ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္သတင္း

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ ျမႇင့္တင္ေရး မြမ္းမံသင္တန္းဖြင့္လွစ္

by Thinmbadm1n / Oct 16, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေအာက္တိုဘာလ ၁၆ ရက္

၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ခြင္ျပဳရန္ပုံေငြျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္မည့္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ စပ္လ်ဥ္း၍ တင္ဒါဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Jun 28, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇြန္ ၂၈ ရက္

ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းအထူးသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂၈) သင္တန္းဖြင့္ပြဲ

by Thinmbadm1n / Feb 13, 2017 / comments

ရန္ကုန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၃ ရက္

     နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းတြင္ ဘ႑ာေရးစည္းမ်ဥ္းအထူးသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂၈) သင္တန္း ဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို (၁၃-၂-၂၀၁၇) ရက္ေန႔၊ တနလၤာေန႔၊ နံနက္(၀၉:၀၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယ ညႊန္ၾကား ေရးမွူးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ တက္ေရာက္၍ သင္တန္းဖြင့္ မိန႔္ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္နည္းျပသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၃၀)ႏွင့္ စာေရးဝန္ထမ္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၉၆၊ ၉၇) သင္တန္းမ်ားဆင္းပြဲ

by Thinmbadm1n / Feb 03, 2017 / comments

ရန္ကုန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္

စာေရးဝန္ထမ္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၉၆/ ၉၇) သင္တန္းသင္တန္းႏွင့္ အဆင့္ျမင့္ စက္ခ်ဳပ္နည္းျပသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၃၀) သင္တန္းမ်ားဖြင့္ပြဲ

by Thinmbadm1n / Nov 21, 2016 / comments

ရန္ကုန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၁၆ ရက္

ေခတ္မီေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္စက္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁၅) သင္တန္းဖြင့္ပြဲ

by Thinmbadm1n / Oct 24, 2016 / comments

ရန္ကုန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္
     နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း တြင္ ေခတ္မီေမာ္တာ အထည္ခ်ဳပ္စက္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁၅) ကို သင္တန္းသူ (၁၀၀) ဦးျဖင့္ (၂၄-၁၀-၂၀၁၆) ရက္ေန႔၊ တနလၤာေန႔၊ နံနက္ (၀၉:၀၀) နာရီအခ်ိန္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ဦး တက္ေရာက္၍ သင္တန္းဖြင့္ မိန႔္ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

စီမံခန႔္ခြဲေရး သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၆၅) ႏွင့္ စာေရးဝန္ထမ္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၉၅) သင္တန္းမ်ားဖြင့္ပြဲ

by Thinmbadm1n / Aug 09, 2016 / comments

ညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ဦး ကရင္ျပည္နယ္၊ ၿမိဳင္ႀကီးငူ ဆရာေတာ္ႀကီး၏ (၆၈)ႏွစ္ေျမာက္ ဝိဇာတမဂၤလာ အထိမ္းအမွတ္ ဆြမ္းကပ္လႉျခင္းႏွင့္ လူငယ္သင္တန္းေက်ာင္း၊ စက္မႈလက္မႈသင္တန္းေက်ာင္းႏွင့္ အိမ္တြင္းမႈ သင္တန္းေက်ာင္းတို႔သို႔ သြားေရာက္စစ္ေဆး

by Thinmbadm1n / Jul 20, 2016 / comments

၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္ ၂၀ ရက္

ေခတ္မီေမာ္တာအထည္ခဳုပ္စက္သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၁၃) သင္တန္းဖြင္႕ပြဲ အခမ္းအနား က်င္းပ

by Thinmbadm1n / Jul 11, 2016 / comments

ရန္ကုန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၁၁ ရက္

ေခတ္မီေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္စက္သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၂) သင္တန္းဆင္းပြဲႏွင့္ အလုပ္တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း

by Thinmbadm1n / Jun 18, 2016 / comments

ရန္ကုန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၇ ရက္

Pages