အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္နည္းျပသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၃၀)ႏွင့္ စာေရးဝန္ထမ္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၉၆၊ ၉၇) သင္တန္းမ်ားဆင္းပြဲ

by Thinmbadm1n / Feb 03, 2017 / comments

ရန္ကုန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၃ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း၌ အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္နည္းျပသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၃၀)ႏွင့္ စာေရး ဝန္ထမ္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၉၆၊၉၇) သင္တန္းမ်ားဆင္းပြဲ အခမ္းအနားကို (၃-၂-၂၀၁၇)ရက္ေန႔၊ ေသာၾကာေန႔ နံနက္(၀၈:၃၀)နာရီအခ်ိန္ တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီး ဌာန၊ ေခတၱညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ ဦးသိန္းေဌးဦး တက္ေရာက္၍ သင္တန္းဆင္း မိန႔္ခြန္း ေျပာၾကားၿပီး သင္တန္းထူးခၽြန္ဆုမ်ားႏွင့္ သင္တန္းဆင္း ေအာင္လက္ မွတ္မ်ား ေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားသို႔ အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္နည္းၿပ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၃၀)ႏွင့္ စာေရးဝန္ထမ္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၉၆၊ ၉၇)တို႔မွ သင္တန္းဆင္း သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ (၁၂၈) ဦး၊ ေခတ္မီေမာ္တာ အထည္ခ်ဳပ္စက္သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁၇)မွ သင္တန္းသူ (၁၀၀)ဦး၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားႏွင့္ ဝန္ထမ္းအင္အား(၈၂)ဦး၊ စုစုေပါင္း အင္အား (၃၁၀)ဦး တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္နည္းၿပ သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၃၀)တြင္ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီး ဌာနမွ သင္တန္းသူ (၂၀)ဦး၊ စာေရးဝန္ထမ္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၉၆)တြင္ နယ္စပ္ေဒသႏွင့္ တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ့ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးဦးစီးဌာနမွ သင္တန္းသား (၅၀)ဦးႏွင့္ စာေရးဝန္ထမ္း သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၉၇)တြင္ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနမွ သင္တန္းသား (၅၈)ဦး စုစုေပါင္း သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ (၁၂၈) ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းကာလမွာ (၁၅-၁၁-၂၀၁၆) ရက္ေန႔မွ (၃-၂-၂၀၁၇)ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱပတ္ (၁၂)ပတ္ၾကာျမင့္ခဲ့ပါသည္။