နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕ စစ္ေတြၿမိဳ႕၌ ရခိုင္တိုင္းရင္းသားမ်ား ႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြး

by Thinmbadm1n / Jul 14, 2014 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္  ၁၄ ရက္

  ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဒုတိယဥကၠဌ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးသက္နိုင္ဝင္းသည္ လူဝင္မႈႀကီးၾကပ္ေရးနွင့္ ျပည္သူ႕အင္အားဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္ဝင္းနွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါ၍ ရခိုင္ျပည္ နယ္ စစ္ေတြၿမိဳ႕သို႕ (၁၃-၇-၂၀၁၄) ရက္ေန႕နံနက္ပိုင္းတြင္ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းႏွင့္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ရုံးဧည့္ခန္းမတြင္ ေဒသ အေျခအေနမ်ားအား ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ပါသည္။

  ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးနွင့္အဖြဲ႕သည္ နံနက္ ၉ နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္အေရးေပၚေပါင္းစပ္ညွိနွိုင္းေရးစင္တာတြင္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရ အဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ စစ္ေတြ႕ၿမိဳ႕ရွိ ရခိုင္တိုင္းရင္းသား ၿမိဳ႕မိ/ၿမိဳ႕ဖ ရပ္မိ/ရပ္ဖမ်ားနွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းေရးနွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီနွင့္ လုပ္ငန္းက႑ အလိုက္ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေသာ လုပ္ငန္းေကာ္မတီ (၆) ခုတို႕၏ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့မႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းေျပာၾကား၍ ေရရွည္ေဆာင္ရြက္မည့္ Action Plan  နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ေပါင္းစပ္ညွိႏႈိင္း ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္ ရွင္းလင္းေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

  ထို႕ေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးေမာင္ေမာင္အုန္းမွ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြက္ အနာဂါတ္ Action Plan နွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ ပူးေပါင္းပါဝင္ေဆြးေႏြးအႀကံျပဳရန္ ဖိတ္ေခၚေျပာၾကားခဲ့ရာ တက္ေရာက္လာေသာ ၿမိဳ႕မိ/ၿမိဳ႕ဖမ်ားမွ မိမိတို႕၏ သေဘာထားအျမင္မ်ားနွင့္ ျဖစ္နိုင္ခ်ေမ်ားကို ရင္းနွီးပြင့္လင္းစြာ ေဆြးေႏြးတင္ျပခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။