ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ထီးစဲခါးေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြန္နားေက်းရြာ အေျခခံပညာအထက္တန္း ေက်ာင္း(ခြဲ) RCC (၂)ထပ္ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ဖြင့္ပြဲႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ

by Thinmbadm1n / Jun 15, 2015 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊  ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇြန္လ(၁၅)ရက္

   ကယားျပည္နယ္၊ လြိဳင္ေကာ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ထီးစဲခါးေက်းရြာအုပ္စု၊ ကြန္နားေက်းရြာ အေျခခံ ပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း(ခြဲ) RCC (၂) ထပ္ စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္ သစ္ဖြင့္ပြဲႏွင့္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ  အခမ္းအနားကို  ယမန္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္  အဆိုပါ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ေရွ႕၌  က်င္းပခဲ့ရာ နယ္စပ္ေရးရာ ၀န္ႀကီး ဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သက္ႏိုင္၀င္း၊ ကယားျပည္နယ္ လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီး ေဇာ္မ်ိဳးတင္၊ ျပည္နယ္လူမႈေရး ၀န္ႀကီး  ဦးကိုးရယ္၊  ခရိုင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ အဆင့္ဌာနဆိုင္ရာမ်ား၊ လြိဳင္လင္ေလး၊တီးလံု၊ထီးစဲခါး ေက်းရြာအုပ္စုမ်ားအတြင္းရွိ ေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ား၊ ၿမိဳ႕နယ္ အေထာက္အကူျပဳေကာ္မတီ၀င္မ်ား၊ ေက်ာင္းအက်ိဳးေတာ္ ေဆာင္မ်ား၊ ကယားရိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မ်ားႏွင့္  ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ျပည္ေထာင္စု ၀န္ႀကီး၊ လံုၿခံဳေရးႏွင့္နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးႏွင့္  လူမႈေရး၀န္ႀကီးတို႔မွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ ေပးခဲ့ပါသည္။

   အဆိုပါ ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို  ေက်ာင္းေဆာင္သစ္  အစည္းအေ၀းခန္းမ၌  ဆက္လက္ျပဳလုပ္ခဲ့ရာ  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ  အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားရာတြင္ ၀န္ႀကီးဌာနမွ လက္ရွိေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေနေသာ  ရည္မွန္းခ်က္၊ ရည္ရြယ္ခ်က္တာ၀န္မ်ား၊ ႏွစ္အလိုက္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ လူ႕စြမ္းအားအရင္းအျမစ္  ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတုိ႔ အတြက္  ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ရရိွေရး အတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ေဒသတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္  ေဒသခံျပည္သူ လူထုမွ  လက္တြဲပူးေပါင္း ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေရးတို႔အား  မွာၾကားခဲ့ၿပီး  ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ဆိုင္ရာအခ်က္အလက္မ်ားကို  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ  ၿမိဳ႕နယ္ပညာေရးမွဴး  ဦးတိုးလွထံသို႔  လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

   ဆက္လက္၍  ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမွ  အဆိုပါေက်ာင္းအတြက္  ဆိုလာမီးစံုမ်ားႏွင့္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား၊ ယဥ္ေက်းမႈအဖြဲ႕မ်ားအား ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားအား လည္းေကာင္း အသီးသီးေပးအပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေက်ာင္းအက်ဳိးေတာ္ေဆာင္တစ္ဦးမွ  ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕နယ္ အေထာက္အကူျပဳ  ေကာ္မတီ ၀င္မ်ား၊ ပညာေရး၀န္ထမ္းမ်ား၏  ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဆုိင္ရာ  တင္ျပခ်က္ မ်ားအေပၚ ေပါင္းစပ္ၫႇိႏိုင္း ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ကာ  ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အား  လွည့္လည္ ၾကည့္ရႈ႕ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။   

   ယခု  ဖြင့္လွစ္ေသာ အေျခခံပညာ အထက္တန္းေက်ာင္း (ခြဲ) ကြန္နား RCC (၂) ထပ္    စာသင္ေက်ာင္းေဆာင္သစ္အား      ၂၀၁၄-၂၀၁၅ ခု ဘ႑ာေရးႏွစ္  နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ခြင့္ျပဳ ရန္ပံုေငြျဖင့္  ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး အဆိုပါ  ေက်ာင္းေဆာင္သစ္ ဖြင့္လွစ္ႏိုင္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္  လြိဳင္လင္ေလး၊ တီးလံု၊ ထီးစဲခါး ေက်းရြာ အုပ္စုမ်ားအတြင္းရွိ  ေက်းရြာမ်ားမွ  ေဒသခံတိုင္းရင္းသား  ေက်ာင္းသား/ ေက်ာင္းသူမ်ားအေနျဖင့္ အဆင့္ျမင့္ ပညာေရးအခြင့္အလမ္းမ်ားအား  ရရွိခံစားႏိုင္ေတာ့ မည္ျဖစ္ေၾကာင္း  သတင္းရရွိပါသည္။