ေခတ္မီေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္စက္သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၂) သင္တန္းဆင္းပြဲႏွင့္ အလုပ္တာဝန္ေပးအပ္ျခင္း

by Thinmbadm1n / Jun 18, 2016 / comments

ရန္ကုန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ ၁၇ ရက္

     နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊  ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ဦးသည္ (၁၇-၆-၂၀၁၆) ရက္ေန႔တြင္ ရန္ကုန္တိုင္း ေဒသႀကီး၊ ဒဂုံၿမိဳ႕သစ္ (ေျမာက္ပိုင္း) ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ေခတ္မီေမာ္တာ အထည္ခ်ဳပ္စက္ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၂) သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားသို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ သင္တန္းနည္းျပမ်ား၊ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ သင္တန္းသား/ သင္တန္းသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆုံ၍ အမွာစကား ေျပာၾကားျခင္း၊ ေခတ္မီေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္စက္ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၂) သင္တန္းသူမ်ား၏ ခ်ဳပ္လုပ္ေလ့က်င့္ေနမႈအား ၾကည့္ရွုစစ္ေဆးျခင္း၊ သင္တန္းသူမ်ားအား အားေပးဆုံးမစကား ႁမြက္ၾကားျခင္းႏွင့္ ဂါလံ (၁၂ဝဝဝ) ဆံ့ အျမင့္တင္ေရစင္အား ၾကည့္ရႈစစ္ေဆးျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ခဲ့ ပါသည္။

    အဆိုပါ အခမ္းအနားသို႔ ေခတ္မီေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္စက္ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၂) သင္တန္းသူ (၉၉) ဦး၊ စီမံခန္႔ခြဲေရးသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၆၄)၊ အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္နည္းျပသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၂၉)၊ စာေရးဝန္ထမ္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၉၄) တို႔မွ သင္တန္းသား/သူ (၁၄ဝ) ဦး၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ စက္႐ုံပိုင္ရွင္ႏွင့္ ဝန္ထမ္း (၈၄) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၃၂၃) ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။