၀န္ႀကီးဌာနသတင္းမ်ား

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ နယ္စပ္ေဒသေလ့လာေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ားအား ေတြ႕ဆုံႏႈတ္ဆက္

by Thinmbadm1n / Jan 18, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၈

နယ္စပ္ေဒသအသီးသီးမွ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ စတုတၳေန႔အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္အတြင္း ဆက္လက္ေလ့လာ

by Thinmbadm1n / Jan 18, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၈

နယ္စပ္ေဒသအသီးသီးမွ လူငယ္ေမာင္မယ္မ်ား ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ တတိယေန႔အျဖစ္ ေနျပည္ေတာ္အတြင္း ဆက္လက္ေလ့လာ

by Thinmbadm1n / Jan 17, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၇

နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသားအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေနျပည္ေတာ္အတြင္း ဆက္လက္ေလ့လာ

by Thinmbadm1n / Jan 16, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၆

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား စစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Jan 15, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၁၅

နယ္စပ္ေဒသတိုင္းရင္းသားေလ့လာေရးအဖြဲ႕ဝင္မ်ား ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ပတ္ဝန္းက်င္ ေလ့လာေရးခရီးစတင္

by Thinmbadm1n / Jan 15, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီ ၁၅

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ စီမံခန႔္ခြဲေရးသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၇၁)၊ အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္နည္းျပသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၃၄) ႏွင့္ စာေရးဝန္ထမ္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၀၄) သင္တန္းမ်ားဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတက္ေရာက္

by Thinmbadm1n / Jan 14, 2019 / comments

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ   ၁၄ 

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးရဲေအာင္ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ပူတာအိုၿမိဳ႕ရွိ အမ်ိဳးသမီးအိမ္တြင္းမႈသက္ေမြးလုပ္ငန္း ပညာသင္တန္းေက်ာင္း၊ နယ္စပ္ေဒသ လူငယ္မ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္း ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလမ္းလုပ္ငန္းမ

by Thinmbadm1n / Jan 13, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၃

သန႔္ရွင္းေရးလုပ္ငန္းမ်ား စုေပါင္းေဆာင္ရြက္

by Thinmbadm1n / Jan 11, 2019 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇန္နဝါရီ ၁၁

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ဝန္ထမ္းမ်ားအေနျဖင့္ မိမိတို႔ ႐ုံးပတ္ဝန္းက်င္ သန႔္ရွင္းၿပီး စနစ္တက်ရွိေနမႈကို ပိုမိုထိန္းသိမ္းနိုင္ေရးအတြက္ စုေပါင္းသန႔္ရွင္းေရး အမွိုက္ေကာက္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ေပ်ာ္ေပ်ာ္ပါးပါး ေဆာင္ရြက္ခဲ့ၾကသည္။ ယင္းလႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မွုမ်ားကို ဒုတိယဝန္ႀကီးႏွင့္ အဖြဲ႕က လိုက္လံၾကည့္႐ႈ၍ ဂုဏ္ယူစြာ အားေပးခဲ့သည္ကို မွတ္တမ္းတင္အပ္ပါသည္။

မေဂြဇ - ဆန္းလြတ္ခ်က္ ေတာင္ထိပ္ (၃၃ မိုင္ ၆ ဖာလံု) လမ္းပိုင္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားရုပ္သံ

by Thinmbadm1n / Jan 08, 2019 / comments

 

 

Pages