ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သတင္း

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမွု ရိကၡာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Jan 18, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ဇန္နဝါရီလ ၁၈ ရက္  

       နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ရွိ တိုက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ား အတြက္ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈရိကၡာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားအား ယမန္ေန႔ မြန္းလြဲ (၃) နာရီအခ်ိန္တြင္ ရွမ္းျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး (ေတာင္ႀကီး) ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရွမ္းျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလင္းထြဋ္၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီးကိုယ္စား အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးရဲနိုင္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

(၆၉) ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲအခမ္းအနားႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဒုတိယအႀကိမ္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Dec 28, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊  ဒီဇင္ဘာလ  ၂၈ ရက္

(၆၉) ႏွစ္ေျမာက္ လြတ္လပ္ေရးေန႔အထိမ္းအမွတ္ ေပ်ာ္ပြဲရႊင္ပြဲအခမ္းအနားႏွင့္ပတ္သက္၍ သက္ဆိုင္ရာဝန္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ေပါင္းစပ္ညႇိႏွိုင္းအစည္းအေဝးက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Dec 09, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊  ဒီဇင္ဘာလ  ၉ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏိုင္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ေတြ႔ဆံုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Dec 02, 2016 / comments

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏိုင္ႏွင့္ ၀န္ထမ္းမ်ား ေတြ႔ဆံုဆႏၵေဖာ္ထုတ္ပြဲကို ယေန႔ ေန႔လည္ (၂) နာရီအခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ စုေပါင္းအစည္းအေ၀းခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသဖြံ႕ၿဖိဳးေရး စီမံကိန္း၏ စီမံကိန္းပူးတြဲညွိႏႈိင္းေရးေကာ္မတီ အစည္းအေ၀းက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Nov 25, 2016 / comments

 

နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏိုင္အား JICA မွ ကာလ၀က္ဆန္းစစ္ အကဲျဖတ္မႈမစ္ရွင္ အဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သူ Mr. Akihiro MOCHIZUKI လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

by Thinmbadm1n / Nov 07, 2016 / comments

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ ေရး ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏိုင္သည္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) မွ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) တြင္ ေဆာင္ရြက္ လ်က္ရွိသည့္ ဘိန္းစိုက္ပ်ဳိးမႈ ပေပ်ာက္ေရးႏွင့္ ေက်းလက္ေဒသ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး စီမံကိန္း၏ ကာလ၀က္ဆန္းစစ္အကဲျဖတ္မႈ မစ္ရွင္အဖြဲ႔၀င္ျဖစ္သူ Mr.

နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ႀကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏိုင္အား JICA ရွမ္းျပည္နယ္ (ေျမာက္ပိုင္း) စီမံကိန္းမွ Chief Advisor ျဖစ္သူ Dr. Minoru Yoshida လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

by Thinmbadm1n / Nov 01, 2016 / comments

     နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖြံံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏိုင္သည္ ဂ်ပန္အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ေအဂ်င္စီ (JICA) မွ Chief Advisor ျဖစ္သူ Dr. Minoru Yoshida အား ယေန႔နံနက္(၁၀:၀၀)နာရီ အခ်ိန္တြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဴးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ အစည္းအေ၀းခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုပါသည္။

နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တုိင္းရင္းသားလူမ်ဳိးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲႏိုင္အား Melteser International မွ Programme Coordinator လာေရာက္ေတြ႔ဆံု

by Thinmbadm1n / Oct 26, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၂၆ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးရဲနိုင္ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္း ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ား ကြင္းဆင္းၾကည့္ရႈစစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Oct 04, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေအာက္တိုဘာ ၄ ရက္ 

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ အျမဲတမ္းအတြင္းဝန္ ဦးရဲနိုင္သည္ (၂၈-၉-၂၀၁၆) ရက္ေန႔မွ (၂-၁၀-၂၀၁၆) ရက္ေန႔အထိ မြန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ကရင္ျပည္နယ္မ်ားသို႔ သြားေရာက္၍ ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားအား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးရဲနိုင္အား Malteser International ၏ Country Director ျဖစ္သူ Mr.Gerhard Serafin လာေရာက္ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Sep 21, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၆ခုႏွစ္၊ စက္တင္ဘာလ ၂၁ ရက္

Pages