နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေထြးလွႏွွင့္ ဆပ္ေကာ္မတီမ်ားမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တန္႕ယန္းၿမိဳ႕၊ ေရႊေမာင္းသီလရွင္စာသင္တိုက္ရွိ သီလရွင္မ်ားအား သီလရွင္၀တ္စံုလွဴဒါန္းပြဲသို႔တက္ေရာက္

by Thinmbadm1n / Jul 13, 2014 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇူလိုင္ (၁၃)

  လားရွိုးခရိုင္၊ တန္႕ယန္းၿမိဳ႕တြင္ ေရႊေမာင္းသီလရွင္စာသင္တိုက္၊ ဦးစီးပဓာန နယကသီလရွင္ ဆရာႀကီး ေဒၚပညာစာရီ အမွဴးျပဳေသာ သီလရွင္(၃၆၈)ပါးအား သီလရွင္ဝတ္စုံ (၃၆၈)စုံအား ဆက္ကပ္လွဴဒါန္းပြဲနွင့္ စာသင္သားသီလရွင္မ်ားအားေက်ာင္းသုံးဗလာစာအုပ္ႏွင့္ခဲတံ၊ေဘာပင္မ်ားေပးအပ္ပြဲ အခမ္းအနားအား အဆိုပါေက်ာင္းတိုက္တြင္ ဇူလိုင္လ(၈)ရက္ နံနက္ပိုင္းတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕မွ လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္သူ၊ နယ္စပ္ေဒသနွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေထြးလွ၊ တန္႕ယန္းစစ္ဗ်ဴဟာ အဖြဲ႕ (အေျခခ်) စစ္ဗ်ဴဟာမွဴး ဒုတိယဗိုလ္မွဴးႀကီး ေက်ာ္စြာ၀င္း၊ ပညာေရး ဆပ္ေကာ္မတီ၊ က်န္းမာေရးဆပ္ေကာ္မတီ၊ သာသနာေရး ဆပ္ေကာ္မတီ နွင့္ တန္႕ယန္းၿမိဳ႕ မွ ဌာနဆိုင္ရာ ဝန္ထမ္းမ်ား တက္ေရာက္ႀကသည္။

 အစီအစဉ္အရ နယ္စပ္ေဒသနွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိုးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေရး လုပ္ငန္းေကာ္မတီ တြဲဖက္အတြင္းေရးမွဴး၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိုးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေထြးလွ၊ ရွမ္းျပည္နယ္ လုံျခံဳေရးနွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ဝန္ႀကီးဗိုလ္မွဴးႀကီး ေအာင္သူ၊ သာသနာေရးဆပ္ေကာ္မတီမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးဦးေက်ာ္စိန္၀င္းတို႕ေရႊေမာင္းသီလရွင္ စာသင္တိုက္ရွိ သီလရွင္(၃၆၈)ပါးအား သီလရွင္ဝတ္စုံမ်ား ဆက္ကပ္ခဲ့ၿပီး သီလရွင္စာသင္သား မ်ား အတြက္ ရုပ္ျမင္သံၾကားဖမ္းစက္(၁)လုံး၊ေက်ာင္းသုံးဗလာစာအုပ္၊ စာေရးကိရိယာမ်ားေထာက္ပံ့ေပးအပ္ရာ သီလရွင္ဆရာႀကီးေဒၚပညာစာရီအမွဴးျပဳေသာ သီလရွင္ဆရာေလးမ်ားမွ သာဓုအႏုေမာဒနာ ေခၚဆိုၿပီး အခမ္းအနားရုတ္သိမ္းခဲ့ပါသည္။

  ၄င္းေနာက္ ေဝဠဳဝန္ဘုန္းႀကီးပညာသင္ေက်ာင္းသို႕ သြားေရာက္ခဲ့ၿပီး ပညာသင္ၾကားေနေသာ ေက်ာင္းသား/ေက်ာင္းသူ(၉၈၇)ဦးအတြက္ ရုပ္ျမင္သံၾကားဖမ္းစက္ (၁)လုံး၊ ေက်ာင္းသုံးဗလာစာအုပ္၊ စားေရကိရိယာနွင့္ ေက်ာင္းဝတ္စုံမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ ခဲ့ပါသည္။

 ဆက္လက္၍ ကိုင္းကုန္းပရိယတၱိစာသင္တိုက္သို႕ သြာေရာက္၍ တန္႕ယန္းၿမိဳ႕ေဝဠဳဝန္စာသင္တိုင္၊ ကိုင္းကုန္းပရိယတၱိစာသင္တိုက္နွင့္ေရႊေမာင္းသီလရွင္ စာသင္တိုက္တို႕အတြက္ ေထာက္ပံ့ဆန္လွဴဒါန္းပြဲအား က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေထြးလွမွွ ဆြမ္းဆန္ေတာ္ဘိုးမ်ား ဆက္ကပ္ခဲ့ရာ ကိုင္းကုန္းပဓာနာ နာယကဆရာေတာ္ ဦးကုသလမွ လက္ခံခဲ့ၿပီး သာဓုအႏုေမာဒနာေခၚ ယူေရးစက္ခ် လွဴဒါန္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။