ကရင္ျပည္နယ္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဗဟုံး-ေက်းကေတာ့ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းဖြင့္

by Thinmbadm1n / May 28, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ ၂၉ ရက္

        နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဗဟုံး-ေက်းကေတာ့ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း (၅/၀) မိုင္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါလမ္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

        ေရွးဦးစြာ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေစာေဂ်ေအဝင္းျမင့္မွ အဖြင့္အမွာ စကားေျပာၾကားၿပီး နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံး၊ လက္ေထာက္ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးရဲျမင့္မွ အဆိုပါလမ္းႏွင့္ပတ္သက္၍ ဘ႑ာေရးႏွစ္အလိုက္ ေဆာင္ရြက္ေပးမႈအေျခအေနမ်ားအား ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ေက်းရြာျပည္သူလူထုကိုယ္စားလွယ္ ဦးေမာင္ေမာင္စီရန္မွ ေက်းဇူးတင္ စကားေျပာၾကားပါသည္။

        ထို႔ေနာက္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ကရင္ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ုံးမွ ဒုတိယ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေစာခ်စ္ထြန္း၊ ျပည္နယ္လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ဦးေစာေဂ်ေအဝင္းျမင့္၊ ကယားၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕အစည္းမွ ဦးေဂေဂၚရီ၊ ေက်းကေတာ့ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတို႔မွ ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးၿပီး လမ္းတစ္ေလၽွာက္ လိုက္လံၾကည့္ရွုၾကပါသည္။

        နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ျပည္သူ လူထုႏွင့္ လက္တြဲေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယခုဖြင့္လွစ္သည့္ ဗဟုံး-ေက်းကေတာ့(၅/၀) မိုင္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းခင္းျခင္းလုပ္ငန္းအား (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ဘ႑ာေရးႏွစ္တြင္ ျပည္ေထာင္စု ရန္ပုံေငြျဖင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း ၿပီးေျမာက္သည့္အတြက္ ေဒသေနျပည္သူတို႔၏ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး၊ လူမႈေရး၊ စီးပြားေရး၊ ပညာေရးႏွင့္ က်န္းမာေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ရာသီမေရြး သြားလာနိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ပါသျဖင့္ ေဒသခံျပည္သူမ်ားမွာ အထူးဝမ္းေျမာက္ေပ်ာ္ရႊင္လ်က္ရွိေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။