ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ လကၠာေက်းရြာတံတား ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

by Thinmbadm1n / May 08, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၈ ရက္

     နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီး ဌာန၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ ခြင့္ျပဳရန္ပုံေငြ က်ပ္သန္း (၁၀၇.၀၀) ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ လကၠာေက်းရြာ ေပ (၆၀) လကၠာတံတား ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယေန႔ နံနက္ (၈) နာရီအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါတံတား၌ က်င္းပခဲ့ပါသည္။
     အခမ္းအနားတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ေျမာက္ဦး ခရိုင္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ဦးတင္ဝင္းက တံတားတည္ေဆာက္မႈ အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖ ဦးေမာင္ဘတင္က ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသည္။ ယင္းေနာက္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္စိုး၊ ေျမာက္ဦးခရိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ခ်ိဳႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ထြဋ္တို႔က တံတားကို ဖဲႀကိဳးျဖတ္ဖြင့္လွစ္ေပးသည္။
ထို႔ေနာက္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႔ ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္တံတားအား လိုက္လံၾကည့္ရွုစစ္ေဆးကာ ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီးႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။
     နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက လကၠာေက်းရြာ ေပ (၆၀) လကၠာတံတားအား ယေန႔ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား ပိုမိုေကာင္းမြန္လာမွာ ျဖစ္သကဲ့သို႔ လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္လည္း မ်ားစြာအေထာက္အကူ ျပဳနိုင္မည္ျဖစ္သျဖင့္ ေဒသခံ တိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုမ်ားမွ မ်ားစြာေပ်ာ္ရႊင္ဝမ္းေျမာက္လ်က္ ရွိပါေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။