နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏိုင္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ေတြ႔ဆံုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Apr 07, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဧၿပီလ ၇ ရက္            

            နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏိုင္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ေတြ႔ဆံုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို ယေန႔ ေန႔လည္ (၃) နာရီ အခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

            အခမ္းအနားတြင္ ဦးစီးဌာနရွိ ၀န္ထမ္းမ်ား၏ တင္ျပခ်က္မ်ားအေပၚ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္မွ ျဖည့္ဆည္းေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ၿပီး ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းအထူးသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂၈) တြင္ စံျပသင္တန္းသားထူးခၽြန္ဆု ရရွိခဲ့ေသာ ဒုတိယဦးစီးမွဴး ဦးမ်ဳိးေအာင္သြင္အား ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာႏွင့္ ဆုေငြမ်ား ေပးအပ္ခ်ီးျမွင့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။