ေခတ္မီေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္စက္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁၅) သင္တန္းဖြင့္ပြဲ

by Thinmbadm1n / Oct 24, 2016 / comments

ရန္ကုန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ေအာက္တိုဘာ ၂၄ ရက္
     နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း တြင္ ေခတ္မီေမာ္တာ အထည္ခ်ဳပ္စက္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁၅) ကို သင္တန္းသူ (၁၀၀) ဦးျဖင့္ (၂၄-၁၀-၂၀၁၆) ရက္ေန႔၊ တနလၤာေန႔၊ နံနက္ (၀၉:၀၀) နာရီအခ်ိန္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွူးခ်ဳပ္ ဦးေဇာ္ဦး တက္ေရာက္၍ သင္တန္းဖြင့္ မိန႔္ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။


  အဆိုပါ သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ေခတ္မီေမာ္တာ အထည္ခ်ဳပ္စက္ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၅) မွ သင္တန္းသူ (၁၀၀) ဦး၊ စီမံခန႔္ခြဲေရး သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၆၅) ႏွင့္ စာေရးဝန္ထမ္း သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၉၅) တို႔မွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ (၁၂၀) ဦး၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ စက္႐ုံပိုင္ရွင္ႏွင့္ ဝန္ထမ္း (၈၀) ဦး စုစုေပါင္းအင္အား (၃၀၀) ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းကာလမွာ ရက္သတၱ( ၃) ပတ္ ျဖစ္ပါသည္။