နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္၊ ပလႅင္ျပင္-ေအာင္ဒိုင္-က်က္ေတာျပင္ ေက်းရြာခ်င္းဆက္ ကြန္ကရစ္လမ္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

by Thinmbadm1n / May 09, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ ၉ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၏ ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ခြင့္ျပဳ ရန္ပုံေငြက်ပ္သန္း (၄၁၈.၈၅၄) ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ ရခိုင္ျပည္နယ္၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ ပလႅင္ျပင္-ေအာင္ဒိုင္-က်က္ေတာျပင္ေက်းရြာခ်င္းဆက္ ကြန္ကရစ္လမ္း (၃/၁) မိုင္ ဖြင့္ပြဲအခမ္း အနားကို ယေန႔နံနက္ (၇) နာရီအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါလမ္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ရခိုင္ျပည္နယ္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု၊ ရခိုင္ျပည္နယ္လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးထိန္လင္း၊ ရခိုင္ ျပည္နယ္ေရွ႕ေနခ်ဳပ္ ဦးေက်ာ္လွထြန္း၊ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္စိုးႏွင့္ ဌာနဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

အခမ္းအနားတြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီး ဌာန၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးမွုႀကီးၾကပ္ေရးမွဴး ဦးခင္ေမာင္ထြဋ္က ကြန္ကရစ္လမ္း ေဖာက္လုပ္မွု အေျခအေနမ်ားကို ရွင္းလင္းတင္ျပၿပီး ေဒသခံရပ္မိရပ္ဖ ဦးေစာလွျဖဴက ေက်းဇူးတင္စကား ေျပာၾကားသည္။ ယင္းေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ ဦးညီပု၊ ရခိုင္ျပည္နယ္ လုံျခဳံေရးႏွင့္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီး ဗိုလ္မွဴးႀကီးထိန္လင္းႏွင့္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးျမင့္စိုးတို႔က ကြန္ကရစ္လမ္းကို ဖဲႀကိဳးျဖတ္ ဖြင့္လွစ္ေပးသည္။

ထို႔ေနာက္ ရခိုင္ျပည္နယ္ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ႏွင့္ အဖြဲ႕သည္ ကြန္ကရစ္လမ္းအား လိုက္လံၾကည့္ရွု စစ္ေဆးကာ  ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူမ်ားအား ရင္းရင္းႏွီးႏွီး ႏႈတ္ဆက္ခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားအား ေဒသခံ ျပည္သူလူထုမ်ားႏွင့္အတူ စဥ္ဆက္မျပတ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ ယေန႔ ဖြင့္လွစ္ေပး ခဲ့ေသာ  စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္ ပလႅင္ျပင္-ေအာင္ဒိုင္-က်က္ေတာျပင္ ေက်းရြာခ်င္းဆက္လမ္းသည္လည္း ေဒသခံတိုင္းရင္းသားမ်ား၏ အမွန္တကယ္လိုအပ္ေသာ လမ္းျဖစ္ၿပီး ေဒသခံတိုင္းရင္းသား ျပည္သူလူထုမ်ားအတြက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး၊ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ လူမွုစီးပြားဘဝ ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးတို႔အတြက္ မ်ားစြာအေထာက္အကူ ရရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္း ရရွိပါသည္။