ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသတင္း

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ နယ္စပ္ေဒသေလ့လာေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေတြ႕ဆုံႏႈတ္ဆက္

by Thinmbadm1n / Jan 18, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၈

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား စစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Jan 15, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၁၅

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာသင္တန္းေက်ာင္း၊ နယ္စပ္ေဒသ လူငယ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလမ္းလုပ္ငန္းမ

by Thinmbadm1n / Jan 13, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၃

မေဂြဇ - ဆန္းလြတ္ခ်က္ ေတာင္ထိပ္ (၃၃ မိုင္ ၆ ဖာလံု) လမ္းပိုင္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားရုပ္သံ

by Thinmbadm1n / Jan 08, 2019 / comments

 

 

နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေကာင္အထည္ေဖာ္ ေရးဗဟိုေကာ္မတီဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ မေဂြဇ - ဆန္းလြတ္ခ်က္ ေတာင္ထိပ္ (၃၃ မိုင္ ၆ ဖာလံု) လမ္းပိုင္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္

by Thinmbadm1n / Jan 08, 2019 / comments

ပူတာအို၊ ဇန္နဝါရီ ၈

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ခ်င္းျပည္နယ္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားရွိ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Dec 24, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာလ  ၂၃ ရက္

   နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးဆလိုင္းလ်န္လြယ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္ လုံၿခဳံေရး ႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မႉးႀကီးဟန္ဝင္းေအာင္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ဒီဇင္ဘာလ (၂၁) ရက္ မွ (၂၃) ရက္အထိ ခ်င္းျပည္နယ္ အတြင္းရွိ ဖလမ္းၿမိဳ႕နယ္၊ ထန္တလန္ၿမိဳ႕နယ္ ႏွင့္ ဟားခါးၿမိဳ႕နယ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Dec 23, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၂၂ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ႏွင့္ ခ်င္းျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္    ဦးဆလိုင္းလ်န္လြယ္တို႕သည္  ဒီဇင္ဘာ (၁၉) ရက္ ႏွင့္ (၂၀) ရက္တို႕တြင္  ခ်င္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ တီးတိန္ႏွင့္ ရိေခါဒါရ္ၿမိ႕ဳနယ္တို႕၌ ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနမႈကို ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ေဆာ့ေလာ္ၿမိဳ႕နယ္ရွိ သဘာ၀ေဘးဒဏ္ေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ ထန္းဒမ္တံတား ျပန္လည္ျပဳျပင္ျပီးစီး

by Thinmbadm1n / Dec 19, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၉ ရက္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္နိုင္ရန္အတြက္ ယာဥ္/ယႏၲရားမ်ား စုဖြဲ႕ထားရွိမႈအေျခအေနမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Dec 16, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဒီဇင္ဘာ  ၁၆

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္သည္ တာဝန္ရွိသူမ်ား လိုက္ပါလ်က္  ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန မိတၳီလာခရိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံး၌ စုဖြဲ႕သိုေလွာင္ထားရွိသည့္ ယာဥ္/ယႏၲရားမ်ားအား သြားေရာက္ ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ UNDP ၏ လက္ေထာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္အဖြဲ႕အား လက္ခံေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Dec 13, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၁၃

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္သည္ ကုလ သမဂၢ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ UNDP ၏ လက္ေထာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အာရွ-ပစိဖိတ္ ေဒသဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr. Haoliang Xu ႏွင့္အဖြဲ႕အား ယေန႔ နံနက္ (၁၁) နာရီခြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႕ဆုံသည္။

Pages