(၆၉) ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲအခမ္းအနားႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Dec 28, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊  ဒီဇင္ဘာလ  ၂၈ ရက္

နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္သည္  နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ႀကီးမွဴး၍ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ (၄) ရက္ေန႔တြင္ ေနျပည္ေတာ္၊ သုခသိဒၶိရပ္ကြက္၊ အ.ထ.က (၁၀) အားကစားကြင္း၌ က်င္းပမည့္ (၆၉) ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔ အထိမ္းအမွတ္ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲ အခမ္းအနားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏိႈင္း အစည္းအေဝးကို ယေန႔ ေန႔လည္ (၁) နာရီအခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန အစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ နိုင္ငံေတာ္ အတိုင္ပင္ခံ႐ုံး ဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုစာရင္းစစ္ခ်ဳပ္႐ုံး၊ စီမံကိန္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ႀကီးဌာနမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ မ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။