ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသတင္း

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ နဝမအႀကိမ္ စုေပါင္းရဟန္းခံရွင္ျပဳ အလႉေတာ္မဂၤလာ အခမ္းအနားက်င္းပျပဳလုပ္

by Thinmbadm1n / Mar 15, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္ ၁၅

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Mar 13, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္  မတ္   ၁၃      

                   နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္သည္ ဌာနဆိုင္ရာတာဝန္ရွိသူမ်ားႏွင့္အတူ မတ္လ (၁၂) ရက္ေန႕တြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ဇာဒက္ႀကီးကြၽန္းသို႔ ေရာက္ရွိခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးစီမံကိန္းအရ ၂၀၁၃-၂၀၁၄  ဘ႑ာႏွစ္တြင္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္႐ြက္ခဲ့ေသာ ဇာဒက္ႀကီးကြၽန္းပတ္လမ္းမွ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း သဘာဝေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးသြားခဲ့သည့္လမ္းပိုင္း ျပဳျပင္ေရးလုပ္ငန္းခြင္သို႔ ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား အာရွေရးရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာ စြန္းေဂၚရွန္း လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Feb 28, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၂၈
    နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား တ႐ုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတႏိုင္ငံ၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၊ အာရွေရးရာအထူးကိုယ္စားလွယ္ မစၥတာစြန္းေဂၚရွန္းသည္ ယေန႔ညေန (၃) နာရီခြဲတြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ သင္တန္းေက်ာင္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Feb 24, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္  ေဖေဖာ္ဝါရီ  ၂၃

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ဆ႒မအႀကိမ္ေျမာက္ ေလ့လာေရးေရာက္ရွိေနသည့္ နယ္စပ္ေဒသအသီးသီးမွ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ားအား ေတြ႕ဆုံႏႈတ္ဆက္

by Thinmbadm1n / Jan 31, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၃၁

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ညႇိႏိႈင္းအစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၉) က်င္းပ

by Thinmbadm1n / Jan 25, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၂၅

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ နယ္စပ္ေဒသေလ့လာေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေတြ႕ဆုံႏႈတ္ဆက္

by Thinmbadm1n / Jan 18, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၈

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား စစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Jan 15, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၁၅

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာသင္တန္းေက်ာင္း၊ နယ္စပ္ေဒသ လူငယ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလမ္းလုပ္ငန္းမ

by Thinmbadm1n / Jan 13, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၃

မေဂြဇ - ဆန္းလြတ္ခ်က္ ေတာင္ထိပ္ (၃၃ မိုင္ ၆ ဖာလံု) လမ္းပိုင္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားရုပ္သံ

by Thinmbadm1n / Jan 08, 2019 / comments

 

 

Pages