ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသတင္း

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကုလသမဂၢ နိုင္ငံေရးရာဌာန အႀကီးအကဲ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Oct 16, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာလ  ၁၆ ရက္        

     နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကုလသမဂၢနိုင္ငံေရးရာဌာန အႀကီးအကဲ Under Secretary-General ျဖစ္သူ Mr.Jeffrey Feltman သည္ ယေန႔နံနက္(၁၁)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ ေတြ့ဆံုခဲ့သည္။

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္(စစ္ကိုင္း)၏၂၀၁၆ -၂၀၁၇ပညာသင္ႏွစ္မဟာပညာေရးဘြဲ႕(၂)ႏွစ္သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၄)၊ (၁၅) ႏွင့္ ပညာေရးဘြဲ႕(B.Ed) (၅)ႏွစ္သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁)တို႔၏ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ အခမ္းအနား၊ ဆရာ အတတ္ပညာဒီပလိုမာသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၈)သင္တန္းဆင္းပြဲမ်ားက်င္းပျပဳလုပ္

by Thinmbadm1n / Oct 13, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာလ  ၁၃   ရက္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ေနာ္ေဝနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးလာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Oct 09, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္

     နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ အား ေနာ္ေဝနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E.Ms.ToneTinnes သည္ ယေန႔ညေန (၄) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ဦးေဆာင္၍ နိုင္ငံျခားသံ႐ုံးမ်ားမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ား သံတမန္မ်ား ကုလသမဂၢအဖြဲ႕မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ေမာင္ေတာေဒသသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈေလ့လာ

by Thinmbadm1n / Oct 03, 2017 / comments

ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး တကၠသိုလ္ ပညာေရးဘြဲ႕(၅)ႏွစ္ သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁)မွ ေလ့လာေရး သင္တန္း သား၊ သင္တန္းသူမ်ားအားေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Sep 27, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာလ၂၇ရက္

     နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္သည္ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ေရာက္ရွိေနေသာ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္၊ ပညာေရး ဘြဲ႕(၅)ႏွစ္ သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁)မွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ မ်ားအား ယေန႔နံနက္ (၀၉:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းခန္းမ၌ ေတြ႕ဆုံ၍ အမွာစကားေျပာၾကားပါသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ေမာင္ေတာနယ္စပ္ ခ်ဥ္းကပ္လမ္း၊ တံတား မ်ားႏွင့္ နယ္စပ္ေက်းလက္လမ္းမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရး ေျမျပင္ကြင္းဆင္း ၾကည့္ရႈ

by Thinmbadm1n / Sep 18, 2017 / comments

စစ္ေတြ စက္တင္ဘာ ၁၃

     နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္သည္ ကာကြယ္ ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး(ၾကည္း)မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေအာင္ေက်ာ္ေဇာႏွင့္ အတူ ယေန႔နံနက္ ၈ နာရီခြဲ တြင္ ေမာင္ေတာေဒသ နယ္စပ္ၿခံစည္း႐ိုးခ်ဥ္းကပ္လမ္းျဖစ္ေသာ ေတာင္ဘဇာ-ပီရြက္- ဆင္ျဖဴေတာင္-ေလာင္းေခ်ာင္း-၀ါးနက္႐ုံ လမ္းပိုင္းႏွင့္ တံတားမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ ေရးအတြက္ တပ္မေတာ္ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ေျမျပင္ကြင္းဆင္း ၾကည့္႐ႈသည္။

ျပည္ေထာင္စု၀န္္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္ ေမာင္ေတာေဒသ အေျခခံအေဆာက္အအံုမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ေနရပ္တိမ္ေရွာင္သူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေပးႏုိင္ေရးေျမျပင္ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈ

by Thinmbadm1n / Sep 18, 2017 / comments

စစ္ေတြ  စက္တင္ဘာ၁၂

     နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဒုတိယဗုိလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္ သည္ ရခုိင္ျပည္နယ္လံုၿခံဳေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီး ဗုိလ္မွဴးႀကီးဖုန္းတင့္ႏွင့္ အတူ ေမာင္ေတာေဒသ ျပန္လည္ျပဳျပင္တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ေနရပ္တိမ္းေရွာင္သူမ်ား ျပန္္လည္ေနရာခ်ထားေပးႏုိင္ေရး ေျမျပင္ကြင္းဆင္းၾကည့္႐ႈႏုိင္ရန္ စစ္ေတြၿမိဳ႕မွ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕သုိ႔ တပ္မေတာ္ရဟတ္ယာဥ္ျဖင့္ ယေန႔ နံနက္ပုိင္းတြင္ သြားေရာက္ခဲ့သည္။

ေမာင္ေတာေဒသလုံျခဳံေရး၊ နယ္ေျမစိုးမိုးေရး၊ အေျခခံအေဆာက္အအုံမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ တည္ေဆာက္ေရးႏွင့္ ေနရပ္စြန႔္ခြာျပည္သူမ်ား ျပန္လည္ေနရာခ်ထားေရး ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္

by Thinmbadm1n / Sep 18, 2017 / comments

စစ္ေတြ စက္တင္ဘာ ၁၁

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေဒသဌာန ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Sep 18, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၈ ရက္

     နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္အား အာရွႏွင့္ပစိဖိတ္ေဒသဌာန ဦးေဆာင္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr. Gunnar Wiegand သည္ ယေန႔ေန႔လည္ (၂)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံ ခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား အေမရိကန္နိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Sep 06, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာလ ၆ ရက္

     နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ အား အေမရိကန္နိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Scot Marciel သည္ ယေန႔နံနက္ (၁ဝ:ဝဝ) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ ပါသည္။
    

Pages