၀န္ႀကီးဌာနသတင္းမ်ား

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ဒုတိယအႀကိမ္ သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Apr 27, 2017 / comments

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ႏွင့္ ဇနီး ေဒၚခိုင္ေမၾကဴတို႔အား အမွဴးထား၍ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ဝန္ထမ္းမိသားစုမ်ား၏ ဒုတိယအႀကိမ္ေျမာက္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန သက္ႀကီးပူေဇာ္ပြဲ အခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ (၈:၃၀) နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ႐ုံးအမွတ္ (၄၂) စုေပါင္းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ အခမ္းအနား သို႔ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ရဲေအာင္ႏွင့္ဇနီး၊ ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ ႏွင့္ဇနီး၊ အၿမဲတမ္းအတြင္းဝန္ႏွင့္ဇနီး၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ဇနီး ႏွင့္တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ ခဲ့ၾကသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ရန္လ်ာထားသည့္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝး ဒုတိယေန႔ က်င္းပျပဳလုပ္

by Thinmbadm1n / Apr 26, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊  ဧၿပီလ ၂၆ ရက္

GIS နည္းပညာအသုံးျပဳမႈ ရွင္းလင္း

by Thinmbadm1n / Apr 26, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ ၂၆ရက္             

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ ေဆာင္ရြက္မည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ေဒသအတြက္ အက်ဳိးရွိမႈႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားထပ္မေနေစေရး တိုင္းေဒသႀကီး/ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔မ်ားႏွင့္ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြး

by Thinmbadm1n / Apr 25, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ ၂၅ ရက္

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကုလသမဂၢလူသားခ်င္း စာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေရး႐ုံး (OCHA) ၏ OCHA Donor Support Group (ODSG) အဖြဲ႕ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Apr 24, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ ၂၄ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ကုလသမဂၢ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ ညႇိႏိႈင္းေရး႐ုံး (OCHA) ၏ OCHA Donor Support Group (ODSG) အဖြဲ႕သည္ ယေန႔ေန႔လည္ (၁) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ ခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ ေခၚယူထားသည့္ အငယ္တန္းစာေရးရာထူးအတြက္ ေရးေျဖစာေမးပြဲေအာင္ျမင္သည့္ စာရင္းႏွင့္ လူေတြ႔ေျဖဆိုရမည္႔ရက္ေၾကျငာျခင္း

by Thinmbadm1n / Apr 20, 2017 / comments

ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ဒိန္းမတ္နိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Apr 19, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ ၁၉ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္အား ဒိန္းမတ္နိုင္ငံသံ႐ုံးမွ သံအမတ္ႀကီး H.E. Mr. Peter Lysholt Hansen သည္ ယေန႔ ေန႔လည္ (၁၅:၃၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး၏ ဧည့္ခန္းမ၌ လာေရာက္ေတြ႕ဆုံခဲ့ ပါသည္။

ဒုတိယဝန္ႀကီး ဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသအတြင္း လမ္း/တံတားဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္

by Thinmbadm1n / Apr 12, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၁၂ ရက္

ဒုတိယဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္း လမ္း/တံတားဖြင့္ပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္

by Thinmbadm1n / Apr 11, 2017 / comments

ဒုတိယဝန္ႀကီးဗိုလ္ခ်ဳပ္သန္းထြဋ္ ဓႏုကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသတြင္း လမ္း/တံတားဖြင့္ပြဲမ်ားသို႔ တက္ေရာက္ဖြင့္လွစ္

ေနျပည္ေတာ္ ဧၿပီလ ၁၁ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏိုင္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ေတြ႔ဆံုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Apr 07, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ ၇ ရက္            

            နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏိုင္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ေတြ႔ဆံုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို ယေန႔ ေန႔လည္ (၃) နာရီ အခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

Pages