ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ (ရန္ကုန္) သို႔ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) မိသားစုမ်ားက ကြန္ပ်ဴတာမ်ားေပးအပ္လွဴဒါန္း

by Thinmbadm1n / Sep 15, 2016 / comments

ေနျပည္ေတာ္ စက္တင္ဘာ ၁၅

          နယ္စပ္ေရးရာ၀န္ႀကီးဌာန၊ ပညာေရးႏွင့္ ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန ျပည္ေထာင္စု တုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္၊ ရန္ကုန္တြင္ အဆင့္ျမင့္ပညာ သင္ၾကားေနၾကသည့္ နယ္စပ္ေဒသအသီးသီးမွ တုိင္းရင္းသားေက်ာင္းသားမ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္ (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) မိသားစုမ်ားက လွဴဒါန္းသည့္ သင္ၾကားမႈ၊ သင္ယူမႈ အေထာက္အကူျပဳ ကြန္ပ်ဴတာ ၅၀ လံုး ေပးအပ္လွဴဒါန္းျခင္းကို ယေန႔ ေန႔လည္ပိုင္းတြင္ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ (ဆိပ္ကမ္း) ၿမိဳ႕နယ္ရွိ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသား လူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ (ရန္ကုန္) ဘြဲ႕ႏွင္းသဘင္ခန္းမ၌ ျပဳလုပ္သည္။

          အဆိုပါ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား လွဴဒါန္းပြဲသို႔ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး (ၾကည္း) မွ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္ေက်ာ္ေဇာ၊ ရန္ကုန္တုိင္းစစ္ဌာနခ်ဳပ္ တုိင္းမွဴး ဗိုလ္ခ်ဳပ္မ်ဳိးေဇာ္သိန္းႏွင့္ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးအစိုးရအဖြဲ႕ ၀န္ႀကီးမ်ားႏွင့္ ျပည္ေထာင္စုတုိင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ရန္ကုန္မွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ၾကသည္။

          ဦးစြာ ဒုတိယဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ေအာင္ေက်ာ္ေဇာက ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းရျခင္း ႏွင့္ပတ္သက္၍ ရွင္းလင္းေျပာၾကားသည္။ ထုိ႔ေနာ္ ကြန္ပ်ဴတာမ်ား ေပးအပ္လွဴဒါန္းရာ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဒီဂရီေကာလိပ္ (ရန္ကုန္) မွ ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာမင္းသန္႔က လက္ခံရယူၿပီး ဂုဏ္ျပဳမွတ္တမ္းလႊာ ျပန္လည္ေပးအပ္ၿပီး တက္ေရာက္လာၾကသူမ်ားႏွင့္အတူ စုေပါင္းမွတ္တမ္းတင္ ဓာတ္ပံုရိုက္ကူးၾကပါသည္။