အျခားသတင္းမ်ား

နတလလုပ္ငန္းေကာ္မတီ အစီအစဥ္အရ ဝါဆိုသကၤန္းမ်ားဆက္ကပ္လွဴဒါန္း

by Thinmbadm1n / Jul 04, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၊ ဇူလိုင္ ၄             

နတလဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ တန႔္ယန္းလူငယ္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရးသင္တန္းေက်ာင္းမွ ေက်ာင္းသား/သူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ

by Thinmbadm1n / Jul 02, 2017 / comments

၀မ္ေတာင္း - နမ့္မုတ္သြားလမ္းေပၚရွိ နမ့္ေလြေခ်ာင္းကူးသံကူကြန္ကရစ္တံတား (၁၀၀) ေပ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပ

by Thinmbadm1n / Jun 12, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ဇြန္လ ၁၂ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ၂၀၁၆-၂၀၁၇ ဘ႑ာေရးႏွစ္ နယ္စပ္ေဒသဖြံံ႕ၿဖိဳးေရး ရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ရွမ္းျပည္နယ္(အေရွ႕ပိုင္း)၊ က်ိဳင္းတုံခရိုင္၊ မိုင္းယန္းၿမိဳ႕နယ္၊ မိုင္းေလြေက်းရြာအုပ္စု၊ ၀မ္ေတာင္း-နမ့္မုတ္ရြာသြားလမ္းေပၚရွိ နမ့္ေလြေခ်ာင္းကူးသံကူကြန္ကရစ္ တံတား (၁၀၀) ေပ ဖြင့္ပြဲအခမ္း အနားအား ယေန႔နံနက္ (၉) နာရီအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါ တံတားသစ္ မုခ္ဦးေနရာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။

ကရင္ျပည္နယ္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ဗဟုံး-ေက်းကေတာ့ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းဖြင့္

by Thinmbadm1n / May 28, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ ၂၉ ရက္

        နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန (၂၀၁၆-၂၀၁၇) ဘ႑ာေရးႏွစ္ ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးခဲ့သည့္ ကရင္ျပည္နယ္၊ သံေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕နယ္ ဗဟုံး-ေက်းကေတာ့ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္း (၅/၀) မိုင္ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ယမန္ေန႔နံနက္ (၁၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ အဆိုပါလမ္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

နယ္စပ္ေရးရာရာဝန္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုရံပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးသည့္ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ေကာ့ေသာင္းၿမိဳ႕နယ္၊ ဆယ္မိုင္ေက်းရြာအုပ္စု၊ ကံပုံတလို႔ရြာတြင္းလမ္း (၀/၃) မိုင္ ေက်ာက္ေခ်ာလမ္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားက်င္ပ

by Thinmbadm1n / May 17, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ ၁၈ ရက္

အငယ္တန္းစာေရးေအာင္ျမင္သူမ်ား ၂၂-၅-၂၀၁၇ ရက္ေန႔ နံနက္ (၀၉း၃၀) နာရီအေရာက္ သတင္းပို႔ရပါမည္။

by Thinmbadm1n / May 15, 2017 / comments

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စုရန္ပုံေငြျဖင့္ ရွမ္းျပည္နယ္ (ေတာင္ပိုင္း) ပအိုဝ္းကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ၊ ဆီဆိုင္ၿမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ဟိုပုံးၿမိဳ႕နယ္အတြင္း ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ လမ္းတံတားဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားမ်ား က်င္းပၿပီးစီး

by Thinmbadm1n / May 12, 2017 / comments

ေတာင္ႀကီး ၊ ေမလ    ၁၂ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနက နယ္စပ္ေဒသဖြံ႔ၿဖိဳးေရးရန္ပုံေငြျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ စစ္ေတြၿမိဳ႕နယ္၊ ပလႅင္ျပင္-ေအာင္ဒိုင္-က်က္ေတာျပင္ ေက်းရြာခ်င္းဆက္ ကြန္ကရစ္လမ္း ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

by Thinmbadm1n / May 09, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ ၉ ရက္

ရခိုင္ျပည္နယ္၊ ေျမာက္ဦးၿမိဳ႕နယ္ လကၠာေက်းရြာတံတား ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

by Thinmbadm1n / May 08, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၈ ရက္

ဆိုလာစနစ္ျဖင့္ ေသာက္သုံးေရရရွိေရးလုပ္ငန္း လႊဲေျပာင္းေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Apr 07, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ ၇ရက္             

Pages