အျခားသတင္းမ်ား

နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာနက ေသာက္သံုးေရမ်ားလွဴဒါန္း

by Thinmbadm1n / May 11, 2017 / comments

ေနျပည္ေတာ္၊ ေမလ ၁၁ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာနမွ ေသာက္သုံးေရ လွဴဒါန္းမႈျပဳလုပ္

by Thinmbadm1n / May 08, 2017 / comments

နယ္စပ္ေရးရဝန္ႀကီးဌာနမွ ေနျပည္ေတာ္ေကာင္စီနယ္ေျမအတြင္း ေႏြရာသီေရရွားပါးသည့္ ေက်းရြာမ်ားသို႔ ဂါလံ(၂၀၀၀) ဆံ့ေရသယ္ယာဥ္ျဖင့္ ေရလွဴဒါန္းလ်က္ရွိရာ ၅-၅-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ေႏြရာသီေရရွားပါးသည့္ ေက်းရြာမ်ားျဖစ္ေသာ ပ်ဥ္းမနားၿမိဳ႕နယ္ ဇီးရိုင္းေက်းရြာအား ေရဂါလံ ၂၀၀၀၊ ေတာင္သာေက်းရြာအား ေရဂါလံ ၆၀၀၀၊ ၆-၅-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ပုပၺသိရီၿမိဳ႕နယ္ ဖတ္တဲကုန္းေက်းရြာအား ေရဂါလံ ၂၀၀၀၊ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ေက်ာင္းကုန္းေက်းရြာအား ေရဂါလံ ၂၀၀၀၊ ၇-၅-၂၀၁၇ ရက္ေန႔တြင္ လယ္ေဝးၿမိဳ႕နယ္ ရြာသစ္ေက်းရြာသို႔ ေရဂါလံ ၂၀၀၀၊ စုစုေပါင္း ေရဂါလံ ၁၄၀၀၀ အား ေရလွဴဒါန္းျဖန႔္ေဝၿပီး မိုးမက်ကာလအထိ ေရရွာ

စီမံခန႔္ခြဲေရးသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၆၆)၊ အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္နည္းျပသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၃၁)၊ စာေရးဝန္ထမ္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၉၈)ႏွင့္ လက္ကိုင္ဖုုန္း ျပဳျပင္နည္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁) သင္တန္းမ်ားဖြင့္ပြဲ

by Thinmbadm1n / May 08, 2017 / comments

ရန္ကုန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၈ ရက္

ေခါင္းေဆာင္မႈစြမ္းရည္တိုးျမႇင့္ေရး သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၃) သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားက်င္းပ

by Thinmbadm1n / May 05, 2017 / comments

ရန္ကုန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၂ ရက္

ေခတ္မီေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္စက္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁၆)သင္တန္းဆင္းပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Dec 30, 2016 / comments

ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ေခတ္မီေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္စက္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁၆)သင္တန္းဆင္း ပြဲကို (၃၀-၁၂-၂၀၁၆) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ့ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ရန္ကုန္မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာ မင္းသန႔္ တက္ေရာက္၍ သင္တန္းဆင္းမိန႔္ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းဆင္းသည့္ သင္တန္းသူ (၉၈)ဦးတို႔အနက္ (၈)ဦးမွာ ကိုယ္ပိုင္အိမ္တြင္း စက္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ Honeys Garment Industry Co.Ltd သို႔ (၄၇) ဦး၊ Myanmar Sy

ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ (ရန္ကုန္) သို႔ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) မိသားစုမ်ားက ကြန္ပ်ဴတာမ်ားေပးအပ္လွဴဒါန္း

by Thinmbadm1n / Sep 15, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၁၅

ေခတ္မီေမာ္တာ အထည္ခ်ဳပ္စက္သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၁၃) သင္တန္းဆင္းပြဲ

by Thinmbadm1n / Jul 29, 2016 / comments

ရန္ကုန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ ၂၉ ရက္

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ားဖြံ႔ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ ဆရာ၊ဆရာမမ်ား၏ အဂၤလိပ္စာစြမ္းရည္ တိုးျမႇင့္ေရးႏွင့္ ဘာသာရပ္စုံ သင္ၾကားမႈနည္းစနစ္ စြမ္းရည္တိုးျမႇင့္ေရး သင္တန္းဖြင့္

by Thinmbadm1n / Jul 05, 2015 / comments

ေနျပည္ေတာ္ ၂၀၁၅ခုႏွစ္ ဇူလိုင္လ ၆ရက္

ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ အေျခခံစစ္ပညာသင္တန္း စက္ပစ္ကြင္းပစ္ခတ္မႈ လက္ေတြ႕ေလ့က်င့္

by Thinmbadm1n / Mar 25, 2015 / comments

စစ္ကုိင္း ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မတ္လ ၂၅ရက္

ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳး ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးတကၠသိုလ္ အေျခခံစစ္ပညာသင္တန္းဖြင့္

by Thinmbadm1n / Mar 04, 2015 / comments

စစ္ကိုင္း ၂၀၁၅ခုႏွစ္ မတ္လ ၄ရက္

Pages