၀န္ႀကီးဌာနသတင္းမ်ား

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ဟိုတယ္၀န္ေဆာင္မွုဆိုင္ရာသင္တန္းဖြင့္လွစ္နိုင္ေရး(ဒုတိယ)အႀကိမ္ ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးျပဳလုပ္

by Thinmbadm1n / Oct 17, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာလ(၁၇)ရက္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားမ်ားအတြက္ ေနအိမ္ အေဆာက္အဦ ေဆာက္လုပ္ေပးမည့္ စီမံကိန္းစတင္ေဆာင္ရြက္

by Thinmbadm1n / Oct 17, 2017 / comments

     ARSA အစြန္းေရာက္ အၾကမ္းဖက္သမားမ်ား၏ တိုက္ခိုက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားေၾကာင့္ ေနအိမ္ မ်ားရြာလုံးကၽြတ္ ပ်က္စီးဆုံးရံွဳးသြားသည့္  ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း)ရွိ ၿမိဳတိုင္းရင္းသား မ်ား ေနထိုင္သည့္ ခုံတိုင္ေက်းရြာကို နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ တည္ေဆာက္ေပးရန္ နိုင္ငံေတာ္  အႀကီးအကဲ၏ လမ္းညႊန္ခ်က္ အရ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာက္လုပ္သြားမည့္ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္ ခုံတိုင္ေက်းရြာမွ ၿမိဳတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ ေနအိမ္မ်ား တည္ေဆာက္ေပးေရး စီမံကိန္းကို ေအာက္တိုဘာ(၁၆)ရက္ေန႔တြင္ စတင္အေကာင္ အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကုလသမဂၢ နိုင္ငံေရးရာဌာန အႀကီးအကဲ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Oct 16, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာလ  ၁၆ ရက္        

     နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကုလသမဂၢနိုင္ငံေရးရာဌာန အႀကီးအကဲ Under Secretary-General ျဖစ္သူ Mr.Jeffrey Feltman သည္ ယေန႔နံနက္(၁၁)နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ ေတြ့ဆံုခဲ့သည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရး မြမ္းမံသင္တန္းဖြင့္လွစ္

by Thinmbadm1n / Oct 16, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္

ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္(စစ္ကိုင္း)၏၂၀၁၆ -၂၀၁၇ပညာသင္ႏွစ္မဟာပညာေရးဘြဲ႕(၂)ႏွစ္သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၄)၊ (၁၅) ႏွင့္ ပညာေရးဘြဲ႕(B.Ed) (၅)ႏွစ္သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁)တို႔၏ ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ အခမ္းအနား၊ ဆရာ အတတ္ပညာဒီပလိုမာသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၈)သင္တန္းဆင္းပြဲမ်ားက်င္းပျပဳလုပ္

by Thinmbadm1n / Oct 13, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာလ  ၁၃   ရက္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ေနာ္ေဝနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးလာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Oct 09, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာလ ၉ ရက္

     နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ အား ေနာ္ေဝနိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး H.E.Ms.ToneTinnes သည္ ယေန႔ညေန (၄) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံသည္။

ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္အား ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာဂ်ပန္သံ႐ုံးမွ ဒုတိယအႀကီးအကဲ Mr. Ichiro MARUYAMA လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Oct 03, 2017 / comments

ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္

     နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဒုတိယဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္အား ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံ သံ႐ုံးမွဒုတိယအႀကီးအကဲ Mr. Ichiro MARUYAMA သည္ယေန႔ ေန႔လည္(၂) နာရီ အခ်ိန္တြင္ ဒုတိယဝန္ႀကီး၏ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ဦးေဆာင္၍ နိုင္ငံျခားသံ႐ုံးမ်ားမွ သံအမတ္ႀကီးမ်ား သံတမန္မ်ား ကုလသမဂၢအဖြဲ႕မ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား ေမာင္ေတာေဒသသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈေလ့လာ

by Thinmbadm1n / Oct 03, 2017 / comments

ေအာက္တိုဘာ ၃ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္မႈသင္တန္းဆင္းပြဲက်င္းပျပဳလုပ္

by Thinmbadm1n / Sep 28, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၉ ရက္

     နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္သည္ ယေန႔နံနက္ (၁၀:ဝဝ)နာရီတြင္ ဝန္ႀကီးဌာန စုေပါင္းခန္းမ၌ အရာထမ္း၊အမႈထမ္းမ်ား၏ အဂၤလိပ္စာကၽြမ္းက်င္မႈ သင္တန္းဆင္းပြဲ သို႔ တက္ေရာက္အမွာစကားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး တကၠသိုလ္ ပညာေရးဘြဲ႕(၅)ႏွစ္ သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁)မွ ေလ့လာေရး သင္တန္း သား၊ သင္တန္းသူမ်ားအားေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Sep 27, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာလ၂၇ရက္

     နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္သည္ ေလ့လာေရး ခရီးစဥ္ေရာက္ရွိေနေသာ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္၊ ပညာေရး ဘြဲ႕(၅)ႏွစ္ သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁)မွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ မ်ားအား ယေန႔နံနက္ (၀၉:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းခန္းမ၌ ေတြ႕ဆုံ၍ အမွာစကားေျပာၾကားပါသည္။

Pages