ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား အေမရိကန္နိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Dec 16, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၆ ရက္

    နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ အား အေမရိကန္နိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E.Mr. Scot Marciel သည္ ယေန႔ မြန္းလြဲ (၃) နာရီခြဲ အခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

   ထိုသို႔ေတြ႕ဆုံရာတြင္ နိုင္ငံေတာ္အစိုးရမွ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားအား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေမာင္ေတာနယ္ေျမ၏ လက္ရွိ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈ၊ တိုးတက္မႈႏွင့္ လုံျခဳံေရးအေျခအေနမ်ား၊  ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးႏွင့္ တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေရးဆိုင္ရာကိစၥရပ္မ်ား၊ ဒုကၡသည္မ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးမႈႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့ကူညီမႈမ်ား ေပးအပ္ရာတြင္ လိုအပ္သည္ မ်ားအား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ေဒသအတြင္း လြတ္လပ္ခြင့္၊  လုံျခဳံမႈႏွင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ဟန္ခ်က္မွ်တမႈရွိေစေရး လက္ရွိေျမျပင္ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီေအာင္ ထိန္းသိမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ႏွစ္ဖက္လူမႈ အသိုက္အဝန္း ေရရွည္သဟဇာတျဖစ္စြာ အတူလက္တြဲ ေနထိုင္ေရးႏွင့္ အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္မႈ တည္ေဆာက္နိုင္ေရးအတြက္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ နယ္စပ္ေဒသမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသမ်ားရွိ တုိင္းရင္းသားလူမ်ား၏ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး အတြက္ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ေပးေနမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ ႏွစ္နိုင္ငံပိုမို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားအား ရင္းႏွီးပြင့္လင္းစြာအျမင္ခ်င္း ဖလွယ္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကပါသည္။

          အဆိုပါေတြ႕ဆုံပြဲသို႔ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။