နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေရာဂါျဖစ္ပြားသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ပစၥည္းမ်ားေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Sep 14, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၁၄

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အတြင္းရွိ ေရာဂါျဖစ္ပြားသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္သည့္ အခမ္းအနားကို (၁၃-၉-၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္ဟဲႏုတ္ညိဳေက်းရြာအုပ္စု၊ လန္းပန္းေက်းရြာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

          အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနက လူဦးေရ (၅၃၂) ဦးအတြက္ ေစာင္ (၅၃၂) ထည္၊ အေႏြးထည္ (၅၃၂) ထည္၊ အာဟာရမႈန႔္ (၆၅) ဗူးတို႔အတြက္ က်ပ္ (၅၀) သိန္း၊ ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ားအတြက္ က်ပ္သိန္း (၅၀) စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း (၁၀၀) အား စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံးမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္တင္ေက်ာ္ႏွင့္ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံးမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဘိုဘိုေက်ာ္တို႔က ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၁၄

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီး၊ နာဂကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ အတြင္းရွိ ေရာဂါျဖစ္ပြားသည့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးအပ္သည့္ အခမ္းအနားကို (၁၃-၉-၂၀၁၈) ရက္ေန႔တြင္ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္၊ ရွမ္ဟဲႏုတ္ညိဳေက်းရြာအုပ္စု၊ လန္းပန္းေက်းရြာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ သက္ဆိုင္ရာတာ၀န္ရွိသူမ်ား၊ ဌာနဆိုင္ရာ၀န္ထမ္းမ်ားႏွင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

          အဆိုပါ အခမ္းအနားတြင္ နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနက လူဦးေရ (၅၃၂) ဦးအတြက္ ေစာင္ (၅၃၂) ထည္၊ အေႏြးထည္ (၅၃၂) ထည္၊ အာဟာရမႈန႔္ (၆၅) ဗူးတို႔အတြက္ က်ပ္ (၅၀) သိန္း၊ ေဆးဝါးပစၥည္းမ်ားအတြက္ က်ပ္သိန္း (၅၀) စုစုေပါင္း က်ပ္သိန္း (၁၀၀) အား စစ္ကိုင္းတိုင္း ေဒသႀကီး ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံးမွ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေအာင္တင္ေက်ာ္ႏွင့္ နန္းယြန္းၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံးမွ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးဘိုဘိုေက်ာ္တို႔က ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ၿပီး ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမွ ေက်းဇူးတင္စကား ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။