၀မ္ေတာင္း - နမ့္မုတ္သြားလမ္းေပၚရွိ နမ့္ေလြေခ်ာင္းကူးသံကူကြန္ကရစ္တံတား (၁၀၀) ေပ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပ

by Thinmbadm1n / Jun 12, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ နယ္စပ္ေဒသဖြံံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)၊ က်ိဳင္းတုံခရိုင္၊ မိုင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းေလြေက်းရြာအုပ္စု၊ ၀မ္ေတာင္း-နမ့္မုတ္ရြာသြားလမ္းေပၚရွိ နမ့္ေလြေခ်ာင္းကူးသံကူကြန္ကရစ္ တံတား (၁၀၀) ေပ ဖြင့္ပြဲအခမ္း အနားအား ယေန႔နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ တံတားသစ္ မုခ္ဦးေနရာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါနယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ရွမ္းျပည္နယ္ဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံးခြဲ (က်ိဳင္းတုံ)မွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအးကိုမွ တံတား ေဆာက္လုပ္ေပးရျခင္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ေက်းရြာျပည္သူလူထု ကိုယ္စားလွယ္ တစ္ဦးက ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသည္။

ထို႔ေနာက္ မိုင္းခတ္စစ္ဗ်ဴဟာအေျခခ်ဗိုလ္မွဴးႀကီးေနထြဋ္ဦး၊ မိုင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးေဇာ္လင္းထက္၊ မိုင္းေလြေက်းရြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးစိုင္းေက်ာက္ တို႔က တံတားအား ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး တံတားသစ္အား လိုက္လံၾကည့္ရႈ စစ္ေဆးခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရသည္။