ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသတင္း

ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္လာေရး၊ ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Mar 22, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ မတ္လ ၂၂ ရက္

  နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္မ်ားဆိုင္ရာ မဟာမင္းႀကီး႐ုံး (UNHCR) တို႔ႀကီးမွဴးက်င္းပသည့္  ျမန္မာဒုကၡသည္မ်ား ေနရပ္ျပန္လာေရး၊  ျပန္လည္ဝင္ဆံ့ ေပါင္းစည္းေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းသည့္ စကားဝိုင္းေဆြးေႏြးပြဲအား ယေန႔နံနက္ (၈) နာရီခြဲ တြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ သဂၤဟဟိုတယ္ (Grand Ballroom) ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနသို႔ UNHCR မွ ေရတြင္းတူးစက္ ႏွင့္ ကြန္ပရက္ဆာလႊဲေျပာင္းေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Mar 21, 2017 / comments

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ၿဗိတိန္နိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Mar 10, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၁၀ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ၿဗိတိန္နိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Andrew Pactrick သည္ ယေန႔ေန႔လည္ (၂) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ဆြီဒင္နိုင္ငံအေျခစိုက္ (ISDP) ၏ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Mar 08, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၈ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ဆြီဒင္နိုင္ငံအေျခစိုက္ Institute For Security and Development Policy (ISDP) ၏ အမႈေဆာင္ဒါရိုက္တာ Mr. Niklas Swanstrom သည္ ယေန႔ေန႔လည္ (၁) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးႏွင့္အဖြဲ႕ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ပူတာအိုခရိုင္၊ ေနာင္မြန္ၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ မေဂြဇ-ေခါင္လန္ဖူးလမ္းေဖာက္လုပ္ျခင္းလုပ္ငန္းခြင္သို႔ သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Mar 05, 2017 / comments

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား အီတလီနိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Feb 27, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၂၇ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား အီတလီနိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Pier Giorgio ALIBERTI သည္ ယေန႔ညေန (၄) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ကုလသမဂၢဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္ (UNDP) လက္ေထာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး လာေရာက္ေတ

by Thinmbadm1n / Feb 10, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္ (UNDP) လက္ေထာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr. Haoliang Xu သည္ ယေန႔နံနက္ (၁၁) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕႐ုံးမွ သံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Feb 08, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕႐ုံးမွ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Roland Kobia သည္ ယေန႔ေန႔လည္ (၂) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jan 31, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၁ ရက္

        နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ႐ုရွားဖက္ဒေရးရွင္းနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Dr. Nikolay Listopadov သည္ ယေန႔ေန႔လည္ (၁၂) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jan 30, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၃၀ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Paw R.Seger သည္ ယေန႔ေန႔လည္ (၂) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

Pages