နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေရေဘးသင့္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Aug 29, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ၾသဂုတ္ ၂၉

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားႏွင့္ ေရေဘးသင့္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ားအတြက္ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ား ေပးအပ္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔နံနက္ (၁၀) နာရီတြင္ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕႐ုံး အစည္းအေဝးခန္းမ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ရာ ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္၊ ကရင္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႕ဝင္ ဝန္ႀကီးမ်ား၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ဝင္းႏွင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

          ေရွးဦးစြာ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးတင္ဝင္းမွ ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္ရျခင္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္အား ရွင္းလင္းတင္ျပခဲ့ၿပီး ေထာက္ပံ့ေငြမ်ားေပးအပ္ရာ ကရင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ေဒၚနန္းခင္ေထြးျမင့္က လက္ခံရယူကာ ေက်းဇူးတင္စကားျပန္လည္ေျပာၾကား၍ ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာမ်ား ျပန္လည္ေပးအပ္ ခဲ့သည္။

          နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္အတြင္းရွိ  ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားအတြက္ ေငြက်ပ္ (၃၀,၀၀၀,၀၀ဝိ/-) ႏွင့္ ေရေဘးသင့္ ပညာေရးေက်ာင္းမ်ား အတြက္ ေငြက်ပ္ (၂၉,၆၂၂,၀၀ဝိ/-) စုစုေပါင္းေငြက်ပ္ (၅၉,၆၂၂,၀၀ဝိ/-) ကို ေထာက္ပံ့ခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။