ေခတ္မီေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္စက္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁၆) သင္တန္းဖြင့္ပြဲ

by Thinmbadm1n / Dec 12, 2016 / comments

ရန္ကုန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္၊ ဒီဇင္ဘာလ ၁၂ ရက္

နယ္စပ္ေရးရာဝန္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းတြင္ ေခတ္မီေမာ္တာ အထည္ခ်ဳပ္စက္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁၆) သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားကို (၁၂-၁၂-၂၀၁၆) ရက္ေန႔၊ တနလၤာေန႔၊ နံနက္ (၀၉:၀၀) နာရီအခ်ိန္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ပညာ ေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ျပည္ ေထာင္စု တိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႔ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ရန္ကုန္ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာ မင္းသန႔္ တက္ေရာက္၍ သင္တန္းဖြင့္မိန႔္ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

သင္တန္းဖြင့္ပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ေခတ္မီေမာ္တာ အထည္ခ်ဳပ္စက္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁၆) မွ သင္တန္းသူ (၁၀၀) ဦး၊ အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္ နည္းျပသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၃၀) ႏွင့္ စာေရးဝန္ထမ္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၉၆၊ ၉၇) သင္တန္းမ်ားမွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ (၁၂၈) ဦး၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ စက္႐ုံပိုင္ရွင္ႏွင့္ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္းရွိ ဝန္ထမ္းအင္အား (၇၂) ဦး၊ စုစုေပါင္းအင္အား (၃၀၀) ဦးတို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းကာလမွာ (၁၂-၁၂-၂၀၁၆) ရက္ေန႔မွ (၃၀-၁၂-၂၀၁၆) ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱ (၃) ပတ္ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္ပါသည္။