နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနတြင္ မီးေဘးလုံျခဳံေရးအတြက္ မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ လာေရာက္ေဆြးေႏြးျခင္း ႏွင့္ လက္ေတြ႕သ႐ုပ္ျပသျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Jan 09, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၉ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနရွိ ဝန္ထမ္းမ်ားအား ျပည္ထဲေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ မီးသတ္ဦးစီးဌာနမွ မီးေဘးလုံျခဳံေရး အတြက္ စစ္ေဆးအၾကဳံျပဳျခင္းႏွင့္ ေဟာေျပာပို႔ခ် ေလ့က်င့္ေပးျခင္း အခမ္းအနားကို (၉-၁-၂၀၁၇) ရက္ေန႔ (၁၃:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ ေနျပည္ေတာ္တိုင္း၊ မီးသတ္ဦးစီးမွဴး၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး၊ ဦးမ်ိဳးလႈိင္က မီးေလာင္ရျခင္းအေၾကာင္းႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားၿပီးေနာက္ ဥတၱရသီရိခရိုင္၊ မီးသတ္ဦးစီးမွဴး၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးလႈိင္ဝင္းေအာင္မွ Dry Chemical Powder သုံးစြဲမႈအေၾကာင္း ရွင္းလင္းေဆြးေႏြးတင္ျပၿပီး အခမ္းအနားအား ႐ုတ္သိမ္းကာ မီးသတ္ တပ္ဖြဲ႕ဝင္မ်ားမွ ဆီမီးေလာင္မႈကို ေရစိုဝတ္ျဖင့္ လက္ေတြ႕သ႐ုပ္ၿပ မီးၿငိမ္းသတ္ျခင္း၊ ဆီမီးေလာင္မႈကို Dry Chemical Powder မီးသတ္ေဆးဘူးျဖင့္ လက္ေတြ႕သ႐ုပ္ၿပ မီးၿငိမ္းသတ္ျခင္း၊ ဂတ္(စ္)အိုးမီးေလာင္မႈကို လက္ေတြ႕သ႐ုပ္ၿပ မီးၿငိမ္းသတ္ျခင္းမ်ားအား လက္ေတြ႕ သ႐ုပ္ျပသခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ထမ္းမ်ားမွလည္း လက္ေတြ႕ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိ ပါသည္။