ေခတ္မီေမာ္တာ အထည္ခ်ဳပ္စက္သင္တန္းဆင္းပြဲႏွင့္ တာ၀န္ခန္႕အပ္

by Thinmbadm1n / Aug 31, 2014 / comments

ရန္ကုန္ ၂၀၁၄ခုႏွစ္  ၾသဂုတ္ လ  ၃၁ ရက္

နယ္စပ္ေဒသအပါအဝင္ေက်းလက္ေနျပည္သူမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား ဖန္တီးေပးရန္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန နယ္စပ္ေဒသေက်းလက္ၿမိဳ႕ျပေနျပည္သူမ်ား လူမႈစီးပြားဘဝ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးေခတ္မီေမာ္တာ အထည္ခ်ဳပ္စက္သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂) သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားကိုၾသဂုတ္ ၃ဝရက္ နံနက္ ၈ နာရီက ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္(ေျမာက္ပိုင္း)အမွတ္ (၅၁) ရပ္ကြက္ျမဝတီမင္းႀကီးလမ္းရွိ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း၌ က်င္းပရာ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး သက္ႏိုင္ဝင္းကိုယ္စားညြွန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးစံေရႊေအာင္တက္ေရာက္၍ သင္တန္းဆင္းအမွာစကား ေျပာၾကားသည္။

    အခမ္းအနားသို႔ အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ျမန္မာႏိုင္ငံအထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းရွင္မ်ားအသင္း ဥကၠ႒ ဦးျမင့္စိုး၊ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းေက်ာင္းအုပ္ႀကီးဦးမင္းသန္႔၊ အထည္ခ်ဳပ္ကုမၸဏီမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၊ နည္းျပမ်ားႏွင့္သင္တန္းဆင္း သင္တန္းသူ ၁ဝဝ တို႔ တက္ေရာက္ၾကသည္။

   ယင္းေနာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္က သင္တန္းသူမ်ားအား သင္တန္းဆင္းေအာင္လက္မွတ္မ်ား၊ နည္းျပမ်ားႏွင့္သင္တန္းသူမ်ားအတြက္ေထာက္ပ့ံေငြမ်ားေပးအပ္ၿပီး သင္တန္းဆင္း အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားတြင္ ဝင္ေရာက္လုပ္ကိုင္ၾကမည့္သင္တန္းသူ ၁ဝဝ အား အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာနသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးသည္။

   သင္တန္းသူမ်ားမွာ ဗမာ ၅၄ ဦး၊နာဂ ၁ဝ ဦး၊ ရွမ္း ၁ဝဦး၊ ကယားသုံးဦး၊ ပေလာင္ေလးဦး၊ လီဆူေလးဦး၊ ခ်င္း ၁ဝ ဦး၊ ရခိုင္ငါးဦးတို႔ျဖစ္သည္။ ထို႔ေနာက္ အလုပ္သမားၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန ရန္ကုန္တိုင္းဦးစီးမွဴးေဒၚမို႔မို႔သြင္က အလုပ္သမား အသိအမွတ္ျပဳလႊာမ်ားေပးအပ္ၿပီး အထည္ခ်ဳပ္အလုပ္သမား ၅ဝ ကို (Myanmar Synergy Garment Co,Ltd.) မန္ေနဂ်ာ ဦးခ်ဳိလြင္ဦးအားလည္းေကာင္း၊ အလုပ္သမား ၅ဝကို(Cherry Garment Co.,Ltd.) မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚယဥ္ယဥ္ေဌးအား လည္းေကာင္း လႊဲေျပာင္းေပးအပ္သည္။

    ယင္းေနာက္ (Cherry Garment Co.,Ltd.) မန္ေနဂ်င္းဒါ႐ိုက္တာ ေဒၚယဥ္ယဥ္ေဌးက သင္တန္းဆင္း အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမားမ်ားအား အထည္ခ်ဳပ္ဝန္ထမ္းအျဖစ္ ခန္႔အပ္လႊာေပးအပ္ၿပီး အလုပ္ခန္႔အပ္ရျခင္း အေၾကာင္းရင္းႏွင့္ အလုပ္သမားမ်ား၏ ခံစားခြင့္ႏွင့္ ရပိုင္ခြင့္မ်ား ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ နယ္စပ္ေရးရာ ဝန္ႀကီးဌာနပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာနသည္ႏိုင္ငံေတာ္အႀကီးအကဲ၏ လမ္းၫႊန္ခ်က္ႏွင့္အညီ နယ္စပ္ေဒသေက်းလက္၊ၿမိဳ႕ျပေနျပည္သူမ်ား၏ လူမႈစီးပြား ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေစရန္ ဦးစားေပး လိုအပ္ခ်က္မ်ားျဖည့္ဆည္းရန္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ားေဖာ္ထုတ္ေပးေတြက္ စဥ္ဆက္မျပတ္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိရာ သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁)အား ၾသဂုတ္၄ ရက္မွ ၁၅ ရက္အထိသင္တန္းဆင္းၿပီး (Myanmar Synergy Co.,Ltd.) တြင္ အလုပ္တာဝန္မ်ားေပးအပ္ကာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားေဆာင္ရြက္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။

     ယခု သင္တန္းအမွတ္စဥ္(၂)အားၾသဂုတ္ ၁၈ရက္တြင္ စတင္ဖြင့္လွစ္ၿပီး၂၉ ရက္တြင္ သင္တန္းဆင္းၿပီးေျမာက္ကာ (Myanmar Synergy Co.,Ltd.)တြင္ တိုင္းရင္းသူ ၅ဝ ၊ (Cherry Garment Co.,Ltd.)တြင္ ၅ဝ ခြဲေဝအပ္ႏွင္းကာ အထည္ခ်ဳပ္ကြၽမ္းက်င္ ဝန္ထမ္းမ်ားအျဖစ္ တာဝန္မ်ား ထမ္းေဆာင္ေတာ့မည္ျဖစ္သည္။ နယ္စပ္ေဒသအပါအဝင္ ေက်းလက္ ၿမိဳ႕ျပေနျပည္သူမ်ား လူမႈစီးပြားဘဝ အရွိန္အဟုန္ျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရးအတြက္ ပိုမိုေဆာင္ရြက္ႏုိင္ရန္ေခတ္မီေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္စက္ သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၃)တြင္ နယ္စပ္ေဒသအသီးသီးမွ တိုင္းရင္းသူ ၁၄ဝ တိုးျမႇင့္သင္တန္းေပး၍ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ံုမ်ားတြင္ ခန္႔အပ္တာဝန္ေပးရန္စီစဥ္ေဆာင္ရြက္ထားရွိၿပီးျဖစ္သည္။

    ထို႔ေနာက္ ၫႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ႏွင့္အဖြဲ႕သည္ ေခတ္မီေမာ္တာ အထည္ခ်ဳပ္စက္ သင္တန္းႏွင့္အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္(အထူး) သင္တန္းတို႔မွ သင္တန္းသူမ်ားအား လက္ေတြ႕ သင္ၾကားေနမႈကိုၾကည့္႐ႈအားေပးခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။