စီမံခန႔္ခြဲေရးသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၆၆)၊ အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္နည္းျပသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၃၁)၊ စာေရးဝန္ထမ္းသင္တန္းအမွတ္စဥ္(၉၈)ႏွင့္ လက္ကိုင္ဖုုန္း ျပဳျပင္နည္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁) သင္တန္းမ်ားဖြင့္ပြဲ

by Thinmbadm1n / May 08, 2017 / comments

ရန္ကုန္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ ၈ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း တြင္ စီမံခန႔္ခြဲေရးသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၆၆)၊ အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္နည္းၿပ သင္တန္းအမွတ္စဥ္ (၃၁)၊ စာေရးဝန္ထမ္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၉၈)ႏွင့္ လက္ကိုင္ဖုန္းျပဳျပင္နည္း သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁) သင္တန္းမ်ားဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို (၈-၅- ၂၀၁၇) ရက္ေန႔၊ တနလၤာေန႔၊ နံနက္(၀၇:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရး ဦးစီးဌာန၊ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ (အဆင့္ျမင့္) ဦးေအာင္ေက်ာ္ တက္ေရာက္၍ သင္တန္းဖြင့္မိန႔္ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သင္တန္းဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ စီမံခန႔္ခြဲေရးသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၆၆) သင္တန္းမွ သင္တန္းသား(၆၀)ဦး၊ အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္နည္းၿပ သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၃၁)မွ သင္တန္းသူ (၂၀)ဦးႏွင့္ စာေရးဝန္ထမ္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၉၈)သင္တန္းမွ သင္တန္းသား(၅၀)ဦး၊ လက္ကိုင္ဖုန္း ျပဳျပင္နည္း သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁)သင္တန္းမွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ (၃၂)ဦး၊ ေခါင္းေဆာင္မႈ စြမ္းရည္တိုးျမႇင့္ေရးသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၃)မွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ (၄၀)ဦး၊ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ နည္းၿပ ဆရာမ်ားႏွင့္ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းရွိ ဝန္ထမ္းအင္အား ေပါင္း (၆၃)ဦး၊ စုစုေပါင္း (၂၆၅)ဦးတို႔ တက္ေရာက္ ခဲ့ေၾကာင္းႏွင့္ သင္တန္း မ်ားကို(၈-၅-၂၀၁၇) ရက္ေန႔မွ (၂၈-၇-၂၀၁၇)ရက္ေန႔ အထိ ရက္သတၱ(၁၂) ပတ္ၾကာႏွင့္ လက္ကိုင္ဖုန္းျပဳျပင္နည္းသင္တန္းကို (၈-၅-၂၀၁၇)ရက္ေန႔မွ (၁၆-၆-၂၀၁၇) ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱ (၆)ပတ္ၾကာ ဖြင့္လွစ္သြားမည္ျဖစ္ပါသည္။