ေခတ္မီေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္စက္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁၆)သင္တန္းဆင္းပြဲက်င္းပ

by Thinmbadm1n / Dec 30, 2016 / comments

ပညာေရးႏွင့္ေလ့က်င့္ေရးဦးစီးဌာန၊ ဗဟိုေလ့က်င့္ေရးေက်ာင္း၌ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ ေခတ္မီေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္စက္သင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၁၆)သင္တန္းဆင္း ပြဲကို (၃၀-၁၂-၂၀၁၆) ရက္ေန႔တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ရာ ျပည္ေထာင္စုတိုင္းရင္းသားလူငယ္မ်ား စြမ္းရည္ဖြံ့ၿဖိဳးေရး ဒီဂရီေကာလိပ္၊ ရန္ကုန္မွ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး ေဒါက္တာ မင္းသန႔္ တက္ေရာက္၍ သင္တန္းဆင္းမိန႔္ခြန္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။ သင္တန္းဆင္းသည့္ သင္တန္းသူ (၉၈)ဦးတို႔အနက္ (၈)ဦးမွာ ကိုယ္ပိုင္အိမ္တြင္း စက္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္မည္ျဖစ္ၿပီး၊ Honeys Garment Industry Co.Ltd သို႔ (၄၇) ဦး၊ Myanmar Synergy Garment Co.Ltd သို႔ (၂၀) ဦး၊ Su Yu Ei Garment Co.Ltd သို႔ (၁၀) ဦး၊ ခိုင္ျပည့္စုံအထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံ သို႔ (၈) ဦး၊ သဇင္အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း သို႔ (၅) ဦး၊ စုစုေပါင္း (၉၀) ဦးကို အလုပ္သမားညႊန္ၾကားေရး ဦးစီးဌာန၊ လက္ေထာက္ ညႊန္ၾကားေရးမွူး ဦးကိုကိုလင္းသို႔ လႊဲေျပာင္းေပးအပ္ခဲ့ပါသည္။

အဆိုပါ သင္တန္းဆင္းပြဲ အခမ္းအနားသို႔ ေက်ာင္းအုပ္ႀကီး၊ ဒုတိယေက်ာင္းအုပ္ႀကီး အပါအဝင္ ဝန္ထမ္းမ်ား၊ ဖိတ္ၾကားထားသည့္ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ စက္႐ုံ ပိုင္ရွင္မ်ား၊ ေပါင္း (၈၄)ဦး၊ ေခတ္မီေမာ္တာအထည္ခ်ဳပ္စက္သင္တန္း အမွတ္စဥ္(၁၆)မွ သင္တန္းသူ(၉၈)ဦး၊ အဆင့္ျမင့္စက္ခ်ဳပ္ နည္းျပသင္တန္း အမွတ္စဥ္(၃၀)၊ စာေရးဝန္ထမ္းသင္တန္း အမွတ္စဥ္ (၉၆၊၉၇) သင္တန္းမ်ားမွ သင္တန္းသား၊ သင္တန္းသူ(၁၂၈) ဦး၊ စုစုေပါင္း(၃၁၀) ဦးခန႔္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သင္တန္းကာလမွာ (၁၂-၁၂-၂၀၁၆)ရက္ေန႔မွ (၃၀-၁၂-၂၀၁၆)ရက္ေန႔အထိ ရက္သတၱ(၃)ပတ္ ၾကာျမင့္ခဲ့ပါသည္။