အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္သတင္းမ်ား

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးရဲႏိုင္သည္ UNOCHAမွ Head of Mission ျဖစ္သူ Mr. Mark Cutts အား လက္ခံေတြ႔ဆံု

by Thinmbadm1n / Nov 04, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ႏို၀င္ဘာလ ၄ ရက္

          နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ အၿမဲတမ္းအတြင္း၀န္ ဦးရဲႏိုင္သည္ ယေန႔ နံနက္ (၁၀း၃၀) အခ်ိန္တြင္ UNOCHA မွ Head of Mission ျဖစ္သူ Mr. Mark Cutts အား နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ၀န္ႀကီးရံုးအစည္းအေ၀းခန္းမ၌ လက္ခံေတြ႔ဆံုခဲ့ပါသည္။

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနမွ ရခိုင္ျပည္နယ္ ေရေဘးသင့္ေဒသမ်ားအတြက္ ဆန္ႏွင့္ စားေသာက္ဖြယ္ရာမ်ားလွဴဒါန္း

by Thinmbadm1n / Aug 04, 2015 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္လ ၄ရက္