၀န္ႀကီးဌာနသတင္းမ်ား

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားညွိႏႈိင္းအစည္းအေဝး ၂/၂၀၁၇ က်င္းပ

by Thinmbadm1n / Aug 21, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက တႏုိင္းႏွင့္ နမၼတူေဒသရွိ ေခတၱတိမ္းေရွာင္ မိသားစုမ်ားအား ဆန္၊ ဆီ၊ ဆား၊ ပဲမ်ားေထာက္ပံ့

by Thinmbadm1n / Aug 18, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၁၇

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေရး၊ လံုျခံဳေရးႏွင့္ ဖံြ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္း ေဆာင္ရြက္

by Thinmbadm1n / Aug 18, 2017 / comments

စစ္ေတြ ၾသဂုတ္ ၁၅

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင္႕ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ စစ္ေတြၿမိဳ႔ ႏိုင္ငံေတာ္ၾသဝါဒါ စရိယ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား တည္ၿငိမ္ေရးႏွင္႕ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဆိုင္ရာမ်ား ေလွ်ာက္ထား၊ ေမာင္ေတာႏွင္႕ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႔နယ္မ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအား သြားေရာက္ေတြ႔ဆုံအားေပး

by Thinmbadm1n / Aug 18, 2017 / comments

ေမာင္ေတာ ၾသဂုတ္ ၁၄

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရ ဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ားသည္ ယေန႔ နံနက္ ၇ နာရီခြဲတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ မဏိရတနာ ေက်ာင္းတိုက္ သို႔ သြားေရာက္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ ၾသဝါဒါစရိယ ဆရာေတာ္ ႀကီးမ်ား အား ဖူးေျမာ္ၾကည္ညဳိၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို တင္ျပေလွ်ာက္ထားၾကသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ ေမာင္ေတာႏွင့္ ဘူးသီးေတာင္ၿမိဳ႕နယ္မ်ားမွ ျပည္သူမ်ားအားေတြ႕ဆုံ ေငြက်ပ္ သိန္း ၄ဝဝဝ ေက်ာ္တန္ဖိုးရွိ စားေသာက္ကုန္ပစၥည္း၊ လယ္ယာသံုးပစၥည္းမ်ားေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Aug 18, 2017 / comments

ေမာင္ေတာ ၾသဂုတ္ ၁၄

ရခိုင္ျပည္နယ္၌ ေရာက္ရွိေနသည့္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ ျပည္နယ္ အစိုးရဖြဲ႕မွ တာဝန္ရွိသူမ်ား သည္ ယေန႔နံနက္ ၇ နာရီခြဲတြင္ စစ္ေတြၿမိဳ႕ မဏိရတနာေက်ာင္းတိုက္ သို႔ သြားေရာက္ကာ ႏိုင္ငံေတာ္ ၾသဝါဒါ စရိယ ဆရာေတာ္ႀကီးမ်ားအား ဖူးေျမာ္ ၾကည္ညိဳၿပီး ရခိုင္ျပည္နယ္ တည္ၿငိမ္ ေရး၊ လုံၿခံဳေရးႏွင့္ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ ေရးဆိုင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားကို တင္ျပ ေလွ်ာက္ထားၾကသည္။

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယ၀န္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ (ရန္ကုန္) ေက်ာင္းသားအိပ္ေဆာင္သစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား တက္ေရာက္

by Thinmbadm1n / Aug 13, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္လ ၁၂ ရက္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Aug 13, 2017 / comments

စစ္ေတြ ၾသဂုတ္ ၁၃

ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ အစိုးရအဖြဲ႔တို႔သည္ ယေန႔မြန္းလြဲပိုင္းတြင္ ရခိုင္ျပည္နယ္တည္ၿငိမ္းေရးႏွင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးၾက သည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ (စစ္ကိုင္း) ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမေဆာင္သစ္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား တက္ေရာက္

by Thinmbadm1n / Aug 11, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္လ  ၁၁ ရက္

၀န္ထမ္းမ်ား မိမိတာ၀န္ကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းထက္သန္တက္ၾကြေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ အသိပညာမွ်ေ၀ ေဆြးေႏြးပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Aug 03, 2017 / comments

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၃ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ထမ္းမ်ား မိမိတာ၀န္ကို စိတ္အားထက္သန္စြာ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္ေရးအတြက္ ျပည္သူ႔၀န္ထမ္းထက္သန္တက္ၾကြေအာင္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းဆုိင္ရာ အသိပညာမွ်ေ၀ေဆြးေႏြးပြဲ အခမ္းအနားအား (၃-၈-၂၀၁၇) ရက္ေန႔မြန္းလြဲ (၂) နာရီတြင္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးဝၿမိဳ႕နယ္အတြင္း တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕၏ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြ၊ တာဝန္ခံ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲမႈျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ႀကိဳးတံတားတစ္စင္း ေခ်ာင္းေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးမႈအား သတင္းမွန္ ထုတ္ျပန္ျခင္း

by Thinmbadm1n / Jul 31, 2017 / comments

၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဇူလိုင္လ ၃၁ ရက္

          စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကေလးဝၿမိဳ႕နယ္၊ မိုးေကာင္းေခ်ာင္းႏွင့္ နန္းပင္ေခ်ာင္းႏွစ္ခုဆုံရာတြင္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြက်ပ္ (၁၀၅၉) သိန္းျဖင့္ တည္ေဆာက္ခဲ့ေသာ အင္ဒုတ္ႀကိဳးတံတားမွာ ဇူလိုင္လ (၂၈) ရက္ ညပိုင္းက ေခ်ာင္းေရတိုက္စားမႈေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ အဆိုပါတံတားမွာ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဌာနမွ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ တံတားျဖစ္ေၾကာင္း Social Media Facebook တြင္ ပ်ံ႕ႏွံ့လ်က္ရွိပါသည္။

Pages