နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေရေဘးသင့္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Aug 30, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၃၀

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေရေဘးသင့္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔မြန္းလြဲ (၂) နာရီတြင္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး ဧည့္ခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ တနသၤာရီတိုင္း ေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ဝန္ႀကီးမ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ဝင္း၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးဖြံ႔ၿဖိဳးမွုႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ဦးေက်ာ္ေက်ာ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးပညာေရးမွဴး၊  ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒၚျမင့္စိန္ႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ ၾကသည္။

          ေရွးဦးစြာ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာလဲ့လဲ့ေမာ္မွ  အဖြင့္အမွာစကား ေျပာၾကားၿပီး နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ဝင္းမွ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္ရာ တိုင္းေဒသႀကီးဝန္ႀကီးခ်ဳပ္က လက္ခံရယူၿပီး ေက်းဇူးတင္ စကားေျပာၾကား၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ခဲ့သည္။

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးအတြင္းရွိ ေရေဘးသင့္ ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္ (၃၀,၀၀၀,၀၀ဝိ/-) ႏွင့္ ေရေဘးသင့္ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္ (၂,၂၀၀,၀၀ဝိ/-)၊ စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ (၃၂,၂၀၀,၀၀ဝိ/-) ေထာက္ပံ့ေပးအပ္ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။