ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ လမ္းပိုင္းအခ်ိဳ႕ ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္

by Thinmbadm1n / Sep 26, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ  ၂၇

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဦးစီးဌာနအေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားအျမန္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရမည္ဟူေသာ ေဆာင္ပုဒ္ႏွင့္အညီ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ဘ႑ာႏွစ္အလိုက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိသည္။

          ထို႔အတူ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ဘ႑ာႏွစ္ နယ္စပ္ေဒသ ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး အေရးေပၚရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဒသအတြင္း အမွန္တကယ္လိုအပ္လ်က္ရွိေသာ က်ီးကန္းျပင္-ျပင္ျဖဴ-ေက်ာက္ျပင္ဆိပ္ (၆/၃)မိုင္ ေျမသားလမ္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္ခင္းလမ္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္း၊ ငါးခူရ-ေလာင္းဒုံ-ေစတီျပင္လမ္းဆုံ (၅/၁)မိုင္ ေျမသားလမ္းျပဳျပင္ ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ေက်ာက္ခင္းလမ္း ျပဳျပင္ထိန္းသိမ္းျခင္းလုပ္ငန္းတို႔အား သတ္မွတ္ကာလ အတြင္း စံခ်ိန္စံညႊန္းမ်ားႏွင့္အညီ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည္။

          အဆိုပါလမ္းမ်ားမွာ မိုးသည္းထန္စြာရြာသြန္းမႈ၊ တန္ပိုယာဥ္မ်ား ျဖတ္သန္းသြားလာမႈမ်ား ေၾကာင့္ လမ္းပိုင္းအခ်ိဳ႕ပ်က္စီးမႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ရာ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ဝင္း ဦးေဆာင္ေသာအဖြဲ႕မွ အဆိုပါ လမ္းပိုင္းမ်ား ျပန္လည္ျပဳျပင္ေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနအား ကြင္းဆင္းစစ္ေဆးခဲ့ၿပီး ေဒသခံ ျပည္သူမ်ားအား လမ္းမ်ားေရရွည္အသုံးျပဳနိုင္ရန္အတြက္ သတ္မွတ္ထားသည့္ ခံနိုင္ဝန္ရွိ ယာဥ္မ်ားသာ ျဖတ္သန္းေမာင္းႏွင္ခြင့္ျပဳၾကရန္ႏွင့္ ဝိုင္းဝန္းထိန္းသိမ္း ေဆာင္ရြက္ေပးၾကရန္ တိုက္တြန္းမွာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။