူတာအိုေဒသအတြက္ အဓိကအေရးႀကီးေသာ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရိွရန္ လိုအပ္ခ်က္၊ မူးယစ္ေဆးဝါးသံုးစြဲမႈပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ျပန္လည္ ထူေထာင္ေရးလိုအပ္ခ်က္၊ ပူတာအိုေဒသအတြက္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးရန္လိုအပ္ခ်က္၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕ပတ္လမ္းႏွင့္ လမ္း၊ တံတားမ်ားလိုအပ္ခ်က္၊ ေဒသခံဘြဲ႕ရလူငယ္မ်ားအား ဦးစားေပး၍ ေဒသတြင္း အလုပ္တာဝန္ျပန္လည္ခန္႔ထားႏိုင္ေရးစသည္တို႔ကို တင္ျပၾကရာ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ႏိုင္ငံေတာ္၏မူဝါဒႏွင့္အညီ မွ်မွ်တတျဖစ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။

ယင္းေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ ပူတာအိုၿမိဳ႕မွ ၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖ ဗုဒၶဘာသာဝင္မ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ေလယာဥ္ကြင္းရပ္ကြက္မွ ရွမ္းရိုးရာယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးတင္လွ၊ ဟိုခိုရပ္ကြက္မွ ရွမ္းရိုးရာယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး ေဒၚစြဲ႕ထြန္းထြန္းႏြယ္၊ ပန္းလိႈင္ ရပ္ကြက္မွ ေကာင္းမႈလံုေဂါပကအဖြဲ႕ဝင္ ဦးေစာႏြဲ႕သိုက္ေရႊ၊ ခရစ္ယာန္ဘာသာဝင္မ်ား ျဖစ္ၾကသည့္ ပူတာအိုၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္မွ ရဝမ္စာေပႏွင့္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ အသင္းဥကၠ႒ ဦးမယစ္ေယာရႈ၊ ေလယာဥ္ကြင္းရပ္ကြက္မွ ရဝမ္စာေပ ႏွင့္ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအသင္း အတြင္းေရးမွဴး ဦးဆရစ္ဒီး၊ ဒုတၱန္ရပ္ကြက္မွ ရဝမ္စာေပႏွင့္ ရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအသင္း အဖြဲ႕ဝင္ ဦးဒိန္ခန္ဒါဝိ၊ ဟိုခိုရပ္ကြက္မွ လီဆူရိုးရာယဥ္ေက်းမႈ ေကာ္မတီယာယီဥကၠ႒ ဦးေဂ်ဖာဒါး၊ လံုးစြတ္ရပ္ကြက္မွ လီဆူရိုးရာယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴး ဦးဒီးဒီရဲ၊ လံုးစြတ္ရပ္ကြက္မွ ဂ်ိန္းေဖာရိုးရာယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠ႒ ဦးဆင္ဝါး၊ ေကာင္ကေထာင္ရပ္ကြက္မွ ဂ်ိန္းေဖာရိုးရာယဥ္ေက်းမႈေကာ္မတီ အတြင္းေရးမွဴး ဦးေအာင္ခမ္း၊ ဟိုခိုရပ္ကြက္မွ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ေကာ္မတီဥကၠ႒ ဦးအခီယိုထ၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္မွ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးေခၚဒုဆာရ္းတန္၊ ေကာက္ကေထာင္ ရပ္ကြက္မွ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ေကာ္မတီအဖြဲ႕ဝင္ ဦးႏိုခမ္း၊ မူလာရွီးဒီရပ္ကြက္မွ ၿမိဳ႕နယ္စည္ပင္ေကာ္မတီ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးရီလီဆာ၊ ေကာင္ကေထာင္ရပ္ကြက္မွ ေဒၚနန္ဆိုင္း၊ ၿမိဳ႕မရပ္ကြက္မွ ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြြဲ႕ခြဲ အဖြဲ႕ဝင္ ဦးမေလာင္ေဒးဗစ္၊ ဟိုခိုရပ္ကြက္ ၿမိဳ႕နယ္ ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြြဲ႕ခြဲ အဖြဲ႕ဝင္ ေဒၚလာဖီးခ်ာ၊ ေလယာဥ္ကြင္းရပ္ကြက္မွ ဦးခ်န္းေဂ်ာင္ဆာရ္း၊ လံုးစြတ္ရပ္ကြက္မွ ခရိုင္ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ခြဲ ဥကၠ႒ ဦးထမ္းတန္ဖီးရမ္ တို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။

ညပိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ႏွင့္ ပူတာအိုၿမိဳ႕မိၿမိဳ႕ဖမ်ားသည္ ကခ်င္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႕က တည္ခင္းဧည့္ခံသည့္ ညစာစားပြဲသို႔တက္ေရာက္ၾကသည္။

ထုိ႔ေနာက္ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ ညစာစားပြဲ တြင္ ကျပေဖ်ာ္ေျဖၾကသည့္ တုိင္းရင္းသားရိုးရာယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မ်ားအား ဂုဏ္ျပဳပန္းျခင္း မ်ားေပးအပ္သည္။