ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသတင္း

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယအႀကိမ္ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Apr 27, 2017 / comments

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚခိုင္ေမၾကဴတို႔အား အမွဴးထား၍ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ထမ္းမိသားစုမ်ား၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ (၈:၃၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႐ုံးအမွတ္ (၄၂) စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အခမ္းအနား သို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္ႏွင့္ဇနီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ ႏွင့္ဇနီး၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ႏွင့္ဇနီး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ဇနီး ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရန္လ်ာထားသည့္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝး ဒုတိယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္

by Thinmbadm1n / Apr 26, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊  ဧၿပီလ ၂၆ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ေဒသအတြက္ အက်ဳိးရွိမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားထပ္မေနေစေရး တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

by Thinmbadm1n / Apr 25, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကုလသမဂၢလူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေရး႐ုံး (OCHA) ၏ OCHA Donor Support Group (ODSG) အဖြဲ႕ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Apr 24, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေရး႐ုံး (OCHA) ၏ OCHA Donor Support Group (ODSG) အဖြဲ႕သည္ ယေန႔ေန႔လည္ (၁) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ဒိန္းမတ္နိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Apr 19, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ ၁၉ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ဒိန္းမတ္နိုင္ငံသံ႐ုံးမွ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Peter Lysholt Hansen သည္ ယေန႔ ေန႔လည္ (၁၅:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား Global Commission on Drug Policy (GCDP) ဥကၠဌ၊ ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ သမၼတေဟာင္း လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Apr 07, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီလ ၇ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ဆြစ္ဇာလန္ နိုင္ငံ၊ ဂ်ီနီဗာၿမိဳ႕အေျခစိုက္ Global Commission on Drug Policy (GCDP) ဥကၠ႒၊ ဆြစ္ဇာလန္ နိုင္ငံ သမၼတေဟာင္း Ms. Ruth Dreifuss သည္ ယေန႔နံနက္(၁၁) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့သည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္အား အေမရိကန္နိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႕ဆ

by Thinmbadm1n / Apr 04, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ ၄ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္အား အေမရိကန္နိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Scot Marciel သည္ ယေန႔နံနက္ (၁၀) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္အား ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ဌာေနညႇိႏွိုင္းေရးမွဴး႐ုံး UNOCHA (ျမန္မာ႐ုံး) မွ Head of Office ျဖစ္သူ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Mar 30, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၃၀ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္အား ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ဌာေနညႇိႏွိုင္းေရးမွဴး႐ုံး UNOCHA (ျမန္မာ႐ုံး) မွ Head of Office ျဖစ္သူ Mr. Mark Cutts သည္ ယေန႔ေန႔လည္ (၃) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္အား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC) မွ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Mar 29, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္လ ၂၉ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္အား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ၾကက္ေျခနီေကာ္မတီ (ICRC) မွ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဌာေနကိုယ္စားလွယ္ Mr. Jurg Montani သည္ ယေန႔ေန႔လည္ (၃) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏သတၱမအႀကိမ္ စုေပါင္းရဟန္းခံရွင္ျပဳ အလွဴေတာ္မဂၤလာ အခမ္းအနားက်င္းပျပဳလုပ္

by Thinmbadm1n / Mar 29, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ မတ္  ၂၉ ရက္

Pages