၀န္ႀကီးဌာနသတင္းမ်ား

ေခတ္မီေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္စက္သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁၅) သင္တန္းဖြင့္ပြဲ

by Thinmbadm1n / Feb 16, 2017 / comments

ရန္ကုန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္

     နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း တြင္ ေခတ္မီေမာ္တာ အထည္ခ်ဳပ္စက္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁၅) ကို သင္တန္းသူ (၁၀၀) ဦးျဖင့္ (၂၄-၁၀-၂၀၁၆)ရက္ေန႔၊ တနလၤာေန႔၊ နံနက္ (၀၉:၀၀) နာရီအခ်ိန္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ဦး တက္ေရာက္၍ သင္တန္းဖြင့္မိန႔္ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Feb 15, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီလ ၁၅ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ရိကၡာမ်ား (ဒုတိယအႀကိမ္) ေထာက္ပံ့ေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Feb 15, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၅ ရက္        

ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းအထူးသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂၈) သင္တန္းဖြင့္ပြဲ

by Thinmbadm1n / Feb 13, 2017 / comments

ရန္ကုန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္

     နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းတြင္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းအထူးသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂၈) သင္တန္း ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို (၁၃-၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔၊ တနလၤာေန႔၊ နံနက္(၀၉:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကား ေရးမွူးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ တက္ေရာက္၍ သင္တန္းဖြင့္ မိန႔္ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ကုလသမဂၢဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္ (UNDP) လက္ေထာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး လာေရာက္ေတ

by Thinmbadm1n / Feb 10, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၁၀ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကုလသမဂၢ လက္ေထာက္အတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္၊ ကုလသမဂၢဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအစီအစဥ္ (UNDP) လက္ေထာက္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးႏွင့္ အာရွႏွင့္ ပစိဖိတ္ေဒသဆိုင္ရာ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး Mr. Haoliang Xu သည္ ယေန႔နံနက္ (၁၁) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕႐ုံးမွ သံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Feb 08, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၈ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ဥေရာပသမဂၢအဖြဲ႕႐ုံးမွ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Roland Kobia သည္ ယေန႔ေန႔လည္ (၂) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္အား SDC မွ Minister , Deputy Head of Mission and Head of Cooperation ျဖစ္သူ Ms. Carine Carey လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Feb 07, 2017 / comments

     နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္အား ဆြစ္ဇာလန္ နိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးဌာန၏                  ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင့္ လူသားခ်င္းစာနာမႈ အကူအညီေပးေရးဆိုင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည့္ Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC)  မွ Minister, Deputy Head of Mission and Head of Cooperation ျဖစ္သူ Ms. Carine Carey သည္ ယေန႔ နံနက္ (၁၀:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ပါသည္။

ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္၊ ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Feb 06, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ရက္             

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးရဲနိုင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Feb 06, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၆ရက္             

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးရဲနိုင္သည္ (၂၉-၁-၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၂-၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔အထိ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕နယ္အတြင္းရွိ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြျဖင့္ေဆာင္ရြက္သည့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္တိုင္းရင္းသားမိသားစုမ်ားအတြက္ ရိကၡာမ်ား ဒုတိယအႀကိမ္ေထာက္ပံ့ေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Feb 05, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီလ ၄ ရက္ 

              နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက ကခ်င္ျပည္နယ္ရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္တိုင္းရင္းသားမိသားစု မ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈအကူအညီ ရိကၡာမ်ား ဒုတိယအႀကိမ္ေထာက္ပံ့ ေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔နံနက္ (၁၁) နာရီက ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္ႀကီးနားၿမိဳ႕၊ ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး ဆမားဒူဝါဆင္ဝါးေနာ္ ခန္းမ၌ က်င္းပသည္။ 

Pages