ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသတင္း

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jan 12, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၂ ရက္

        နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္အား ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာအစီအစဥ္ (WFP) မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္    Mr. Domenico Scalpelli သည္ ယေန႔ေန႔လည္ (၂) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ လုပ္ငန္းညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝး (၁/၂၀၁၇) က်င္းပ

by Thinmbadm1n / Jan 06, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊  ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီ ၆

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား အေမရိကန္နိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Dec 16, 2016 / comments

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကုလသမဂၢနိုင္ငံေရးရာဌာန လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ တူရကီနိုင္ငံသံအမတ္ႀကီးတို႔ သီးျခားစီ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Dec 09, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊  ဒီဇင္ဘာလ  ၉ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကုလသမဂၢ နိုင္ငံေရးရာဌာနမွ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ Mr. Miroslaw Jenca  သည္ ယေန႔ေန႔လည္ (၁) နာရီအခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း၊ တူရကီနိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Kerem Divanlioglu သည္ နံနက္ (၁၁) နာရီအခ်ိန္တြင္လည္းေကာင္း ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ သီးျခားစီ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ပူးေပါင္း၍ ဂ်ပန္နိုင္ငံအစိုးရမွ ကုလသမဂၢ ကမၻာ့စားနပ္ရိကၡာ အစီအစဥ္ (WFP) သို႔ ျမန္မာနိုင္ငံ၏ Food Assistance Programme အေနျဖင့္ ကူညီေထာက္ပံ့ေပးမႈဆိုင္ရာ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Dec 07, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊  ဒီဇင္ဘာလ  ၇ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား နယ္သာလန္နိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Dec 05, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊  ဒီဇင္ဘာလ  ၅ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား နယ္သာလန္နိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Wouter Jurgens သည္ ယေန႔နံနက္ (၁၁) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္၊ ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ နယ္စပ္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Dec 04, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာ ၄ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ နယ္စပ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Dec 03, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၃ ရက္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးရွိ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး တကၠသိုလ္ႏွင့္ ဒီဂရီေကာလိပ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Dec 01, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၃၀ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္သည္ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးေက်ာ္သန႔္နိုင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ားလိုက္ပါလ်က္ ယေန႔နံနက္ပိုင္းတြင္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္သို႔ သြားေရာက္၍ ပါေမာကၡခ်ဳပ္၊ ပါေမာကၡမ်ား၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

တိုင္းရင္းသားမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ ေဆာင္ရြက္သည့္ အခါ ျပည္ေထာင္စုသားမ်ားအားလုံး၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ၾကည့္ရမည္

by Thinmbadm1n / Nov 29, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ႏုိ၀င္ဘာလ ၂၈ ရက္

နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ညိႇႏႈိင္းအစည္းအေဝးကို ယေန႔မြန္းလြဲ ၂နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌က်င္းပရာ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား၏ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး ဗဟိုေကာ္မတီ ဥကၠ႒ ႏိုင္ငံေတာ္၏အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ တက္ေရာက္မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကားသည္။

Pages