အျခားသတင္းမ်ား

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးေအာင္ေက်ာ္ စီမံခန႔္ခြဲေရးသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၇၁)၊ အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္နည္းျပသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၃၄) ႏွင့္ စာေရးဝန္ထမ္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၀၄) သင္တန္းမ်ားဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားတက္ေရာက္

by Thinmbadm1n / Jan 14, 2019 / comments

ရန္ကုန္၊ ဇန္နဝါရီ   ၁၄ 

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေဒါက္တာမင္းသန႔္ ေခတ္မီေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္စက္ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၂၁) သင္တန္းဆင္းၿပီး အလုပ္အကိုင္တစ္ပါတည္းေပးအပ္

by Thinmbadm1n / Sep 13, 2018 / comments

ရန္ကုန္၊ စက္တင္ဘာ ၁၄

စီမံခန႔္ခြဲေရးသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၆၉)၊ အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္ နည္းျပသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၃၃)ႏွင့္ စာေရးဝန္ထမ္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၀၂) သင္တန္းမ်ားဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပျပဳလုပ္

by Thinmbadm1n / May 14, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၁၄

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္း ေႏြရာသီ ေရရွားပါးသည့္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ေရေပးေဝလွဴဒါန္းျခင္း

by Thinmbadm1n / May 11, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမ ၁၁

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္း ေႏြရာသီ ေရရွားပါးသည့္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ေရေပးေဝလွဴဒါန္းျခင္း

by Thinmbadm1n / May 04, 2018 / comments

       နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ေနျပည္ေတာ္ ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္း ေႏြရာသီ ေရရွားပါး သည့္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ဂါလန္ (၂၀၀၀) ဆံ့ေရသယ္ယာဥ္ျဖင့္ ေရလွဴဒါန္းလ်က္ရွိရာ ၃၀-၄-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သာေက်းရြာအား ေရဂါလန္ ၄၀၀၀၊ ၂-၅-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ပုဗၺသီရိၿမိဳ႕နယ္ ဖတ္တဲကုန္းေက်းရြာအားေရဂါလန္ ၂၀၀၀၊ ၃-၅-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ေဇယ်ာသီရိ ၿမိဳ႕နယ္ စက္ကုန္းေက်းရြာအား ေရဂါလန္ ၂၀၀၀၊ ေခ်ာင္းဖ်ားေက်းရြာအား ေရဂါလန္ ၂၀၀၀၊ ၄-၅-၂၀၁၈ ရက္ေန႔တြင္ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ ေတာင္သာေက်းရြာ အား ေရဂါလန္ ၄၀၀၀၊ စုစုေပါင္း ေရဂါလန္ ၁၄၀၀၀ အား လွဴဒါန္းျဖန႔္ေဝၿပီး မိုးမက်မီကာလအထိေ

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းတြင္ သင္တန္းမ်ားဖြင့္လွစ္

by Thinmbadm1n / Feb 19, 2018 / comments

ရန္ကုန္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၁၉

ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းတြင္ စီမံခန႔္ခြဲေရးသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၆၈)၊ စာေရးဝန္ထမ္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁၀၁)ႏွင့္ အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္နည္းျပသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၃၂) သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားျပဳလုပ္ျခင္း

by Thinmbadm1n / Feb 09, 2018 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ေဖေဖာ္ဝါရီ ၉  

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန လုပ္ငန္းစြမ္းေဆာင္ရည္ျမႇင့္တင္ေရး မြမ္းမံသင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၃/၂၀၁၇) ဆင္းပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Nov 24, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၂၄ ရက္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ပထမအႀကိမ္ နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ျပည္ေထာင္စုဝန္ႀကီး ဖလားေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲ တတိယလုပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Nov 24, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ နိုဝင္ဘာ ၂၄

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဖလား ေဘာလုံးၿပိဳင္ပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Nov 21, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ နိုဝင္ဘာလ ၂၁ ရက္

Pages